"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

Fundacja Kwartalnika "Wyklęci" oraz Fundacja im. Janusza Kurtyki zapraszają na spotkanie pt. "Wyzwolenie 1945?".


W dyskusji udział wezmą:


▪️ Kajetan Rajski - redaktor naczelny Kwartalnika "Wyklęci"


▪️ Paweł Kurtyka - Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki
Dyskutanci poruszą m.in. następujące zagadnienia:


▪️ Obecność Żołnierzy Wyklętych w popkulturze - dobrze czy źle?

▪️ Dlaczego zainteresowanie Żołnierzami Wyklętymi zmalało, jeśli zmalało?

▪️ Popularyzacja, edukacja o Żołnierzach Wyklętych - jakie perspektywy na przyszłość?


Warto posłuchać głosu ludzi, którzy na co dzień popularyzują historię Żołnierzy Wyklętych.


Spotkanie odbędzie się w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, w murach dawnego więzienia mokotowskiego, w którym więziono, bestialsko torturowano, a następnie mordowano żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz więźniów politycznych.


Dyskusja potrwa około 1,5 h i zakończy ją sesja pytań z sali.

Wstęp wolny.


Zapraszamy Państwa serdecznie i zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebook.com.

 

 

 

 

 

 

29 lutego 2020 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poszliśmy śladem męki Żołnierzy Niezłomnych.

 

Zaczynając od Cmentarza Wojskowego na Powązkach, pochyliliśmy się nad symbolicznym grobem gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" oraz nad grobem mjra Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", a następnie przeszliśmy na "Łączkę", miejsce potajemnego ukrywania ciał pomordowanych żołnierzy Powstania Antykomunistycznego, zamordowanych w więzieniu mokotowskim przy Rakowieckiej w Warszawie.

 

Kolejnym punktem programu był dawny areszt śledczy Warszawa-Mokotów, miejsce kaźni polskich bohaterów oraz Biblioteka im. Janusza Kurtyki.

 

Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia, z którego miejsca 1 marca 1951 roku, wyprowadzano członków IV ZG Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", a następnie, w którym miejscu ich rozstrzelano. Zebrani Państwo zobaczyli również historyczne budynki, w których torturowano Polaków walczących o wolną i niepodległą Ojczyznę, i w których rodziły się dzieci Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego, gdyż więziono tam i znęcano się również nad Ich żonami...

 

Historia więzienia mokotowskiego to także czasy okupacji niemieckiej. Zemstą za próbę uwolnienia więźniów przez Powstańców Warszawskich, było rozstrzelanie 2 sierpnia 1944 roku przez oddziały SS ok. 600 warszawiaków. Ich ciała wrzucono do dołów na terenie aresztu.

To także czas internowania w czasach PRL opozycjonistów, działaczy podziemia, aż do 1989 roku.

 

To miejsce, to więcej niż więzienie. To istna golgota męki, cierpienia ludzi, dla których wiara i Ojczyzna były wartościami najświętszymi.

 

 

 

Spacer śladami męki Żołnierzy Niezłomnych odbył się w atmosferze skupienia i niedowierzania, że człowiek człowiekowi może wyrządzić takie zło. Wnioski, które płyną z trudnej i bolesnej historii tych miejsc i ludzi, są oczywiste: musimy pamiętać, edukować i przekazywać historię Żołnierzy Wyklętych następnym pokoleniom.

 

Dziękujemy Państwu za obecność, za pytania i godną postawę. Wierzymy, że wiedza i pamięć będzie trwać, przekazywana następnym pokoleniom.

 

 

 Nasza pamięć to wdzięczność i hołd za Ich poświęcenie i mękę. 

 

 

 

 

Spacer poprowadził Piotr Brulikis z Fundacji im. Janusza Kurtyki, były wolontariusz  Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podczas prac poszukiwawczych na "Łączce".

 

 

 

Galeria zdjęć z wydarzenia: 


   


 

Fundacja im. Janusza Kurtyki oraz Okręg Mazowiecki Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z Żołnierzem Wyklętym.

Bohaterem spotkania będzie Pan kpt. Mieczysław Cybulski ps. "Ostry", żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, Polskiej Organizacji Podziemnej "Wyzwolenie". Żywa lekcja historii dla wszystkich. Warto posłuchać relacji świadka historii z okresu stalinowskiego terroru. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, w murach byłego więzienia mokotowskiego. W tym miejscu w latach 1945-1956 więziono, okrutnie przesłuchiwano, torturowano i mordowano więźniów politycznych, żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Następnie ciała wywożono i potajemnie ukrywano.

Przed spotkaniem, o godzinie 17:30 wyemitowany 20-minutowy film pt. "Żołnierze Wyklęci w opinii kombatantów" zrealizowany przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 

Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych ".

Spotkanie poprowadzi Piotr Brulikis - Fundacja im. Janusza Kurtyki.

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza Państwa na wędrówkę śladami męki Żołnierzy Niezłomnych. 

 

29 lutego 2020 roku, godzina 12:00

 Spacer będzie podzielony na dwie części :

godz. 12:00-14:00 "Łączka" Powązki

Powązkowska "Łączka" to miejsce, w którym potajemnie ukrywano ciała pomordowanych żołnierzy w więzieniu mokotowskim w latach 1948-1956. Rodziny przez wiele lat nie posiadały żadnych informacji, gdzie zakopano ciała ich bliskich. Dokonywano tego z premedytacją, bezwzględnością. Dopiero w 2012 roku dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej, w pracach kierowanych przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka, rozpoczął się pierwszy etap odnajdywania szczątków pomordowanych. Chciano o nich zapomnieć na zawsze, zapomniano, że dobro i prawda zawsze zwyciężają zło.

 godz. 15:30-17:00 Areszt śledczy Warszawa-Mokotów,
Biblioteka im. Janusza Kurtyki

Spotykamy się pod bramą dawnego więzienia mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej 37.

Więzienie mokotowskie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, to miejsce męki, niewyobrażalnego ludzkiego cierpienia. W tym areszcie więziono, torturowano w nieludzki sposób, a następnie mordowano Niezłomnych bohaterów Ojczyzny. Przez ten areszt przeszła elita polskiej wojskowości. Ludzie, którzy zasługiwali tylko na chwałę, zostali potraktowani jak bandyci.
Obecnie w dawnym więzieniu powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, a swoją siedzibę posiada Fundacja im. Janusza Kurtyki oraz Biblioteka z szerokim zbiorem książek Patrona Fundacji.

Spacer odbędzie się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Warto udać się na "Łączkę" oraz na teren więzienia mokotowskiego, aby dowiedzieć się historii ludzi walczących o niepodległą i wolną Ojczyznę. Warto poznać historię tych tragicznych miejsc.
Spotykamy się pod Bramą Główną Cmentarza Wojskowego na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45.Spacer jest bezpłatny. Prośba, abyście Państwo ze sobą zabrali symboliczne znicze.

Zapraszamy serdecznie.
Warto wiedzieć więcej.
Żołnierze Niezłomni to nasi bohaterowie, jesteśmy im winni wieczną pamięć i godność.Prowadzenie :
Piotr Brulikis
Fundacja im. Janusza Kurtyki

 

Plakat spotkania 4 sierpnia 2019 r. o godzinie 13:30 w budynku PAST-y odbędzie się spotkanie połączone z recytacją wierszy, zatytułowane "Krzysztof Kamil Baczyński - żołnierz czy poeta?". Jako partner wydarzenia - serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

 

„Czwartego [sierpnia 1944 r.] pałac [Blanka] był już całkowicie w naszych rękach i można się było swobodnie poruszać – jedni wchodzili, drudzy wychodzili… Nie było jakiegoś specjalnego nasilenia ognia. Tylko od czasu do czasu ktoś do nas strzelał (…). Ostrzeliwaliśmy podcienia Opery. Ja byłem przy jednym oknie, przy drugim – Baczyński. Czy może wychylił się za mocno…” (z książki Wiesława Budzyńskiego „Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila”, wyd. V uzupełnione, s. 168).

 

Tak śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jednego z najlepiej zapowiadających się młodych poetów Polski Walczącej – opisywał Andrzej Domaszewicz ps. „Szczapa”. Baczyński zginął w czwartym dniu powstania warszawskiego w pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej. Zginął jak żołnierz – na posterunku. Niektórzy mawiali, że zamienił pióro na karabin – czy aby na pewno? Kim tak naprawdę był – żołnierzem czy poetą? Jak postrzegali go jemu współcześni, a za kogo uważamy go dziś?

 

Na te (i inne) pytania wspólnie z naszymi gośćmi postaramy się znaleźć odpowiedź w dniu 75. rocznicy śmierci poety – 4 sierpnia 2019 r. o godz. 13:30 w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie (IV piętro).

 

W spotkaniu udział wezmą:

 

– Wiesław Budzyński - najwybitniejszy biograf Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, autor licznych książek i opracowań poświęconych poecie, m.in. wielokrotnie wznawianej „Miłości i śmierci Krzysztofa Kamila”; od wielu lat zaangażowany w utrwalanie dorobku literackiego i upamiętnianie miejsc związanych z życiem Baczyńskiego;

 

– Witold Sławski ps. „Sławek” - żołnierz Kedywu KG AK (kompania „Pegaz”); od lata 1944 r. w 3. kompanii batalionu „Parasol”; wraz z Baczyńskim był w grupie powstańców, których wybuch powstania zastał w rejonie pl. Teatralnego – walczył w ratuszu i pałacu Blanka;

 

– Maria Wiśniewska ps. „Malina” - harcerka „Szarych Szeregów”, przed wybuchem powstania łączniczka zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii w batalionie „Parasol” – Baczyński ww. stanowisko objął w lipcu 1944 r.; 

 

– Daniela Ogińska ps. „Pszczoła” - harcerka „Szarych Szeregów”, w konspiracji od 1942 r., uczestniczka powstania warszawskiego; po wojnie związana ze środowiskiem „Zośkowców”;

 

– Jerzy Oględzki ps. „Jur” - harcerz „Szarych Szeregów”, w powstaniu w batalionie „Gozdawa”; walczył na Starym Mieście w rejonie ul. Senatorskiej (zgrupowanie „Kuba”-„Sosna”).

 

W części poświęconej twórczości Baczyńskiego z interpretacją wierszy poety wystąpi Maciej Gąsiorek, aktor warszawskiego Teatru Rampa.

 

O godz. 21:00 zapraszamy także do wspólnej modlitwy i zapalenia znicza w miejscu pierwotnego pochówku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – na tyłach byłego Ratusza przy ul. Senatorskiej 16 (przy upamiętniającym je kamieniu).

 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Patronat honorowy nad projektem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Powstańców Warszawskich, Związek Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Patronami medialnymi są TVP Historia, „Warszawska Gazeta”, Historykon.pl, blogpress.pl oraz Historia.org.pl. Partnerem wydarzenia jest Fundacja im. Janusza Kurtyki.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com.

 

Wstęp wolny.

 


 

Na Przystanku Historia w Krakowie prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz Zuzanna Kurtyka zainaugurowali 9 listopada 2018 r. wystawę pt. „Otwórzmy drzwi do wolności. Janusz Kurtyka 1960–2010”. Jej autorami są dr Cecylia Kuta i dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego IPN.

Janusz był człowiekiem, który rozumiał i czuł dzieje Polski oraz to, czym jest wolność i niepodległość – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek. Przypomniał, że dokładnie sto lat temu nasi przodkowie otworzyli na dwie dekady drzwi do wolności, a później znów trzeba było te drzwi otwierać. – Janusz Kurtyka był jednym z nich. On z pokolenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów otwierał te drzwi do naszej wolności, które coraz szerzej zaczęliśmy rozpychać po 1989 roku. Dzisiaj jesteśmy w wolnej i niepodległej Polsce, ale wiemy, że tą niepodległą Polskę musimy budować każdego dnia. Wolność jest w każdym z nas. W Januszu tej wolności było wiele.

Prezes IPN podkreślił, że w naszej historii zawsze jest grupa Polaków, którzy nigdy nie pogodzą się z niewolą i do niej należał Janusz Kurtyka. – Jego siłą było to, że był człowiekiem niepodległym, zakorzenionym w naszych dziejach – podkreślił dr Szarek. Przypomniał, że Janusz Kurtyka zajął się pokoleniem wyklętych i usuniętych z kart historii.

Myślę, że Janusz, gdyby tu był, byłby zadziwiony tą wystawą, bo był człowiekiem bardzo skromnym. Pamiętam, jak złościły go wszystkie próby umieszczenia w Biuletynie Informacyjnym IPN notatek o prezesie: co robił, gdzie był, gdzie pojechał. Bardzo to tępił. Nie lubił, jak się o nim pisało – podkreśliła Zuzanna Kurtyka.

Wystawa na krakowskim „Przystanku Historia” prezentuje postać tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN. Został przedstawiony na tle najnowszej historii Polski jako istotny uczestnik debaty publicznej, skoncentrowanej na procesie wychodzenia z komunizmu i powinnościach państwa w tym zakresie. Historyk badający wieki średnie i dzieje najnowsze Polski, w latach 2000–2005 pełnił funkcję dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, a później do 10 kwietnia 2010 r. – prezesa IPN.

Całość została wzbogacona o artefakty, które udostępniła rodzina Janusza Kurtyki oraz o materiały multimedialne, w tym filmy prezentujące postać prezesa IPN. Ekspozycję można będzie oglądać od 13 listopada do 31 stycznia 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 8 (wejście na rogu z ul. Garbarską).

Źródło: www.ipn.gov.pl
Fot.: www.ipn.gov.pl 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne