"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Edycja przypadająca na 2018 r. pokrywa się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W odpowiedzi na tę wyjątkową okoliczność, tematyka II Edycji Konkursu brzmi: Przestrzeń polskiej Niepodległości.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednia Edycja Konkursu pokazała, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu. 

Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

- upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

- promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

- nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

- wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2018 r.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1.Wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania).

2.Dołączenie do formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego załącznika Zgoda Autora pracy (plik do pobrania).

3.Dołączenie do dokumentacji 2 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet dokumentów (Formularz zgłoszeniowy oraz załącznik Zgoda Autora pracy), wraz z 2 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

 

POCZTA ELEKTRONICZNA POCZTA TRADYCYJNA


Skany wszystkich wypełnionych
i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wymagane 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

Do przesyłki należy dołączyć informację,
czyjego zgłoszenia dotyczą książki.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

 

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty
oraz 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

  


 

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r.

Harmonogram Konkursu:

1.Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 31.01.2018 r.).

2.Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 28 lutego 2018 r.).

3.Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 14 marca 2018 r.).

4.Zebranie Rady Programowej, zatwierdzenie finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 marca 2018 r.).

5.Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2018 r.).

6.Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2018 r.).

7.Tłumaczenie, korekta, skład i druk nagrodzonej pracy (1 lipca – 15 listopada 2018 r.).

8.Gala Konkursowa (do 14 grudnia 2018 r.).

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 
Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego
Partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Zgoda Autora pracy

Regulamin II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Uchwała Zarządu Fundacji 4/2018 o powołaniu Zespołu Konkursowego

Uchwała Zarządu Fundacji 5/2018 o powołaniu Komisji Recenzentów

 

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Kultura - Interwencje 2018"

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Partner II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:
KGHM Polska Miedź

Wsparli nas:
Fundacja Energa

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne