"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Szanowni Państwo!

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, jednogłośnie skierowała do recenzji (procedury konkursowej), tj. dalszego etapu II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

1.Bechta M., Muszyński W. J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, IPN, Warszawa 2017, ss. 600 + 80 ilustr. 

2.Chwalba A., Wielka wojna Polaków 1914-1918, WN PWN, Warszawa 2018, ss. 451. 

3.Dudek J., Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant, IPN, Lublin 2016, ss. 382.

4. Jarząbek M., Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, TAiWPN Universitas, Kraków 2017, ss. 312. 

5.Niklewska J., Roman Dmowski. Droga do Polski, Rytm, Warszawa 2016, ss. 295

Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2018 r.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do recenzji (procedury konkursowej), serdecznie gratulujemy!

Podczas II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 28 zgłoszeń. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki były następujące:

Bechta M., Muszyński W. J., Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956, IPN, Warszawa 2017, ss. 600 + 80 ilustr.

Brzeziński A. M., Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 348.

Chwalba A., Legiony Polskie 1914-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 376.

Chwalba A., Wielka Wojna Polaków 1914-1918, WN PWN, Warszawa 2018, ss. 451.

Dudek J., Marian Gołębiewski (1911-1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant, IPN, Lublin 2016, ss. 382.

Figura-Góralczyk E., Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ss. 426.

Florczak I., Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, ss. 315.

Gałędek M., Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, Wydawnictwo Arche, Sopot 2017, ss. 544.

Gańczak F., Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980-1981, IPN, Warszawa 2017, ss. 280 + 16 ss. wkł. zdj.

Głowacki A., Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, ss. 508.

Iwaneczko D., Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975-1980, IPN, Rzeszów 2016, ss. 336.

Jarząbek M., Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego, TAiWPN Universitas, Kraków 2017, ss. 312.

Kania K., Edward Bernard Raczyński 1891-1993. Dyplomata i polityk, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ss. 407 + 63 ilustr.

Kardela P., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990, IPN, Olsztyn-Białystok 2015, ss. 730.

Ludwicki K., Bóg – Zło – Modlitwa. Wokół „Uwag 1940-1942 K. L. Konińskiego, TAiWPN Universitas, Kraków 2016, ss. 297.

Mikuła M., Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, ss. 382.

Niebelski E., „Lepsza nam kula niźli takie życie!”. Polskie powstanie nad Bajkałem w 1866 roku, PAN, Lublin 2016, ss. 165.

Niklewska J., Roman Dmowski. Droga do Polski, RYTM, Warszawa 2016, ss. 295.

Rojek P., Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Wydawnictwo M, Klub Jagielloński, Kraków 2016, ss. 332.

Sierzputowski D., Żurek J., „Legiony to…”. Piosenka i pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, WCEO, Warszawa 2017, ss. 159.

Sławińska A., Więźniarki polityczne z Bojanowa. Łagier dla dziewcząt w latach 1952-1956, WN UKSW, Warszawa 2017, ss. 700.

Sznajder A., Budownictwo kościołów w diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989, IPN, Katowice 2016, ss. 376.

Tomasik A., Działalność społeczna biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Ludzie – miejsca – historia, Wydawnictwo Unitas, Siedlce 2016, ss. 366.

Waingertner P., Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskie „Zet” i ruch zetowy (1886-1996), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, ss. 636.

Włudyka T., Market Economy in Poland. A History, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 238.

Wołos M., Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Pątek „Herwin” (1886-1915), IH PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 340 + 21 ss. ilustr.

Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, red. K. Zeidler, M. Marcinkowska, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017, ss. 278.

Zybertowicz A., Gurtowski M., Tamborska K., Trawiński M., Waszewski J., Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015, ss. 522.    

Projekt odbywa się w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (Program Niepodległa)

Patronat Honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
"Kultura - Interwencje 2018"

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Partner II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:
KGHM Polska Miedź

Wydarzenie wsparli:
Fundacja Energa

Patronaty medialne:
Historykon.pl
TVP Historia
Mówią Wieki
Polska Zbrojna Historia
Prosto z Mostu

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne