"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Komunikat w związku z epidemią koronawir…

17-03-2020 Wydarzenia w Bibliotece im. Janusza Kurtyki

Drodzy Państwo, "W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, Fundacja im. Janusza Kurtyki pracuje zdalnie do odwołania. Informujemy, że Biblioteka im. Janusza Kurtyki zostaje zamknięta do odwołania. Odwołane zostają również...

więcej...

O Rotmistrzu Pileckim w 71. rocznicę śmi…

10-06-2019 Wydarzenia w Bibliotece im. Janusza Kurtyki

W 71. rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego Fundacja im. Janusza Kurtyki zorganizowała wydarzenie zatytułowane: ”Rotmistrz Witold Pilecki – spotkanie wokół albumu Jacka Pawłowicza”, które odbyło się w Bibliotece im. Janusza...

więcej...

Wykład panelowy pt.: "Polska Zwycię…

29-05-2019 Wydarzenia w Bibliotece im. Janusza Kurtyki

Już w najbliższy poniedziałek, 3 czerwca o godz. 18:30 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, odbędzie się wykład panelowy poświęcony polskim zwycięstwom militarnym, zatytułowany: "Polska Zwycięska: militarna victoria".   Jako współorganizator wydarzenia serdecznie...

więcej...

Rotmistrz Witold Pilecki - spotkanie wok…

17-05-2019 Wydarzenia w Bibliotece im. Janusza Kurtyki

W sobotę 25 maja 2019 r. o godzinie 13:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki odbędzie się dyskusja zatytułowana "Rotmistrz Witold Pilecki - spotkanie wokół albumu J. Pawłowicza".  Spotkanie organizowane przez Fundację...

więcej...

Wspomnieliśmy Wyklętych spektaklem …

18-03-2019 Wydarzenia w Bibliotece im. Janusza Kurtyki

W środę 27 lutego 2019 r. o godz. 20:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki w gmachu dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 odbył się przygotowany przez grupę "Twierdza...

więcej...

"Na dnie popiołu gwiaździsty dyjame…

07-02-2019 Wydarzenia w Bibliotece im. Janusza Kurtyki

W środę 27 lutego 2019 r. o godz. 20:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki w gmachu dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 odbędzie się przygotowany przez grupę "Twierdza...

więcej...

Spotkanie Wigilijne Fundacji im. Janusza…

09-12-2018 Wydarzenia w Bibliotece im. Janusza Kurtyki

W dniu 15 grudnia o godz. 16.00 w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbędzie się Spotkanie Wigilijne dla członków, przyjaciół i sympatyków Fundacji im...

więcej...

Przy Bibliotece im. Janusza Kurtyki i siedzibie Fundacji realizowany jest jeden z jej kluczowych projektów: "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej- na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce".

Celem głównym projektu jest stworzenie miejsca dyskusji i edukacji obywatelskiej, łączącego aspekty nauki, kultury i twórczej płaszczyzny dla działań organizacji pozarządowych, wchodzących w skład tytułowego Klastra, a więc Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz nieformalnych partnerów zadania: Fundacji dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej . Projekt zakłada tworzenie i animowanie przestrzeni:

  • konferencyjnej,

w której odbywają się spotkania, wykłady, konferencje i inne wydarzenia;

  • kulturalnej,

poprzez utworzenie Biblioteki im. Janusza Kurtyki i umiejscowienie jej w kontekście powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych;

  • naukowej,

poprzez stworzenie I etapu placówki naukowo-dydaktycznej, działającej przy Bibliotece;

  • pozarządowej,

poprzez zapewnienia miejsca rozwoju i synergii dla organizacji Klastra.

Kluczowe w przedstawionej powyżej koncepcji jest połączenie tych aspektów w sposób, pozwalający na uzyskanie efektu synergii.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki

Biblioteka stworzona została na podstawie wyjątkowego księgozbioru prof. Janusza Kurtyki, obejmującego książki z zakresu historii średniowiecza i XX.w, zawierającego ponadto pozycje kulturoznawcze, religioznawcze, skany źródeł dotyczących Kresów, archiwalne egzemplarze prasy z lat 80. czy pozycje dotyczące historii regionalnej. Uzupełniana o najnowsze tytuły z zakresu historii średniowiecza i historii najnowszej, stanowi kompletną propozycję, wyczerpującą potrzeby badaczy i amatorów mediewistyki i historii najnowszej, odpowiadając tym samym na brak takiego miejsca w całej Polsce. Stanowi to także odpowiedź na potrzebę animacji studiów nad polską historią najnowszą. Poprzez fizyczne usytuowanie w ramach Muzeum Żołnierzy Wyklętych, biblioteka otwarta została na zwiedzających, zapraszając w swoje progi osoby, pragnące pogłębić tematykę poznaną podczas zwiedzania ekspozycji. Biblioteka przyjęła wyjątkową formułę miejsca otwartego, łączącego klasyczną przestrzeń biblioteczną z salę audiowizualną i czytelnią, organizowaną w formie przestrzeni kawiarnianej. Formuła ta ma otworzyć Klaster na szersze grono osób, zachęcając je do pracy i spędzania wolnego czasu.

Wydarzenia

Miejsce ożywiane jest seriami spotkań, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, których celem jest poszerzenie wiedzy, dotyczącej zarówno aspektów współczesnych życia publicznego w jego wymiarze gospodarczym, kulturalnym i politycznym jak i wątków związanych z pamięcią zbiorową i przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby opracowania metod prezentacji polskiej interpretacji historii na zachodzie. Spotkania mają na celu zarówno edukację jak i zachętę do angażowania się w życie publiczne. Są jednocześnie szansą na wciągnięcie szerszej publiczności w działalność Klastra, wspierając jego pozostałe elementy.

W chwili obecnej Fundacja proponuje wydarzenia w trzech cyklach tematycznych oraz wydarzenia rodzące się spontanicznie, z potrzeby podjęcia konkretnego, ważnego tematu. Proponowanie cykle tematyczne to:

  • Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?

Organizowana przez Fundację im. Janusza Kurtyki seria debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie. Debaty podejmują problematykę stosunków polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich.

            

  • #KulturawBiJK

#KulturawBiJK to cykl wydarzeń,, których wspólnym mianownikiem jest tematyka, związana z kulturą. Znajdą się wśród nich koncerty, spektakle, wieczory autorskie i dyskusje o artystach i utworach.

  • Dookoła świata polityki - cykl debat o politycznych antypodach

W cyklu dyskusji z udziałem ekspertów organizatorzy, Fundacja dla Rzeczypospolitej, chcą zwrócić uwagę na problemy społeczno-polityczne dalekich państw i regionów, które równoprawnie uczestniczą w debacie nad globalnymi problemami i inicjatywami. Pomimo różnych uwarunkowań historycznych i kulturowych, wiedza o ich doświadczeniach może być również wartościowa dla polskiego społeczeństwa, dając szerszą perspektywę na sprawy krajowe i zaangażowanie obywatelskie.

Placówka naukowo-dydaktyczna

W odpowiedzi na potrzebę promocji polskiej nauki poza granicami kraju i przygotowania metod i kompetencji do obrony polskiego imienia, Biblioteka stanowić będzie zaplecze dla powstania placówki naukowo-dydaktycznej.

Wsparcie organizacji Klastra

Dodatkowo, na zapleczu Klastra funkcjonują animujące go organizacje. Zadanie stanowi więc jednocześnie odpowiedź na potrzebę wzmocnienia ich poprzez zapewnienie miejsce funkcjonowania ciał statutowych, spotkań i wymiany doświadczenia. 

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

f

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne