"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

W Stanach Zjednoczonych trwa trasa promocyjna Prof. Tadeusza Wolszy, autora książki o losach Polaków wizytujących Katyń w 1943 r. Projekt zorganizowała Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Prof. Tadeusz Wolsza, historyk i politolog związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w 2015 r. opublikował monografię pt. „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Dwa lata później otrzymał za nią Nagrodę im. Janusza Kurtyki, przyznawaną corocznie przez Fundację upamiętniającą działalność Prezesa IPN w latach 2005-2010. 

Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na języki kongresowe, wydanie jej na Zachodzie oraz zorganizowanie autorowi książki trasy promocyjnej za granicą. W przypadku pracy Prof. Wolszy Fundacja im. J. Kurtyki we współpracy z Wydawnictwem Zysk i S-ka zapewniła dodruk książki pod zmienionym tytułem Dotyk Katynia. W 2018 r. ukazało się natomiast angielskie tłumaczenie opracowania, wydane przez Fundację oraz amerykańskie wydawnictwo Carolina Academic Press: Encounter with Katyn. The Wartime and Postwar Story of Poles, Who Saw the Katyn Site in 1943.

– Prof. Janusz Kurtyka jako Prezes IPN wielokrotnie podkreślał potrzebę tłumaczenia i wydawania za granicą prac polskich historyków. Nasza rodzima nauka dysponuje potencjałem, który absolutnie nie odbiega od standardów nauki światowej. Ponadto tylko poprzez umiędzynarodowienie wyników naszych badań możemy podejmować polemikę szczególnie z zachodnią historiografią, której poglądy na temat dziejów Polski są niejednokrotnie uproszczone lub fałszywe – podkreśla Damian Bębnowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji ds. nauki. – Odpowiedzią na to wyzwanie jest nasz Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki – dodaje.

Autor wyróżnionej książki wraz z Pawłem Kurtyką, Prezesem Zarządu Fundacji oraz Łukaszem Płoskim, koordynatorem projektu odwiedza najważniejsze ośrodki intelektualne w Stanach Zjednoczonych, prezentując swoją pracę oraz wygłaszając odczyty powiązane tematycznie z jej problematyką. Plan delegacji obejmuje odbycie w dniach 13-20 listopada 2019 r. sześciu spotkań, zorganizowanych we współpracy z lokalnymi uczelniami bądź środowiskami polonijnymi. Na mapie objazdu znalazły się: Houston (University of St. Thomas), Nowy Jork (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce), Chicago (Polish National Alliance) oraz Waszyngton (Victims of Communism Memorial Foundation, National Press Club, Institute of World Politics). Wydarzenie cieszy się zainteresowaniem amerykańskich mediów. 

– Nasz projekt zatytułowaliśmy Gen Wolności. Jesteśmy bowiem przekonani, że kategoria wolności stanowi zarówno oś syntezy dziejów Polski, jak i klucz do ich zrozumienia. W ten sposób chcemy promować naszą historię i historiografię za granicą – tłumaczy Damian Bębnowski.

Patronat honorowy nad Konkursem oraz trasą promocyjną Prof. T. Wolszy objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Inicjatywa jest częścią większego projektu realizowanego przez Fundację pt. Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020, dofinansowanego ze środków MNiSW w ramach programu „DIALOG”.

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne