"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Nagroda im. Janusza Kurtyki to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki. W tym roku odbyła się Jego druga edycja. Inicjatywa polegała na organizacji Konkursu na najlepszą pracę naukową. Tematem tegorocznej edycji była Przestrzeń Polskiej Niepodległości. Formą Nagrody jest przetłumaczenie publikacji na język angielski i wydanie jej na rynku amerykańskim.

Laureatem Konkursu został prof. Andrzej Chwalba za pracę Wielka Wojna Polaków 1914-1918. W Konkursie przyznano również wyróżnienie dla Pani dr Justyny Dudek za pracę Marian Gołębiewski (1911-1996) żołnierz, opozycjonista, emigrant.

Projekt nie odbyłby się bez wsparcia Partnerów, którymi w tym roku byli: KGHM Polska Miedź, Narodowe Centrum Kultury, Agencja Rozwoju Przemysłu

Poniżej oficjalne podziękowania za wsparcie od Prezesa Zarządu Fundacji - Pawła Kurtyki

       

Podczas odbywającej się w dniu 24 października 2018 r. w Belwederze konferencji Przestrzeń polskiej Niepodległości, nastąpiło uroczyste wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Laureatem Konkursu został prof. Andrzej Chwalba za pracę Wielka wojna Polaków 1914-1918. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej pracy na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Tematyka II edycji Konkursu była zatytułowana: Przestrzeń polskiej niepodległości. W Konkursie przyznano również wyróżnienie dla Pani dr Justyny Dudek za pracę Marian Gołębiewski (1911-1996) żołnierz, opozycjonista, emigrant.

- Zwycięska publikacja idealnie wpisuje się w 100 rocznicę obchodów odzyskania niepodległości. Książka w istotny sposób przedstawia losy Polaków w walce o niepodległość, co za tym idzie jest niezwykle wartościowym dziełem z punktu widzenia polskiej historiografii, które powinno być przetłumaczone na język angielski i pojawić się na rynku anglosaskim. Pokazanie dramatu wojny rozgrywającego się na ziemiach dzisiejszej Polski z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia dziejów naszej Ojczyzny  – mówi Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki Paweł Kurtyka

Prof. Chwalba odbierając nagrodę, dziękował za "dostrzeżenie jego książki". "Ta nagroda jest wielkim wyróżnieniem z dwóch powodów. To nagroda bardzo zaszczytna, ponieważ patronem jest Janusz Kurtyka, z którym miałem możliwość współpracy. Należał do tych osób, które w połowie lat 80. mówiły, że to wszystko się rozsypie, gdy inni uważali, że to scenariusz mało prawdopodobny. Ale jego optymizm poparty wiedzą związaną ze źródłami pozwolił na pisanie tego rodzaju scenariuszy. Drugą kwestią jest, że Fundacja podjęła się misji bardzo trudnej, by wspierać polskich autorów na trudnym rynku anglosaskim. Chwała im, bo to tak naprawdę jedyna tego typu inicjatywa".

Podczas wydarzenia odczytano list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego skierowany do uczestników konkursu, w którym między innymi podkreślał, że: Janusz Kurtyka, człowiek posiadający wszechstronną wiedzę wzór patriotycznych cnót wierzył, że świadomość historyczna jest niezbędna społeczeństwu, aby mogło budować sprawnie funkcjonujące państwo. Pragnął, aby Rzeczpospolita pozbyła się ostatecznie komunistycznego jarzma. Podejmując aktywność niepodległościową oraz samokształceniową w czasach zniewolenia, publikując dzieła o tematyce historycznej dążył do prawdy, która była dla niego synonimem wolności" - całość listu Marszałka Sejmu znajduje się poniżej.

Po uroczystym wręczeniu Nagrody im. Janusza Kurtyki odbyła się debata naukowa pt. "Dwie niepodległości 1918-1989" z udziałem prof. Antoniego Dudka, prof. Andrzeja Chwalby oraz moderującego dyskusję prof. Filipa Musiała

Fundacja organizuje Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki po raz drugi. W zeszłorocznej edycji konkursu pt. Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami - dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX wieku nagrodzona została książka Prof. Tadeusza Wolszy - “To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Książka została już przetłumaczona, trwa proces wydawniczy.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącym tegorocznej edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki oraz Laureata, listem Marszałka Sejmu RP oraz galerią zdjęć z wydarzenia

 

 

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Kultura - Interwencje 2018"

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Parter II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
KGHM Polska Miedź

Wydarzenie wsparli:
Fundacja Energa

Fundacja im. Janusza Kurtyki w dniu 24 października 2018 r., organizuje konferencję Przestrzeń polskiej Niepodległości, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Belwederskim, przy ul. Belwederskiej 54/56 w Warszawie.

Konferencja składać się będzie z trzech części. O godz. 14.00 nastąpi jej uroczyste otwarcie, podczas którego zostanie podsumowana tegoroczna edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz wręczona Nagroda jak i wyróżnienia w Konkursie.

Na godzinę 15.00 zaplanowany jest Koncert Muzyczny, natomiast o godzinie 15.30 odbędzie się debata naukowa pt. Dwie niepodległości 1918-1989, w której udział wezmą prof. Antoni Dudek, prof. Marek Cichocki oraz Laureat Konkursu. Moderatorem debaty będzie prof. Filip Musiał.

Fundacja organizuje Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki po raz drugi. W zeszłorocznej edycji konkursu pt. Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami - dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX wieku nagrodzona została książka Prof. Tadeusza Wolszy - “To co widziałem przekracza swą grozą najśmiejsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie książki na język angielski oraz wydanie jej zagranicą. Sam Konkurs jest jedną z najważniejszych płaszczyzn na której działa Fundacja, której celem jest promocja polskiej historii poza granicami kraju.

 

Poniżej sylwetki prelegentów biorących udział w debacie:

Prof. Marek Cichocki - germanista, filozof, politolog, historyk idei politycznych, publicysta, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie oraz profesor wizytujący w Kolegium Europejskim w Natolinie. Członek Collegium Invisibile. W 1998 r. obronił doktorat z filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 2013 r. uzyskał habilitację w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera w Sant Augustin, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Uniwersytetu w Tybindze. Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Był dyrektorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, dyrektorem programowym w Centrum Europejskim Natolin oraz redaktorem naczelnym periodyku "Nowa Europa. Przegląd Natoliński". Od 2007 r. doradca społeczny Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 2003 r. wydawca i redaktor naczelny rocznika "Teologia Polityczna". Współprowadzący program Trzeci punkt widzenia w TVP Kultura. Zainteresowania badawcze: historia idei politycznych, myśl konserwatywna, współczesne problemy społeczno-polityczne, stosunki międzynarodowe. Autor wielu książek, artykułów naukowych i publicystycznych, esejów. Opublikował m.in.: Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii (Warszawa 2018); Problem politycznej jedności w Europie (Warszawa 2012);  (Kraków 2005). 

 

Prof. Antoni Dudek - politolog, historyk, publicysta, pracownik Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1994 r. obronił doktorat, a w 2004 r. uzyskał habilitację na macierzystej uczelni. Od 2009 r. profesor nauk humanistycznych. W latach 2011-2014 kierownik Katedry Współczesnej Polityki Polskiej UJ. W latach 2000-2006 naczelnik Wydziału Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych w Instytucie Pamięci Narodowej. W latach 2006-2010 doradca Prezesa IPN, Prof. Janusza Kurtyki. W latach 2011-2016 członek Rady IPN (od 2015 r. jako przewodniczący). W latach 2002-2009 członek redakcji periodyku "Pamięć i Sprawiedliwość". Konsultant filmów dokumentalnych i seriali telewizyjnych. Prowadzący lub współprowadzący programy radiowe i telewizyjne (Ćwierćwiecze i Retrospekcje w Programie II Polskiego Radia oraz Ex Libris w TVP Historia). Członek jury Konkursu "Książka Historyczna Roku" (od 2016 r. jako przewodniczący) oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego. Zainteresowania badawcze: najnowsza historia Polski, współczesny system polityczny Polski, polska polityka zagraniczna, marketing polityczny, służby specjalne w Polsce. Autor lub współautor wielu monografii, haseł w słownikach i leksykonach, edycji źródłowych, artykułów naukowych i publicystycznych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Redaktor opracowań naukowych. Opublikował m.in.: Historia polityczna Polski 1989-2015 (Kraków 2016); Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 (Kraków 2014); Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy (Kraków 2000).  

Moderator:

Prof. Filip Musiał - politolog i historyk, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Zeszyty Historyczne WiN-u”, członek redakcji kwartalnika naukowego „Horyzonty Polityki”, redaktor popularnonaukowej serii „Z Archiwów Bezpieki – Nieznane Karty PRL” oraz naukowych serii wydawniczych „Niezłomni”, „Normatywy Aparatu Represji”, „Zagadnienia Źródłoznawcze”. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie, Rady Dyplomacji Historycznej, Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki, Rady Muzeum Historii Polski oraz Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Członek Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” oraz Rady Fundacji im. Janusza Kurtyki. Zainteresowania badawcze: historia Polski po 1945 r., dzieje Kościoła w PRL, aparat bezpieczeństwa i opozycja w powojennej Polsce. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu najnowszej historii Polski. 

 

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Kultura - Interwencje 2018"

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Partner II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:
KGHM Polska Miedź

Wydarzenie wsparli:
Fundacja Energa

Patronaty medialne:
Historykon.pl
TVP Historia
Mówią Wieki
Polska Zbrojna Historia
Prosto z Mostu

Szanowni Państwo!

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, jednogłośnie skierowała do recenzji (procedury konkursowej), tj. dalszego etapu II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

1.Bechta M., Muszyński W. J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, IPN, Warszawa 2017, ss. 600 + 80 ilustr. 

2.Chwalba A., Wielka wojna Polaków 1914-1918, WN PWN, Warszawa 2018, ss. 451. 

3.Dudek J., Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant, IPN, Lublin 2016, ss. 382.

4. Jarząbek M., Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, TAiWPN Universitas, Kraków 2017, ss. 312. 

5.Niklewska J., Roman Dmowski. Droga do Polski, Rytm, Warszawa 2016, ss. 295

Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2018 r.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do recenzji (procedury konkursowej), serdecznie gratulujemy!

Podczas II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 28 zgłoszeń. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki były następujące:

Bechta M., Muszyński W. J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, IPN, Warszawa 2017, ss. 600 + 80 ilustr.

Brzeziński A. M., Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 348.

Chwalba A., Legiony Polskie 1914-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 376.

Chwalba A., Wielka Wojna Polaków 1914-1918, WN PWN, Warszawa 2018, ss. 451.

Dudek J., Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant, IPN, Lublin 2016, ss. 382.

Figura-Góralczyk E., Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ss. 426.

Florczak I., Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, ss. 315.

Gałędek M., Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Wydawnictwo Arche, Sopot 2017, ss. 544.

Gańczak F., Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980-1981, IPN, Warszawa 2017, ss. 280 + 16 ss. wkł. zdj.

Głowacki A., Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, ss. 508.

Iwaneczko D., Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975-1980, IPN, Rzeszów 2016, ss. 336.

Jarząbek M., Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, TAiWPN Universitas, Kraków 2017, ss. 312.

Kania K., Edward Bernard Raczyński 1891-1993. Dyplomata i polityk, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ss. 407 + 63 ilustr.

Kardela P., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990, IPN, Olsztyn-Białystok 2015, ss. 730.

Ludwicki K., Bóg – Zło – Modlitwa. Wokół „Uwag 1940-1942 K. L. Konińskiego, TAiWPN Universitas, Kraków 2016, ss. 297.

Mikuła M., Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, ss. 382.

Niebelski E., „Lepsza nam kula niźli takie życie!”. Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku, PAN, Lublin 2016, ss. 165.

Niklewska J., Roman Dmowski. Droga do Polski, RYTM, Warszawa 2016, ss. 295.

Rojek P., Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Wydawnictwo M, Klub Jagielloński, Kraków 2016, ss. 332.

Sierzputowski D., Żurek J., „Legiony to…”. Piosenka i pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, WCEO, Warszawa 2017, ss. 159.

Sławińska A., Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952-1956, WN UKSW, Warszawa 2017, ss. 700.

Sznajder A., Budownictwo kościołów w diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989, IPN, Katowice 2016, ss. 376.

Tomasik A., Działalność społeczna biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Ludzie – miejsca – historia, Wydawnictwo Unitas, Siedlce 2016, ss. 366.

Waingertner P., Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskie „Zet” i ruch zetowy (1886-1996), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, ss. 636.

Włudyka T., Market Economy in Poland. A History, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 238.

Wołos M., Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Pątek „Herwin” (1886-1915), IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 340 + 21 ss. ilustr.

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, red. K. Zeidler, M. Marcinkowska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017, ss. 278.

Zybertowicz A., Gurtowski M., Tamborska K., Trawiński M., Waszewski J., Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015, ss. 522.    

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Kultura - Interwencje 2018"

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Partner II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:
KGHM Polska Miedź

Wydarzenie wsparli:
Fundacja Energa

Patronaty medialne:
Historykon.pl
TVP Historia
Mówią Wieki
Polska Zbrojna Historia
Prosto z Mostu

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Edycja przypadająca na 2018 r. pokrywa się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W odpowiedzi na tę wyjątkową okoliczność, tematyka II Edycji Konkursu brzmi: Przestrzeń polskiej Niepodległości.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednia Edycja Konkursu pokazała, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu. 

Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

- upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

- promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

- nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

- wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2018 r.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1.Wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania).

2.Dołączenie do formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego załącznika Zgoda Autora pracy (plik do pobrania).

3.Dołączenie do dokumentacji 2 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet dokumentów (Formularz zgłoszeniowy oraz załącznik Zgoda Autora pracy), wraz z 2 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

 

POCZTA ELEKTRONICZNA POCZTA TRADYCYJNA


Skany wszystkich wypełnionych
i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wymagane 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

Do przesyłki należy dołączyć informację,
czyjego zgłoszenia dotyczą książki.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

 

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty
oraz 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

  


 

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r.

Harmonogram Konkursu:

1.Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 31.01.2018 r.).

2.Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 28 lutego 2018 r.).

3.Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 14 marca 2018 r.).

4.Zebranie Rady Programowej, zatwierdzenie finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 marca 2018 r.).

5.Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2018 r.).

6.Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2018 r.).

7.Tłumaczenie, korekta, skład i druk nagrodzonej pracy (1 lipca – 15 listopada 2018 r.).

8.Gala Konkursowa (do 14 grudnia 2018 r.).

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 
Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego
Partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Zgoda Autora pracy

Regulamin II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Uchwała Zarządu Fundacji 4/2018 o powołaniu Zespołu Konkursowego

Uchwała Zarządu Fundacji 5/2018 o powołaniu Komisji Recenzentów

 

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Kultura - Interwencje 2018"

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Partner II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:
KGHM Polska Miedź

Wsparli nas:
Fundacja Energa

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Kontakt telefoniczny (Biuro): +48 727 704 853
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne