"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w Świętokrzyskim Rajdzie Śladami gen. "Szarego", który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2019 roku. Rajd stanowi część III Edycji projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzenie odbędzie się u podnóża Gór Świętokrzyskich. Rajd poświęcony jest postaci gen. Antoniego Hedy "Szarego" - legendarnego dowódcy podziemia niepodległościowego, który walczył z okupantem niemieckim oraz sowieckim na terenie Kielecczyzny. W trakcie wydarzenia odwiedzimy miejsca, w których dochodziło do potyczek z oddziałami komunistycznej bezpieki oraz niemieckiego gestapo. Finalnym punktem rajdu, będzie kieleckie więzienie, rozbite przez oddział "Szarego" w sierpniu 1945 oku. 

Szczegółowa trasa rajdu przedstawia się następująco:

Warszawa - Iłża - Starachowice - Wąchock - Wykus - Św. Katarzyna - Michniów - Skarbowa Góra - Piekło nad Niekłaniem - Końskie - Radoszyce - Trawniki - Kielce - Warszawa  

Zbiórka: 16 listopada, sobota, godz. 08.00 Warszawa, Al. Jana Pawła II na wysokości Dworca Centralnego
Zakończenie: 17 listopada, niedziela, godz. około 18.00 (UWAGA godzina zakończenia może ulec zmianie, ze względu na postępy na trasie pieszej rajdu)

Rajd będzie miał charakter autokarowo-pieszy z 20km odcinkiem marszowym pierwszego dnia.
Nocleg podczas wydarzenia będzie miał miejsce w miejscowości Św. Katarzyna w Domu Gościnnym Marysienka

Przewodnikiem historycznym podczas Rajdu będzie dr Marek Jedynak z Kieleckiej Delegatury IPN


Sylwetka Bohatera Rajdu:

Antoni Heda "Szary", gen. Wojska Polskiego, urodził się 11 października 1916 r. w Małomierzycach koło Iłży w rodzinie chłopskiej. W młodości związany był z ruchem patriotycznym. Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w Szkole Technicznej w Radomiu. W 1937 r. został powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy. Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Zbrojeniowej w Starachowicach.
 
Podczas kampanii polskiej w 1939 r. walczył w składzie 12. Dywizji Piechoty pod Iłżą, a następnie na Lubelszczyźnie. Po klęsce próbował przejść przez zieloną granicę, ale został schwytany przez NKWD. Osadzono go w twierdzy Brześć. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej trafił do obozu jeńców rosyjskich, skąd udało mu się zbiec. Po powrocie w strony rodzinne podjął działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, został komendantem Podobwodu "Dolina".
 
 
Jako oficer Armii Krajowej rozbudowywał systematycznie struktury oporu w Iłży i okolicach, współpracując z oddziałami partyzanckimi. W sierpniu 1943 r. wsławił się zdobyciem więzienia niemieckiego w Starachowicach i uwolnieniem ok. 80 ludzi. Z 60 z nich, którzy nie chcieli wracać do domów, utworzył oddział, co przyczyniło się do udzielenia mu przez komendę Okręgu Kielecko-Radomskiego AK zgody na przejście do partyzantki.
 
Walczył w składzie zgrupowania AK Jana Piwnika ps. Ponury, uczestnicząc m.in. w akcji zdobycia niemieckiego więzienia w Iłży, uwieńczonej uwolnieniem aresztowanych i skazanych na śmierć oraz akcji opanowania miasta Końskie i uwolnienia aresztowanych z niemieckiego więzienia.
 
W okresie akcji "Burza" walczył m.in. pod Radoszycami, Trawnikami i Szewcami. Jego oddział wchodził wówczas w skład II batalionu 3. Pułku Piechoty AK pod dowództwem kpt. Stanisława Poręby ps. Świątek.
 
Po zakończeniu wojny Heda-Szary pozostał w konspiracji, działając w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Wsławił się rozbiciem w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. komunistycznego więzienia w Kielcach, w którym UB i sowieccy funkcjonariusze "Smiersza" więzili członków polskiego podziemia niepodległościowego.
Brawurowej akcji na ul. Zamkowej 5 dokonała 30-osobowa brygada pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy "Szarego". Ubezpieczały ją oddziały kpt. Stefana Bembowskiego "Harnasia" i por. Henryka Podkowińskiego "Ocelota".
 
Szturm na więzienie poprzedził upozorowany atak na oddalony o 50 km Szydłowiec. Gdy stacjonujący w Kielcach żołnierze radzieccy, oddziały MO i UB podążali w kierunku sfingowanej kanonady, partyzanci wkroczyli do miasta i po wysadzeniu więziennej bramy i drzwi cel uwolnili więźniów - głównie żołnierzy AK.
 
Wolność odzyskało wówczas - w zależności od szacunków - od ok. 300 do ok. 700 osób. "Ubeckie źródła przyznały się jedynie do 298 wypuszczonych więźniów. Według moich ocen uwolnionych zostało 600-700 osób" 
 
Po akcji w Kielcach zaprzestał działalności konspiracyjnej - pod zmienionym nazwiskiem, jako Antoni Wiśniewski, wyjechał na wybrzeże, a później do Ostródy. Był poszukiwany przez UB i w 1948 roku został aresztowany w Gdyni. Otrzymał cztery wyroki śmierci, w końcu dzięki interwencji byłych oficerów AL, którzy współdziałali z nim w 1944 r., karę śmierci zamieniono na dożywocie. Wyrok odsiadywał w więzieniach na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach.
 
Wyszedł na wolność w 1956 r., objęty amnestią. W dalszym ciągu prowadził jednak działalność niepodległościową, m.in. działając w NSZZ "Solidarność". W 1981 r. został wybrany na Przewodniczącego Niezależnego Związku Kombatantów przy NSZZ "Solidarność".
 
Podczas stanu wojennego został internowany w Białołęce. Przez wiele lat był doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1990 r. doprowadził do zjednoczenia ok. 30 organizacji kombatanckich w Światową Federację Polskich Kombatantów i został jej prezesem. W tym samym roku został także awansowany do stopnia pułkownika przez prezydenta RP na Uchodźstwie. Był także Głównym Komendantem Związku Strzeleckiego, nawiązującego do tradycji Drużyn Strzeleckich Józefa Piłsudskiego.
 
W latach 90. związał się z narodowym środowiskiem Tygodnika "Ojczyzna". Był autorem dwóch książek: "Wspomnienie Szarego" i "Szary przeciw zdrajcom Polski".
 
W uznaniu zasług na mocy postanowienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego został w 2006 r. awansowany do stopnia generała brygady. Odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym dwukrotnie krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Wyróżniono go także honorowym obywatelstwem Iłży, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Stąporkowa i Końskich.
 
Gen. Antoni Heda-Szary zmarł 15 lutego 2008 r. Został pochowany w Podkowie Leśnej pod Warszawą.
 

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane są do 12 listopada 2019 roku pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Każde zgłoszenie musi posiadać: Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, datę urodzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA! UCZESTNIKAMI RAJDU MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA. OSOBY W WIEKU 8-16 LAT MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W RAJDZIE ZE SWOIM OPIEKUNEM PRAWNYM. OSOBY W WIEKU 16-18 LAT MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DO UCZESTNICTWA W RAJDZIE

Koszt udziału w wydarzeniu to 150 zł. Dla osób uczestniczących w minimum trzech rajdach organizowanych przez Fundację przysługuje 20% rabatu.
Dla dzieci do lat 15 koszt udziału w rajdzie to 70 zł.

Opłatę należy wpłacić po rejestracji na konto Fundacji: Nazwa banku: PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi nr konta: 46 1020 3378 0000 1702 0303 3305
Tytuł: "Opłata Rajd Szarego"


Wydarzenie obywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Patronat Honorowy:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Współorganizatorem projektu jest Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

Partner Główny:
PKN Orlen

Wsparli nas:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A
PGNiG Termika
PPL Koral
PGE Obrót S.A.

Partnerzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej
Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patronaty medialne:
Historykon.pl
TVP Historia
Dzieje.pl
Wsieci Historii
Historia.org.pl
Kwartalnik Wyklęci
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna Historia

Pliki do pobrania
Regulamin Świętokrzyskiego Rajdu Śladami "Szarego"

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w Pomorskim Rajdzie Śladami mjr. "Łupaszki", który odbędzie się w dniach 19-20 października 2019 roku. Rajd stanowi część III Edycji projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzenie odbędzie się na Pomorzu Gdańskim w rejonie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Rajd poświęcony jest postaci mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" - legendarnego dowódcy podziemia, którego oddziały działały między innymi w tym regionie. Podczas Rajdu wraz z uczestnikami poznawać będziemy historie związane "Łupaszką" i Jego podkomendnymi z oddziału. Na trasie odwiedzimy miejsca, w których dochodziło do potyczek z UB i innymi oddziałami komunistycznej bezpieki. Rajd będzie miał charakter autokarowo - pieszy z kilkunastokilometrowymi odcinkami marszowymi. 

Szczegółowa trasa rajdu wygląda następująco:

Dzień 1: Gdańsk - Kartuzy - Sulęczyn - Podjazy - Sierakowice (od Sulęczyna trasa piesza, łącznie około 25 km)
Dzień 2: Sierakowice - Bącz - Rzym - Sianów - Gdańsk (od Sierakowic do Sianowa trasa piecza, łącznie około 20 km)

Zbiórka: 19 października sobota, godz. 9.30 Dworzec PKP Gdańsk Główny
Zakończenie: 20 października, sobota, godz. około 17.00 - 18.00 (UWAGA godzina zakończenia może ulec zmianie, ze względu na postępy na trasie pieszej rajdu)

Przewodnikiem historycznym podczas Rajdu będzie dr Marek Szymaniak - historyk, pracownik Muzeum II Wojny Światowej


Sylwetka Bohatera Rajdu:

Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr. Wojska Polskiego, dowódca 5 Brygady Wileńskiej AK, jeden z najwybitniejszych dowódców partyzanckich polskiego podziemia niepodległościowego, urodził się 12 marca 1910 r. w Stryju na terenie województwa stanisławowskiego. W okresie przedwojennym służył w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. Uczestniczył w walkach podczas Kampanii Wrześniowej w 1939 r. za którą został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po zakończeniu walk podejmował nieudane próby przedostania się na Węgry, następnie przeniósł się do Wilna. Już od początku 1940 roku włączył się w działalność konspiracyjną. W sierpniu 1943 r. ppłk. Aleksander Krzyżanowski „Wilk” mianował go dowódcą oddziału partyzanckiego AK ppor. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Dotarł w rejon jego bazy po rozbiciu oddziału przez sowiecki oddział partyzancki Fiodora Markowa (Sowieci zamordowali wówczas „Kmicica” i około 80 jego podkomendnych). Z niedobitków oddziału zorganizował nowy oddział partyzancki noszący nazwę 5 Brygady Wileńskiej (zwanej też Brygadą Śmierci). Dowodząc nią wykonał kilkadziesiąt udanych akcji przeciw Niemcom, kolaborującym oddziałom litewskim, jak i również partyzantce sowieckiej. W kwietniu 1944 r. został aresztowany przez Niemców podczas pobyt w Wilnie, zdołał jednak uciec i dołączyć do 5 Brygady. Komendant Okręgu Wileńskiego zezwolił mu na nieuczestniczenie w operacji „Ostra Brama”, podczas której rozpoczął marsz na zachód. W końcu lipca został otoczony przez wojska sowieckie i był zmuszony rozwiązać brygadę. Przedostał się na Białostocczyznę, na terenie której kontynuował działalność podziemną w okresie nowej okupacji sowieckiej. Dowodzone przez niego oddziały operowały na rozległych terenach od nowej wschodniej granicy po dalekie Pomorze Zachodnie, dzisiejsze okolice Białogardu i Koszalina. Z początkowo niedużego oddziału w 1945 r. odbudował brygadę do stanu nawet 300 żołnierzy. Z odtworzoną V Brygadą prowadził w latach 1945-1946 walki z komunistyczną bezpieką na terenie Pomorza. Od marca 1947 r. przeszedł do głębszej konspiracji. Został aresztowany przez UB 30 VI 1948 r. i 2 XI 1950 r. skazany przez WSR w Warszawie na 18-krotną karę śmierci. Podczas śledztwa wziął na siebie pełną odpowiedzialność za działania podlegających mu oddziałów. Został zamordowany więzieniu mokotowskim 8 II 1951 r. Jego zwłoki pochowane zostały w bezimiennym dole w kwaterze "Ł". Odnalezione w 2013 roku przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka i uroczyście pochowane 24 IV 2016 r. na Warszawskich Powązkach.
 
Odznaczenia:
Krzyż Virtuti Militari V klasy (1939)
Krzyż Walecznych (1944)
Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari (pośmiertnie 1988)
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie 2007)

Biogram opracowany na podstawie strony internetowej wilczetropy.ipn.gov.pl 

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane są do 12 października 2019 roku pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Każde zgłoszenie musi posiadać: Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, datę urodzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA! UCZESTNIKAMI RAJDU MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA. OSOBY W WIEKU 8-16 LAT MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W RAJDZIE ZE SWOIM OPIEKUNEM PRAWNYM. OSOBY W WIEKU 16-18 LAT MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DO UCZESTNICTWA W RAJDZIE

Koszt udziału w wydarzeniu to 150 zł. Dla osób uczestniczących w minimum trzech rajdach organizowanych przez Fundację przysługuje 20% rabatu.
Dla dzieci do lat 15 koszt udziału w rajdzie to 70 zł.

Opłatę należy wpłacić po rejestracji na konto Fundacji: Nazwa banku: PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi nr konta: 46 1020 3378 0000 1702 0303 3305
Tytuł: "Opłata Rajd Łupaszki"


Wydarzenie obywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Patronat Honorowy:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Współorganizatorem projektu jest Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

Partner Główny:
PKN Orlen

Wsparli nas:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A
PGNiG Termika
PPL Koral
PGE Obrót S.A.

Partnerzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej
Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patronaty medialne:
Historykon.pl
TVP Historia
Dzieje.pl
Wsieci Historii
Historia.org.pl
Kwartalnik Wyklęci
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna Historia

Pliki do pobrania
Regulamin Pomorskiego Rajdu Śladami "Łupaszki"
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w Lubelski Rajdzie Śladami mjr. "Orlika", który odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2019 roku. Rajd stanowi część III Edycji projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzenie odbędzie się w regionie Lubelszczyzny w okolicach Puław, Dęblina i Kazimierza Dolnego. Rajd poświęcony jest postaci mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika" - jednego z najsłynniejszych dowódców partyzanckich w regionie. Podczas Rajdu wraz z uczestnikami będziemy poznawać historie "Orlika" i Jego niezłomnych żołnierzy. Odwiedzimy historyczne miejsca związane z Ich walką". Jednym z elementów Rajdu będzie ponad 20 kilometrowy przemarsz leśnymi szlakami, który pozwoli poczuć namiastkę tamtych czasów. Na trasie rajdu będą także spotkania ze świadkami historii oraz kombatantami.

Szczegółowa trasa rajdu wygląda następująco:

Dzień 1  (trasa piesza 25 km):   Dojazd z Warszawy do Kazimierza Dolnego (baza noclegowa: Schronisko „Pod Wianuszkami”, ul. Puławska 80) – Wąwóz Korzeniowy Dół – Bochotnica – Zbędowice – Las Stocki – Skowieszyn – Puławy – Puławy (parking przy cmentarzu na ul. Piaskowej) – powrót autokarem do Kazimierza (opcjonalnie postój przy parku pałacowym i cmentarzu Witomińskim) 

Dzień 2 (trasa autokarowa)Kazimierz Dolny – Puławy – Zwoleń – Bąkowiec – Dęblin – Piotrówek – Ryki – Zalesie – Czernic – Baranów n. Wieprzem – Końskowola – Wąwolnica – Kazimierz Dolny – Puławy - Warszawa

Nocleg: Schronisko „Pod Wianuszkami”, ul. Puławska 80, Kazimierz Dolny

Zbiórka uczestników o godz. 10.30 w miejscu noclegu: Schronisku "Pod Wianuszkami" w Kazimierzu Dolnym   07.45 - 08.00 przy Dw. Centralnym w Warszawie (przystanek autobusowy na Al. Jana Pawła II w stronę Żoliborza)

Przewodnikiem historycznym podczas Rajdu będzie Michał Durakiewicz - historyk, pracownik Lubelskiego Oddziału IPN

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane są do 20 lipca 2019 roku pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Każde zgłoszenie musi posiadać: Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, datę urodzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA! UCZESTNIKAMI RAJDU MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA. OSOBY W WIEKU 8-16 LAT MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W RAJDZIE ZE SWOIM OPIEKUNEM PRAWNYM. OSOBY W WIEKU 16-18 LAT MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DO UCZESTNICTWA W RAJDZIE

Wydarzenie obywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Patronat Honorowy:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Współorganizatorem projektu jest Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

Partner Główny:
PKN Orlen

Wsparli nas:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A
PGNiG Termika
PPL Koral

Partnerzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej
Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patronaty medialne:
Historykon.pl
TVP Historia
Dzieje.pl
Wsieci Historii
Historia.org.pl
Kwartalnik Wyklęci
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna Historia

Pliki do pobrania
Regulamin Lubelskiego Rajdu Śladami "Orlika"
Oświadczenie rodzica/opiekuna

W dniach 1-2 czerwca 2019 roku na terenie pięknych równin Mazowsza odbył się Mazowiecki Rajd Śladami „Roja". Wydarzenie było częścią III edycji projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.

Pierwszego dnia rajdu grupą uczestników wyruszyliśmy autokarem z Warszawy w kierunku Pomiechówka - miejsca znanego z akcji „Roja” na pociąg, w której trakcie zginęło przypadkowo dwóch milicjantów. W trakcie pobytu w tej miejscowości dołączyła do nas duża grupa rodzin żołnierzy z Oddziału „Roja". Odwiedziliśmy także miejscowy ośrodek kultury, który mocno dba o pamięć o Żołnierzach Wyklętych działających w regionie. Następnie udaliśmy się do Popowa Borowego, miejsca śmierci plut. Władysława Grudzińskiego „Pilota” oraz jego podkomendnych: st. sierż. Kaziemierza Chrzanowskiego „Wilka”, st. sierż. Hieronima Żbikowskiego „Gwiazdy” oraz st. sierż. Czesława Wilskiego „Brzozy".

Kolejnym punktem Rajdu była wieś Szyszki - miejsce ostatecznej obławy na „Roja” i „Mazura". Uczciliśmy tam Ich pamięć przy pomniku upamiętniającym te zdarzenie, a także spotkaliśmy się ze świadkiem historii, kombatantem z oddziału.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia odwiedziliśmy także cmentarz w Ciechanowie, gdzie pochowany jest brat „Roja” Roman Dziemieszkiewicz „Pogoda". W Ciechanowie udaliśmy się także pod były budynek UB, który dziś pełni rolę kamienicy mieszkaniowej, a w latach 40tych i 50tych był miejscem prześladowania polskich patriotów. Pierwszy dzień rajdu zakończył się luźnymi rozważaniami na temat historii Żołnierzy Wyklętych oraz kwestii ich upamiętnienia w dzisiejszych czasach.

Drugiego dnia wyruszyliśmy w kierunku Osysk, miejsca likwidacji przez UB drugiego patrolu zgrupowania „Roja". Dziś w miejscu tym pozostały jedynie zgliszcza stodoły, w której ukrywał się sierż. Ildefons Żbik „Tygrys" i jego podkomendni Józef Niski „Brzoza", Henryk Niedziałkowski „Huragan" oraz Władysław Bukowski "Zapora". W drodze do Osysk odwiedziliśmy również cmentarz, na którym znajduje się symboliczny grób rodziny Kołakowskich, która podjęła się pomocy partyzantom „Tygrysa" i zapłaciła za to najwyższą cenę. W trakcie dalszego przejazdu śladami Oddziału „Roja" odwiedziliśmy kościół, w którym żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 40tych składali przysięgę na wierność Bogu i Ojczyźnie.

Kolejnym miejscem na naszej trasie była wieś Kadzielnia, w której został zlikwidowany przez UB I KBW ostatni patrol Oddziału "Roja" pod dowództwem Stanisława Kakowskiego "Kaźmierczuka" wraz z Jego synem Henrykiem Kakowskim „Henrykiem" oraz Jerzym Miączyńskim „Bohunem"

Ostatnim punktem naszej wędrówki były lasy w okolicy miejscowości Gleba, gdzie odbyła się uroczystość otwarcia zrekonstruowanych schronów, w których w roku 1948 doszło do rozbicia przez UB i KBW Komendy XVI Okręgu NZW, której dowódcą był ppor. Józef Kozłowski „Las". Warto wspomnieć, że w akcji tej wzięło udział aż 1500 żołnierzy i 4 samoloty bojowe.

Uroczystość otwarcia schronów poprzedziła msza św. pod przewodnictwem biskupa a zakończyła ją rekonstrukcja wydarzeń sprzed 71 lat, w której jako rekonstruktor wziął udział bratanek „Roja" - Pan Marek Dziemieszkiewicz.

Udziałem w tej uroczystej inicjatywie zakończyliśmy merytoryczną część Rajdu i rozpoczęliśmy powrót do miejsca startu - Warszawy. W rajdzie wzięło udział łącznie ponad 40 osób, w tym kilkunastu członków rodzin żołnierzy z Oddziału "Roja", których rodzinne relacje stanowiły dodatkowy, wartoświowy walor dla pozostałych uczestników rajdu. Przewodnikiem był dr Piotr Oleńczak, któremu wsparcia merytorycznego udzieliły Pani Anna Śnieżko - autorka książki „Żona Wyklęta" oraz Pani Jadwiga Płodziszewska.

Kolejnym Rajdem, na który serdecznie zapraszamy, podczas tegorocznej edycji projektu będzie Lubelski Rajd Śladami „Orlika", który odbędzie się na lubelszczyźnie w terminie 27-28 lipca.

Współorganizatorem całego projektu jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Parterem Głównym projektu jest PKN ORLEN

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w Mazowieckim Rajdzie Śladami st. sierż "Roja", który odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2019 roku. Rajd stanowi część III Edycji projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzenie odbędzie się na terenie północnego Mazowsza i poświęcone jest postaci st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" - legendarnego dowódcy oddziału partyzanckiego PAS NZW działającego w tym regionie. Podczas Rajdu wraz z uczestnikami będziemy poznawać niesamowite historie "Roja" i Jego niezłomnych żołnierzy. Odwiedzimy historyczne miejsca związane z Ich walką, między innymi miejsca bunkrów Józefa Kozłowskiego "Lasa" w Puszczy Kurpiowskiej, w których zimował Oddział "Roja", oraz także potyczek w Pomiechówku, Osyskach.  W Ciechanowie odwiedzimy grób brata "Roja" - Romana Dziemieszkiewicza "Pogody". Jednym z kulminacyjnych momentów wydarzenia będą Szyszki - czyli miejsce śmierci "Roja". Na trasie Rajdu spotkamy się również ze świadkami tamtych wydarzeń, oraz rodzinami partyzantów, co z pewnością przyniesie niesamowite doświadczenia uczestnikom naszego projektu. 

Trasa rajdu wygląda następująco:
1 Dzień: Warszawa - Pomiechówek - Toruń Włościański - Popowo Borowe - Nasielsk - Szyszki - Gołotczyzna - Ciechanów 
2 Dzień: Ciechanów - Osyski - Zielona - Kadzielnia - Pawłowo Kościelne - Puszcza Kurpiowska - Gleba - Kierzek - Ostrołęka - Maków Mazowiecki - Pułtusk - Warszawa

Nocleg dla uczestników planowany jest w Ciechanowie.

Przewodnikiem historycznym podczas Rajdu będzie dr Piotr Oleńczak - historyk, znawca historii Oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja".

Zbiórka uczestników przy Al Jana Pawła II na przystanku autobusowym Dworzec Centralny w kierunku Żoliborza w dniu 1 czerwca(sobota) o godz. 8.30 rano
Koniec rajdu przewidziany w dniu 2 czerwca (niedziela) na godzinę 18.00

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane są do 20 maja 2019 roku pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Każde zgłoszenie musi posiadać: Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, datę urodzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA! UCZESTNIKAMI RAJDU MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA. OSOBY W WIEKU 8-16 LAT MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W RAJDZIE ZE SWOIM OPIEKUNEM PRAWNYM. OSOBY W WIEKU 16-18 LAT MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DO UCZESTNICTWA W RAJDZIE

Wydarzenie obywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Patronat Honorowy:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Współorganizatorem projektu jest Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych

Partner Główny:
PKN Orlen

Wsparli nas:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A
PGNiG Termika
PPL Koral

Partnerzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej
Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patronaty medialne:
Historykon.pl
TVP Historia
Dzieje.pl
Wsieci Historii
Historia.org.pl
Kwartalnik Wyklęci
Polska Zbrojna
Polska Zbrojna Historia

Pliki do pobrania
Regulamin Mazowieckiego Rajdu Śladami "Roja"
Oświadczenie rodzica/opiekuna

W dniach 9-10 marca 2019 roku odbył się Zimowy Rajd Śladami Ks. Władysława Gurgacza. Wydarzenie miało miejsce na terenie Małopolski i pasma Beskidu Sądeckiego. Rajd odbywał się w ramach III edycji projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.

Początek wydarzenia miał miejsce w Krakowie, gdzie po zbiórce wszystkich uczestników, którzy dotarli do nas dosłownie z całej Polski udaliśmy się pod mury Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich, do miejsca, w którym śmierć poniósł Ks. Władysław Gurgacz (1914-1949), a także wielu działaczy i żołnierzy podziemia niepodległościowego w latach 1939-1956. Następnie autokarem wyruszyliśmy w masyw Beskidu Sądeckiego, pasma górskiego niezwykle związanego z działalnością partyzantów, a także Ks. Gurgacza. Podczas autokarowej części wyjazdu mieliśmy okazję odwiedzić takie miejsca jak Nawojowa (cmentarz, na którym pochowani są żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej), Sienną, Popardową oraz zamek w Rytrze, z którego rozciągała się piękna panorama na okoliczne góry. Nasza grupa odwiedziła także parafię w Żegiestowie-Zdroju, w której często spowiadał się Ks. Gurgacz.

Późnym popołudniem licząca niespełna 30 osób grupa rajdowa rozpoczęła marsz w kierunku Hali Łabowskiej, na której znajdowało się schronisko. Tam miał miejsce nocleg. Po około 5 godzinach marszu w trudnych warunkach (mimo wiosennej aury, w górach jest dużo śniegu) dotarliśmy do celu. Wieczorem w schronisku odbyło się wspólne ognisko, podczas którego mogliśmy się zintegrować i porozmawiać na wiele tematów związanych również z Żołnierzami Wyklętymi.

Następnego dnia po porannej pobudce i śniadaniu około godziny 9.00 całą grupą zebraliśmy się pod schroniskiem i ruszyliśmy w dalszy marsz śladami Ks. Gurgacza i żołnierzy PPAN. Na trasie dzięki naszemu przewodnikowi historycznemu, Kamilowi Olesińskiemu z Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Żandarmeria" mogliśmy zobaczyć kilka bardzo ciekawych miejsc związanych z działalnością oddziałów partyzanckich. Panowała piękna pogoda, lecz warunki śnieżne były trudne, co pozwalało uczestnikom naszego rajdu poczuć namiastkę tego, co czuli partyzanci w latach 40. XX w. Marsz zakończyliśmy trudnym zejściem w Złotnem obok Nawojowej. Następnie autobusem udaliśmy się do Maciejowej, miejsca, w którym - obok tamtejszej szkoły - powstał pierwszy pomnik upamiętniający Ks. Gurgacza i żołnierzy PPAN. Po krótkim postoju przy pomniku ruszyliśmy do Nowego Sącza, ostatniej miejscowości na trasie naszego rajdu. Naszym przystankiem historycznym był tam dworzec PKP, przy którym odbyły się dwie potyczki pomiędzy Żołnierzami Podziemia Niepodległościowego a ich przeciwnikami z Urzędu Bezpieczeństwa i Ludowego Wojska Polskiego. Starcia te upamiętnia tablica na budynku dworca ufundowana przez GRH "Żandarmeria". Nowy Sącz był ostatnim merytorycznym punktem na trasie rajdu. Po pożegnaniu GRH "Żandarmeria", ruszyliśmy w drogę powrotną do Krakowa.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na naszym Zimowym Rajdzie Śladami Ks. Gurgacza.
Podziękowania kierujemy również do Kamila Olesińskiego i GRH "Żandarmeria", którzy merytorycznie uświetnili nasze wydarzenie.

Najbliższy Rajd odbędzie się 1-2 czerwca 2019 roku. Będzie to Mazowiecki Rajd Śladami "Roja". Zapraszamy serdecznie!

Współorganizatorem projektu jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Parterem Głównym projektu jest PKN ORLEN.

Projekt objęty jest Patronatem Narodowym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Kontakt telefoniczny (Biuro): +48 727 704 853
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne