"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

 

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce, Biblioteka im. Janusza Kurtyki pozostaje zamknięta do odwołania.

 


Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30

 

Podstawowe informacje:

1. Katalogi biblioteczne dostępne są on-line po wejściu w "Biblioteka/Katalog".

2. Biblioteka udostępnia zbiory wyłącznie do czytelni (na miejscu).

3. Czytelnia jest wyposażona w stanowiska do pracy i komputery dla Czytelników.

4. Warunkiem skorzystania ze zbiorów jest rejestracja Czytelnika w systemie Biblioteki (link: rejestracja). Katalogi można przeglądać bez rejestracji.

5. Po zarejestrowaniu on-line należy zgłosić się do Bibliotekarza mailowo lub telefonicznie celem aktywacji konta:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 727 704 853

 


Biblioteka im. Janusza Kurtyki to wyjątkowe miejsce, łączące naukę, kulturę, edukację obywatelską i miejsce rozwoju organizacji pozarządowych, wchodzących w skład "Klastra Pozarządowego dla Rzeczypospolitej".

Bazując na przekazanym przez rodzinę Patrona zbiorze prof. Janusza Kurtyki, byłego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacja im. Janusza Kurtyki utworzyła bibliotekę, skupiającą kilkanaście tysięcy tytułów, związanych z literaturą mediewistyczną i historią najnowszą. Zbiory Biblioteki są stale poszerzane w dwóch kierunkach: w stronę uaktualnienia zbiorów Patrona oraz w stronę rozszerzenia ich o obcojęzyczne pozycje, związane z badaniami zagranicznymi, dotyczącymi kluczowych problemów w historii Polski. Dzięki takiej koncepcji swoją ofertą trafia do badaczy prowadzących klasyczne badania historyczne, jak i badania historiograficzne, zmierzające do ustalenia co i w jaki sposób pisze się na świecie o polskiej historii. Dzięki temu Biblioteka stanowi zaplecze dla tworzenia polskiej polityki historycznej.

 

Biblioteka to również miejsce spotkań, konferencji i wydarzeń naukowych, edukacyjnych i kulturalnych o zróżnicowanej tematyce, w tym o profilu historycznym, społecznym i gospodarczym. Tak prowadzona działalność ma na celu współkształtowanie świadomych, wykształconych i zaangażowanych w życie publiczne obywateli. W chwili obecnej Fundacja prowadzi trzy cykle tematyczne, a także organizuje wydarzenia podejmujące inne, istotne tematy, nawiązujące np. do ważnych dat, rocznic i wydarzeń historycznych.

 

Aktualnie prowadzone cykle tematyczne:

"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?"

Edycja 2018-2019 

Organizowana przez Fundację im. Janusza Kurtyki seria debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie. Debaty podejmują problematykę stosunków polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich. Relacje ze wszystkich debat wchodzących w skład cyklu wraz z nagraniami wideo całych dyskusji dostępne są w zakładce Cykl debat "Historia, prawda, teraźniejszość...".

 

"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0"

Edycja 2020

"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0", to kontynuacja cyklu debat i towarzysząca im publikacja, w ramach których podjęta zostanie tematyka związana z relacjami Polski z innymi sąsiadami, m.in. Białorusią czy Litwą, a także z krajami wchodzącymi w skład V4. Do klasycznych zagadnień cyklu Fundacja planuje dołączyć nowe kwestie, takie jak energetyka, geoekonomia czy historia gospodarcza. Więcej informacji o cyklu tutaj.

 

Debata "Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II wojnie światowej"
Debata "Relacje polsko-rosyjskie a pamięć o Zbrodni Katyńskiej"
 

#KulturawBiJK

 

#KulturawBiJK, czyli wydarzenia kulturalne w Bibliotece im. Janusza Kurtyki. Znajdą się wśród nich koncerty, spektakle, wieczory autorskie, pokazy filmowe i dyskusje o artystach i utworach.

 

Spektakl "Na dnie popiołu gwiaźdsisty dyjament"

 


 

 

"Dookoła świata polityki"

 

Dookoła świata polityki to cykl debat o politycznych antypodach. W cyklu  dyskusji z udziałem ekspertów organizator, którym jest Fundacja dla Rzeczypospolitej, chce zwrócić uwagę na problemy społeczno-polityczne dalekich państw i regionów, które równoprawnie uczestniczą w debacie nad globalnymi problemami i inicjatywami. Pomimo różnych uwarunkowań historycznych i kulturowych, wiedza o ich doświadczeniach może być również wartościowa dla polskiego społeczeństwa, dając szerszą perspektywę na sprawy krajowe i zaangażowanie obywatelskie.

 

Debata: Apartheid II. Powrót do koszmaru?Debata: Apartheid II. Powrót do koszmaru?
Debata "Apartheid II. Powrót do koszmaru?"

 


 

Biblioteka to również miejsce rozwoju rozwoju i wspierania organizacji, wchodzących w skład tzw. "Klastra Pozarządowego dla Rzeczypospolitej", a więc Fundacji im. Janusza Kurtyki, Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacji dla Rzeczypospolitej. Jako wiodąca organizacja "Klastra", Fundacja im. Janusza Kurtyki zapewnia wsparcie partnerskich organizacji poprzez udostępnienie im miejsca spotkań organów statutowych, spotkań rekrutacyjnych czy edukacyjnych, korzystając jednocześnie ze swoistego efektu synergii, urozmaicającego działalność pozarządową Klastra organizowanymi spotkaniami i dzielonym doświadczeniem.

 

 
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej

 

 


Biblioteka i towarzyszące jej inicjatywy organizowane w latach 2018-2019 powstały w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra 2019".

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania "Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej". Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.


 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Kontakt telefoniczny (Biuro): +48 727 704 853
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne