"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

W dniu 3 października 2019 r. o godz. 14:00 w Pałacu Belwederskim przy ul. Belwederskiej 54/56 w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki Dr. Damianowi K. Markowskiemu za książkę pt. Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918. Uroczystość połączona będzie z krótkim programem artystycznym oraz dyskusją panelową.


O godz. 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie wydarzenia, podczas którego zostanie podsumowana tegoroczna Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz wręczona Nagroda.

Po części oficjalnej zgromadzona publiczność wysłucha koncertu zespołu "PASSIONART", zatytułowanego Gen Wolności. Na dwudziestominutowy program złoży się wiązanka utworów patriotycznych wykonywanych między innymi przez pianistę, gitarzystów, solistów i kwartet smyczkowy.

Na godzinę 15:30 zaplanowane są panele dyskusyjne pt. Wokół relacji polsko-ukraińskich. Historia i narracje. W ramach pierwszego panelu, zatytułowanego Dzieci jednego miasta? Wokół Bitwy o Lwów 1918,  nawiązującym do nagrodzonej w tym roku książki, poruszone zostaną historyczne aspekty walk o Lwów w 1918 r. Dyskutować będą m.in.: tegoroczny Laureat, Dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej) oraz Prof. Mykoła Łytwyn (Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy). Dyskusję moderować będzie Dr Paweł Libera (IPN).

Bezpośrednio po pierwszej debacie odbędzie się drugi panel pt. Rozdroża pamięci. Współczesne relacje polsko-ukraińskie a sporne problemy historyczne. Uczestnicy debaty, m.in. Prof. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) i Dr Łukasz Adamski (Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa), pochylą się nad problematyką historii relacji polsko-ukraińskich w przeszłości oraz wpływem narracji na ich temat na współczesne stosunki międzynarodowe. Dyskusję poprowadzi Dr Łukasz Jasina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych).

Fundacja organizuje Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki po raz trzeci. W 2017 r. zwyciężyła książka Prof. Tadeusza Wolszy pt. "To co widziałem przekracza swa groza najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (Warszawa 2015). W II Edycji Konkursu zwycięska okazała się praca Prof. Andrzeja Chwalby pt. Wielka Wojna Polaków 1914-1918 (Warszawa 2018). 

Formą Nagrody w tegorocznej edycji jest przetłumaczenie zwycięskiej publikacji na języki angielski i niemiecki oraz wydanie obcojęzycznych wersji za granicą. Sam Konkurs jest jedną z najważniejszych płaszczyzn misji i działalności Fundacji, której celem jest promocja polskiej historii poza granicami kraju.

W ramach tegorocznej edycji istnieje wyjątkowa okazja do dołączenia do Laureata i zaproszonych gości honorowych podczas uroczystości. Zachęcamy do zakupu książki Encounter with Katyn, autorstwa Laureata I Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, Prof. Tadeusza Wolszy i zdobycia ściśle limitowanego biletu na wydarzenie. Więcej szczegółów na:

https://evenea.pl/event/843807-1/

Sylwetka Laureata

Doktor Damian Karol Markowski - historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016, temat dysertacji: „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”). Pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeden z nielicznych polskich młodych badaczy zajmujący się dziejami Europy Wschodniej i dawnych polskich Ziem Wschodnich. Uczeń wybitnych dziejopisów: Prof. Pawła Wieczorkiewicza, Prof. Romualda Turkowskiego, Prof. Grzegorza Motyki. Wygłosił referaty na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Warszawie, Lwowie, Berlinie i Brukseli. Autor monografii: „Płonące Kresy: operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej” (Warszawa 2008 i 2011 – II wydanie), „Anatomia strachu: sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Warszawa 2018) oraz nagrodzonej w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki: „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Kraków 2019). Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych i recenzji. Publikował m.in. w: „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Politycznych”, „Roczniku Polsko-Niemieckim”. Współpracuje z redakcją „Nowej Europy Wschodniej”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009). Realizował granty takich instytucji jak: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2013), Polish Aid Foundation Trust w Londynie (2013-2014). Uczestniczył w projektach naukowych: „Kultura pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech” (2008, Instytut Stefana Starzyńskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Jugend bewegt Europa), „Otwarte polsko-ukraińskie spotkania z historią – Ruch przez granice: powojenne przesiedlenia i doświadczenia ludzi pogranicza” (2019, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie).

Dofinansowanie

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, w tym wieńcząca go uroczystość Polska: wojna i granice w XX w., stanowi część projektu pt. Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocje najlepszych pozycji w latach 2019-2020, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG". 

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 r. został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Panele dyskusyjne wchodzące w program uroczystości stanowią część projektu pt. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Patronaty medialne:

Dzieje.pl

TVP Historia

Historykon.pl

Tygodnik "Do Rzeczy"

Polska zbrojna. Historia

wSieci Historii

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne