"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Szanowni Państwo!

W dniu 15 lutego 2017 r. Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, jednogłośnie skierowała do recenzji (procedury konkursowej), tj. dalszego etapu I Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

1. Bechta M., Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2014.
2. Kowalski L., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci. Walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2016.
3. Krajewski K., Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.
4. Nurek M., Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.
5. Wolsza T., „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, IH PAN, PTH, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015.

Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2017 r.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do recenzji (procedury konkursowej), serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Rada Programowa pozytywnie odpowiedziała na sugestię Zespołu Konkursowego i podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do recenzji (procedury konkursowej) mniejszej liczby książek, tj. 5 publikacji zamiast 10, o czym jest mowa w  § 4 pkt 2c i § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu. Odbyło się to celem zachowania proporcji między liczbą zgłoszeń a liczbą książek przeznaczonych do recenzji (procedury konkursowej).

Podczas I Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 30 zgłoszeń. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do I Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki były następujące:

 • Andrzejczak M., Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939, Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice 2016.
 • Bechta M., Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2014.
 • Benken P., Tajemnica śmierci Jana Rodowicza „Anody”, IPN, Warszawa 2016.
 • Chyży-Ostrowska K., Widziałam i pisałam. Pamiętnik niesłyszącej sybiraczki, wstęp i oprac. H. Chudzio, WN UP w Krakowie, Kraków 2016.
 • Dworaczek K., Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981, IPN, Wrocław 2016.
 • Gałęzowski M., Przeciw dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju 1939-1947, IPN, Warszawa 2013.
 • Kowalski L., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci. Walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2016.
 • Krajewski K., Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.
 • Łagojda K., Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, IPN, Wrocław 2016.
 • Marciniak W. F., Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014.
 • Matuchniak-Krasuska A., Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613/X A, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2016.
 • Mirek A., Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • Motyka G., Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014.
 • Nurek M., Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.
 • Olaszek J., Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa 2015.
 • Pawlina S., Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016.
 • Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki, instytucje, organizacje, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.
 • Pomarańska R., Golgota Polaków na Kresach. Realia i literatura piękna, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa-Radzymin 2016.
 • Rzeczkowska E., Bogu, Polsce, bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, Wydawnictwo Werset, Lublin 2014.
 • Sadkiewicz J., „Ci, którzy przekonać nie umieją”. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i wileńskiego „Słowa” (do 1939), TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
 • Sierchuła R., Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), Wydawnictwo LTW, Warszawa 2013.
 • Smoliński M. G., Biskup negocjator. Zygmunt Choromański (1892-1968), WN UKSW, Warszawa 2014.
 • Stawarska-Rippel A., Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918-1964). Studium historycznoprawne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.
 • Strajk studencki w Łodzi. Styczeń-luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia, red. K. Banaś, M. Gawryszczak, K. Lesiakowski, Narodowe Centrum Kultury, Wydawnictwo UŁ, Warszawa-Łódź 2016.
 • Swianiewicz M. J., Swianiewicz E., „Ja bez Ciebie do Polski nie pojadę”. Korespondencja rodzeństwa Swianiewiczów z lat 1945-1946 (Wilno-Workuta, Workuta-Wilno), oprac. S. Nowakowski, M. Swianiewicz-Nagięć, B. Swianiewicz-Szeglowska, IHiSM UWM, Olsztyn 2016.
 • Szymoniczek J., W cieniu wojny. Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1972, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2016
 • Tochman K. A., Skok po niepodległość. Pułkownik Adam Boryczka (1913-1988), IPN, Rzeszów 2016.
 • Trzaskowska G., Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939-2002, IPN, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2008.
 • Wolsza T., „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, IH PAN, PTH, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015 (zgłoszenie podwójne).

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Rada i Zarząd Fundacji im. Janusza Kurtyki

Etap I Konkursu sfinansowano ze środków Fundacji PZU
Etap II sfinansowano ze środków PWPW S.A

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne