"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Na podstawie załączonej uchwały z 18 kwietnia 2019 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek: 

1. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013, ss. 447.

2. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

3. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

4. Nowik G., Zanim złamano Enigmę... Rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, ss. 1405.

5. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2019 r.

Wybór zwycięskiej pracy nastąpi w czerwcu 2019 r. 

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas III Edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 21 zgłoszeń. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Część książek nie spełniała jednak warunków formalnych. Zgłoszenia do III Edycji Konkursu były następujące:

1. Artymowski S., Bezak P., Ku jedności: listopad 1918 roku, WN PWN, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 252.

2. Bednarek M., Zimmerer K., Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 320.

3. Cichocka M., Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, WN USz, Szczecin 2018, ss. 369.

4. Gliniecki T., Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Wydawnictwo MIIWŚ, Gdańsk 2017, ss. 362.

5. Grzybowski A., Tebinka J., Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei, IPN, Warszawa 2018, ss. 640. 

6. Gursztyn P., Ribbentrop-Beck. Czy Pakt Polska Niemcy był możliwy?, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2018, ss.367.

7. Heksel B., Kocik K., Żegota. Ukryta pomoc, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 352.

8. Kaźmierska K., Pałka J., Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018, ss. 456.

9. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013.

10. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

11. Kondracki T., Stefan Adam Zamoyski (1904-1976), ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny, IH PAN, Warszawa 2018, ss. 246 + 28 ss. il.

12. Langowski K., „O honor i sztandar, który nas skupia”Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943–2013), IPN, Warszawa 2018, ss. 701.

13. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

14. Nowik G., Zanim złamano Enigmę... Rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, ss. 1405.

15. Owoc T., Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, ss. 264.

16. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

17. Sowieci a polskie podziemie. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, CPRDiP, Warszawa 2017, ss. 504.

18. Szyłkiewicz S., Wspomnienia z wojny 1918–1920 ułana 13. Pułku Ułanów Wileńskich, oprac. D. Maksimiuk, IPN,  Białystok – Warszawa 2018, ss. 198.

19. Tym J. S., Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo TETRAGON, Warszawa 2016 (II wydanie, Warszawa 2019), ss. 404.

20. Wysocki W. J., 1918. Księga Chwały odrodzonej Rzeczypospolitej. Album niepodległościowe… Bóg – Honor – Ojczyzna, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2018, ss. 370.

21. Wysoczyńska K., Zofia Franio. W służbie ojczyźnie, w służbie człowiekowi, Fundacja historia.pl, Gdańsk 2018, ss. 200.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Uchwała Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki 

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne