"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie


12 listopada 2019 r. Profesor Tadeusz Wolsza wyruszy w podróż po USA, promującą jego książką pt. Encounter with Katyn. Książka zwyciężyła w I Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki i jako zwycięska publikacja została przetłumaczona i wydana przez Fundację im. Janusza Kurtyki i Carolina Academic Press w USA w 2018 r.

Między 13 a 20 listopada Profesor Wolsza wygłosi wykłady w 6 ważnych ośrodkach intelektualnych, zlokalizowanych w 4 amerykańskich miastach Houston, Nowym Jorku, Chicago i Waszyngtonie. Wydana książka stanie się w nich pretekstem do poruszenia szeregu istotnych również współcześnie tematów takich jak rola pamięci o Katyniu dla współczesnych społeczeństw, metody sowietyzacji Europy Środkowo-Wschodniej czy międzynarodowe aspekty Zbrodni Katyńskiej. Spotkania, tworzone z uwzględnieniem profilu goszczącego Profesora ośrodka, w dużej części angażować będą lokalnych partnerów projektu, którzy ubogacą wydarzenia o nową, oryginalną lokalną perspektywę. Spotkania połączone będą z projekcją spotu, promującego książkę, a także z możliwością jej zakupu. W kilku miejscach urozmaici je projekcja filmu The Graves of Katyn i prezentacje multimedialne z materiałami archiwalnymi.Lista spotkań (porządek chronologiczny, czas lokalny)

 

1. University of St. Thomas, Houston – 13 listopada 2019, g. 19:00

 

The Katyn Massacre as a component of the memory of the 20th century's totalitarianism and of the identity of Poles.

 

Scanlan Room, University of St. Thomas,

3800 Montrose Boulevard,

Houston, Texas 77006-4626


2. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork – 14 listopada 2019, g. 18:00

 

Witnesses of the truth and their legacy. Polish historical policy in the context of publishing in the USA by the Janusz Kurtyka Foundation Tadeusz Wolsza’s Encounter with Katyn.

 

Jozef Pilsudski Institute of America,

138 Greenpoint Ave, 

Brooklyn, NY 11222

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/419980418688663/


3. Polish National Alliance, Chicago – 17 listopada 2019, g. 14:00

 

Spotkanie dla Polonii - odbędzie się w języku polskim.

 

KATYŃ: Świadkowie prawdy i ich spuścizna. Polska polityka historyczna w kontekście wydania przez Fundację im. Janusza Kurtyki w USA książki Encounter with Katyn Tadeusza Wolszy.

 

Polish National Alliance,

6100 N Cicero Ave,

Chicago, IL 60646

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/737727743411111/


4. Victims of Communism Memorial Foundation, Waszyngton - 18 listopada 2019, g. 15:00

 

The sovietization of East Central Europe as exemplified by the Katyn Massacre

 

Victims of Communism Memorial Foundation,

300 New Jersey Avenue NW, Suite 900

Washington, DC 20001

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/457361784897267/


5. National Press Club, Waszyngton (Poland First to Fight! International Historical Conference), 19 listopada 2019, g. 10:00 

 

The Katyn massacre and the Katyn lie in the international arena

 

National Press Club,

529 14th St NW,

Washington, DC 20045,

 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/399005857713925/

 

Więcej o konferencji Poland First to Fight: https://ipoland.org/


6. Institute of World Politics, Waszyngton, 20 listopada 2019, g. 13:00

 

International aspects of the Katyn Massacre

 

Institute of World Politics

1521 16th St NW,

Washington, DC 20036


Gen Wolności

 

Podróż profesora Wolszy po USA stanowi pierwsza odsłonę projektu Gen Wolność, skupiającego wysiłki Fundacji im. Janusza Kurtyki związane z promocją zwycięskich w kolejnych edycjach Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki prac.  W ramach projektu Fundacja starać się będzie pokazać za granicą, że kluczem dla zrozumienia polskiej historii jest wolność. W tegorocznej odsłonie projektu zatytułowanej Encounter with Katyn. A disturbing freedom Fundacja ukaże Zbrodnię Katyńską jako reakcję totalitarnego reżimu, jakim był Związek Sowiecki na przeszkadzającej mu w ekspansji, bo niosącą Gen Wolności polską elitę.

 

Więcej informacji o autorze, książce i projekcie znajdziecie Państwo poniżej.

 

 

O autorze

Profesor Tadeusz Wolsza jest cenionym polskim historykiem I politologiem (afiliacje akademickie Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Pamięci Narodowej). Urodził się w 1956 r. w Polsce. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski, w szczególności w wojennej i powojennej polskiej emigracji politycznej, Zbrodni Katyńskiej, drugiej konspiracji, więziennictwie i zbrodniach stalinowskich w Polsce powojennej. Profesor Wolsza opublikował ponad 280 prac, z których część ukazała się w językach obcych polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, włoskim, serbskim i słowackim.

 

 

 

 

 

O książce

Encounter With Katyn The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943 

 

W historiografii spotkać można dwie zasadnicze perspektywy pisania o Katyniu perspektywę ofiar i, w nieco mniejszym stopniu, perspektywę sprawców. W Encounter with Katyń Profesor Wolsza opisuje Zrodnię Katyńską z jeszcze innej perspektywy – perspektywy ponad 60 przedstawicieli różnych grup społecznych, którzy wizytowali Katyń w 1943 roku. Powojenny reżim komunistyczny w Polsce przeprowadzał kampanię represji i odwetu przeciwko wspomnianym świadkom sowieckiej zbrodni. Byli oni oskarżani o kolaborację z Niemcami, zmuszani do zmiany zeznań o prawdziwych sprawcach czy więzieni. Niektórzy z nich musieli opuścić kraj. Książka Profesora Tadeusza Wolszy opisuje Zbrodnię Katyńską nie tylko jako eksterminację polskich elit przez totalitarny reżim, ale także jako symbol walki o takie uniwersalne wartości jak pamięć, prawda, sprawiedliwości.

 

 

O projekcie

 

Encounter with Katyn A disturbing freedom.

 

Istotą projektu jest opowiedzenie historii Genu Wolności, który przeszkadzał i ostatecznie pokonał totalitarne reżimy. Encounter with Katyn. A disturbing freedom to seria wykładów, dyskusji i prezentacji o Zbrodni Katyńskiej, odbywających się w USA jesienią 2019 r. Program każdego spotkania tworzony jest we współpracy z lokalnym partnerem, co pomaga kształtować jego przebieg zgodnie z profilem I preferencjami lokalnej społeczności. Organizator, Fundacja im. Janusza Kurtyki tworzy  dzieki temu wyjątkową formułę debaty na tak ważne tematy, związane ze Zbrodnią Katyńską, jak ideologie totalitarne, pamięć czy konsekwencje imperializmu. Pretekstem do dyskusji jest książka Encounter with Katyn autorstwa Tadeusza Wolszy, która zwyciężyła w I Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Dzięki zwycięstwie w Konkursie książka została przetłumaczona i wydana w USA przez Fundację im. Janusza Kurtyki i Carolina Academic Press w 2018 r.

  

 

 

 

O Nagrodzie im. Janusza Kurtyki

 

Celem Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki jest wyróżnienie najlepszej pracy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką danej edycji. Zwycięska publikacja powinna przyczyniać się do upamiętnienia I rozpowszechnienia polskiej kultury I historii zagranicą. Dzięki wygranej w Konkursie jest tłumaczona na języki obce I dystrybuowana zagranicą.

 

 

 

 

 

Dofinansowanie

 

Spotkania są częścią szerszego projektu zatytułowanego Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocje najlepszych pozycji w latach 2019-2020, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. Projekt łączy kilka działań Fundacji związanych z jej najważniejszą inicjatywą – Nagrodą im. Janusza Kurtyki

 

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne