"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

 

 

 

29 lutego 2020 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, poszliśmy śladem męki Żołnierzy Niezłomnych.

 

Zaczynając od Cmentarza Wojskowego na Powązkach, pochyliliśmy się nad symbolicznym grobem gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" oraz nad grobem mjra Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", a następnie przeszliśmy na "Łączkę", miejsce potajemnego ukrywania ciał pomordowanych żołnierzy Powstania Antykomunistycznego, zamordowanych w więzieniu mokotowskim przy Rakowieckiej w Warszawie.

 

Kolejnym punktem programu był dawny areszt śledczy Warszawa-Mokotów, miejsce kaźni polskich bohaterów oraz Biblioteka im. Janusza Kurtyki.

 

Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia, z którego miejsca 1 marca 1951 roku, wyprowadzano członków IV ZG Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", a następnie, w którym miejscu ich rozstrzelano. Zebrani Państwo zobaczyli również historyczne budynki, w których torturowano Polaków walczących o wolną i niepodległą Ojczyznę, i w których rodziły się dzieci Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego, gdyż więziono tam i znęcano się również nad Ich żonami...

 

Historia więzienia mokotowskiego to także czasy okupacji niemieckiej. Zemstą za próbę uwolnienia więźniów przez Powstańców Warszawskich, było rozstrzelanie 2 sierpnia 1944 roku przez oddziały SS ok. 600 warszawiaków. Ich ciała wrzucono do dołów na terenie aresztu.

To także czas internowania w czasach PRL opozycjonistów, działaczy podziemia, aż do 1989 roku.

 

To miejsce, to więcej niż więzienie. To istna golgota męki, cierpienia ludzi, dla których wiara i Ojczyzna były wartościami najświętszymi.

 

 

 

Spacer śladami męki Żołnierzy Niezłomnych odbył się w atmosferze skupienia i niedowierzania, że człowiek człowiekowi może wyrządzić takie zło. Wnioski, które płyną z trudnej i bolesnej historii tych miejsc i ludzi, są oczywiste: musimy pamiętać, edukować i przekazywać historię Żołnierzy Wyklętych następnym pokoleniom.

 

Dziękujemy Państwu za obecność, za pytania i godną postawę. Wierzymy, że wiedza i pamięć będzie trwać, przekazywana następnym pokoleniom.

 

 

 Nasza pamięć to wdzięczność i hołd za Ich poświęcenie i mękę. 

 

 

 

 

Spacer poprowadził Piotr Brulikis z Fundacji im. Janusza Kurtyki, były wolontariusz  Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podczas prac poszukiwawczych na "Łączce".

 

 

 

Galeria zdjęć z wydarzenia: 


   


 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne