"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

W maju 2020 r., z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, ukazała się monografia wieloautorska w języku angielskim pt. The Katyń Massacre. Current Research, pod redakcją Damiana Bębnowskiego i Filipa Musiała. Książka została wydana przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundację im. Janusza Kurtyki.

Inspiracją dla tego ambitnego projektu wydawniczego była międzynarodowa konferencja pt. Dotyk Katynia. Zbrodnia Katyńska w perspektywie międzynarodowej. Polityka,
tożsamość, narracje, zorganizowana w listopadzie 2017 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Zwieńczyła ona I Edycję Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, której Laureatem został Prof. Tadeusz Wolsza.

Na książkę składają się teksty wybitnych znawców tematyki katyńskiej, m.in.: Ewy Kowalskiej, Krzysztofa Łagojdy, Wojciecha Materskiego, Borysa Sokołowa, Witolda Wasilewskiego czy Tadeusza Wolszy. Poszczególne rozdziały traktują o różnych aspektach okoliczności Zbrodni, jej międzynarodowym kontekście, studiach katyńskich, rosyjskiej historiografii i propagandzie, problematyce pamięci. Dodatkowymi atutami pracy są: interdyscyplinarność zawartych w niej perspektyw, studium przeglądowe poświęcone badaniom nad Katyniem do 2018 r. oraz obszerna bibliografia. W przekonaniu autorów, książka podsumowuje dotychczasowe analizy, wskazuje na luki badawcze oraz może pomóc naukowcom z Polski i zagranicy wyznaczać nowe postulaty w badaniach nad Katyniem.

Książka jest dostępna w formacie pdf.

  

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne