"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

Jako Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie pragniemy zjednoczyć się z całym społeczeństwem celebrującym 10. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, w której zginęli przedstawiciele instytucji państwowych, parlamentarzyści, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, wojska, związków wyznaniowych wraz z pozostałymi członkami delegacji i załogi z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele. Przed dziesięciu laty udali się oni do Smoleńska, aby uczcić męczeńską śmierć Polaków zamordowanych w Katyniu w 1940 r. 

W dniu dzisiejszym nasza świadomość koncentruje się na trzech wymiarach, które muszą wzajemnie się przenikać. W szczególnie dramatycznych okolicznościach ostatnich tygodni przyszło nam przeżywać najważniejsze Tajemnice wiary w nadzwyczajnej izolacji, często z dala od naszych kościołów i bliskich. Wspominamy jednocześnie Bohaterów Katynia, którzy zostali zamordowali w bestialski sposób tylko dlatego, że byli Polakami. Przywołujemy również członków prezydenckiej delegacji, w której brał udział Prof. Janusz Kurtyka, Patron naszej Fundacji. Śmierć tych osób w 1940 r. i 2010 r. była szczególną Paschą, przed którą chylimy czoła.

Prof. Kurtyka był wybitnym naukowcem o szerokich zainteresowaniach. Jego badania z zakresu mediewistyki i historii najnowszej wypełniły dotychczasowe luki poznawcze, wyznaczając niejednokrotnie nowe trendy w historiografii. Wystarczy wspomnieć o nowatorskich studiach nad elitami możnowładczymi w średniowieczu czy antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym po II wojnie światowej. Profesor był związany z ważnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Prowadził jednocześnie współpracę z uczelniami zagranicznymi. Związał się również z Instytutem Pamięci Narodowej, kierując najpierw oddziałem krakowskim IPN, a następnie obejmując funkcję Prezesa IPN. Prof. Kurtyka określił tożsamość Instytutu. Rozszerzył jego działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską. Inicjował wzmożone prace archiwalne, wyznaczał nowe kierunki badań, kreślił ambitne plany wydawnicze. Za jego czasów IPN stał się podmiotem w debacie publicznej. Prezes osadzał bowiem Instytut w szerszym kontekście polityki pamięci, którą postrzegał jako istotny element polskiej racji stanu. Był wreszcie mężem, ojcem, przyjacielem i dobrym człowiekiem.

Jako Fundacja pragniemy upamiętniać oraz popularyzować życie i działalność Prof. Kurtyki. Dostrzegamy bowiem te same wyzwania dla polskiej historiografii, polityki pamięci i racji stanu, na które uwrażliwiał nasz Patron. Poprzez udostępnianie czytelnikom Biblioteki im. Janusza Kurtyki w Warszawie unikatowego księgozbioru Patrona oraz realizację wyjątkowych projektów, takich jak Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, budujemy Mu – by sięgnąć do Horacego – pomnik trwalszy niż ze spiżu.

Oddając cześć Ofiarom Katynia z 1940 r. i Smoleńska z 2010 r., wyrażamy pragnienie, aby pamięć o Nich była nadal żywa.

 

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne