"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2011

Zobacz wszystkie

 

 

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biblioteki pod nr. tel.: +48 667 374 761

 

Biblioteka im. Janusza Kurtyki to wyjątkowe miejsce, łączące naukę, kulturę, edukację obywatelską i miejsce rozwoju organizacji pozarządowych, wchodzących w skład "Klastra Pozarządowego dla Rzeczypospolitej" Nauka czyli udostępnianie wyjątkowego w skali Polski księgozbioru.Bazując na przekazanym przez rodzinę Patrona zbiorze prof. 

Janusza Kurtyki, byłego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacja im. Janusza Kurtyki utworzyła bibliotekę, skupiającą kilkanaście tysięcy tytułów, związanych z historią średniowiecza i najnowszą. Zbiory Biblioteki poszerzane są w dwóch kierunkach: w stronę uaktualnienia zbiorów Patrona oraz w stronę rozszerzenia ich o obcojęzyczne pozycje, związane z badaniami zagranicznymi, dotyczącymi kluczowych problemów w historii Polski. Dzięki takiej koncepcji swoją ofertą trafia do badaczy prowadzących klasyczne badania historyczne, jak i badania historiograficzne, zmierzające do ustalenia co i w jaki sposób pisze się na świecie o polskiej historii. Dzięki czemu będzie mogła stanowić zaplecze dla tworzenia polskiej polityki historycznej. Kultura i edukacja obywatelska  czyli wydarzenia o różnorodnym profilu i tematyce Biblioteka to również miejsce spotkań, konferencji i wydarzeń naukowych, edukacyjnych i kulturalnych o zróżnicowanej tematyce, w tym o profilu historycznym, społecznym i gospodarczym. Tak prowadzona działalność ma na celu współkształtowanie dobrze wykształconych, świadomych i zaangażowanych w życie publiczne obywateli.  W chwili obecnej Fundacja proponuje wydarzenia w trzech cyklach tematycznych oraz wydarzenia rodzące się spontanicznie, z potrzeby podjęcia konkretnego, ważnego tematu. Proponowanie cykle tematyczne to:

  • Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?

Organizowana przez Fundację im. Janusza Kurtyki seria debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie. Debaty podejmują problematykę stosunków polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich.

              

  • #KulturawBiJK

#KulturawBiJK to cykl wydarzeń,, których wspólnym mianownikiem jest tematyka, związana z kulturą. Znajdą się wśród nich koncerty, spektakle, wieczory autorskie i dyskusje o artystach i utworach.

  • Dookoła świata polityki - cykl debat o politycznych antypodach

W cyklu dyskusji z udziałem ekspertów organizatorzy, Fundacja dla Rzeczypospolitej, chcą zwrócić uwagę na problemy społeczno-polityczne dalekich państw i regionów, które równoprawnie uczestniczą w debacie nad globalnymi problemami i inicjatywami. Pomimo różnych uwarunkowań historycznych i kulturowych, wiedza o ich doświadczeniach może być również wartościowa dla polskiego społeczeństwa, dając szerszą perspektywę na sprawy krajowe i zaangażowanie obywatelskie.

Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej czyli inkubator działalności pozarządowej

Biblioteka to również miejsce rozwoju rozwoju i wspierania organizacji, wchodzących w skład tzw. "Klastra Pozarządowego dla Rzeczypospolitej", a więc Fundacji im. Janusza Kurtyki, Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacji dla Rzeczypospolitej. Jako wiodąca organizacja "Klastra", Fundacja im. Janusza Kurtyki zapewnia wsparcie partnerskich organizacji poprzez udostępnienie im miejsca spotkań organów statutowych, spotkań rekrutacyjnych czy edukacyjnych, korzystając jednocześnie ze swoistego efektu synergii, urozmaicającego działalność pozarządową Klastra organizowanymi spotkaniami i dzielonym doświadczeniem.

Biblioteka i towarzyszące jej inicjatywy powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

                      

  

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:                 Adres do korespondencji:

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

kontakty e-mail:

Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. projektowych: projekty@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Kierownik ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne