"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Plakat spotkania 4 sierpnia 2019 r. o godzinie 13:30 w budynku PAST-y odbędzie się spotkanie połączone z recytacją wierszy, zatytułowane "Krzysztof Kamil Baczyński - żołnierz czy poeta?". Jako partner wydarzenia - serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

 

„Czwartego [sierpnia 1944 r.] pałac [Blanka] był już całkowicie w naszych rękach i można się było swobodnie poruszać – jedni wchodzili, drudzy wychodzili… Nie było jakiegoś specjalnego nasilenia ognia. Tylko od czasu do czasu ktoś do nas strzelał (…). Ostrzeliwaliśmy podcienia Opery. Ja byłem przy jednym oknie, przy drugim – Baczyński. Czy może wychylił się za mocno…” (z książki Wiesława Budzyńskiego „Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila”, wyd. V uzupełnione, s. 168).

 

Tak śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jednego z najlepiej zapowiadających się młodych poetów Polski Walczącej – opisywał Andrzej Domaszewicz ps. „Szczapa”. Baczyński zginął w czwartym dniu powstania warszawskiego w pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej. Zginął jak żołnierz – na posterunku. Niektórzy mawiali, że zamienił pióro na karabin – czy aby na pewno? Kim tak naprawdę był – żołnierzem czy poetą? Jak postrzegali go jemu współcześni, a za kogo uważamy go dziś?

 

Na te (i inne) pytania wspólnie z naszymi gośćmi postaramy się znaleźć odpowiedź w dniu 75. rocznicy śmierci poety – 4 sierpnia 2019 r. o godz. 13:30 w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie (IV piętro).

 

W spotkaniu udział wezmą:

 

– Wiesław Budzyński - najwybitniejszy biograf Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, autor licznych książek i opracowań poświęconych poecie, m.in. wielokrotnie wznawianej „Miłości i śmierci Krzysztofa Kamila”; od wielu lat zaangażowany w utrwalanie dorobku literackiego i upamiętnianie miejsc związanych z życiem Baczyńskiego;

 

– Witold Sławski ps. „Sławek” - żołnierz Kedywu KG AK (kompania „Pegaz”); od lata 1944 r. w 3. kompanii batalionu „Parasol”; wraz z Baczyńskim był w grupie powstańców, których wybuch powstania zastał w rejonie pl. Teatralnego – walczył w ratuszu i pałacu Blanka;

 

– Maria Wiśniewska ps. „Malina” - harcerka „Szarych Szeregów”, przed wybuchem powstania łączniczka zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii w batalionie „Parasol” – Baczyński ww. stanowisko objął w lipcu 1944 r.; 

 

– Daniela Ogińska ps. „Pszczoła” - harcerka „Szarych Szeregów”, w konspiracji od 1942 r., uczestniczka powstania warszawskiego; po wojnie związana ze środowiskiem „Zośkowców”;

 

– Jerzy Oględzki ps. „Jur” - harcerz „Szarych Szeregów”, w powstaniu w batalionie „Gozdawa”; walczył na Starym Mieście w rejonie ul. Senatorskiej (zgrupowanie „Kuba”-„Sosna”).

 

W części poświęconej twórczości Baczyńskiego z interpretacją wierszy poety wystąpi Maciej Gąsiorek, aktor warszawskiego Teatru Rampa.

 

O godz. 21:00 zapraszamy także do wspólnej modlitwy i zapalenia znicza w miejscu pierwotnego pochówku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – na tyłach byłego Ratusza przy ul. Senatorskiej 16 (przy upamiętniającym je kamieniu).

 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Patronat honorowy nad projektem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Powstańców Warszawskich, Związek Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Patronami medialnymi są TVP Historia, „Warszawska Gazeta”, Historykon.pl, blogpress.pl oraz Historia.org.pl. Partnerem wydarzenia jest Fundacja im. Janusza Kurtyki.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com.

 

Wstęp wolny.

 


 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne