"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Zapraszamy na debatę pt. "Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne", która odbędzie się 30 października 2019 r. (środa) o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

 

 

 ~~~

 

„Kto w tym nierównym wytrwa sporze:

Czy dufny Lach, czy wierny Ross?

Czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wleją morze?

Czy ono wyschnie? Kto powiedzieć może?"

- Aleksander Puszkin [tłum. Julian Tuwim]

 

"Idea solidarności słowiańskiej wogóle oznacza pewną dążność do zbliżenia się narodów słowiańskich, dążność opartą na przeświadczeniu, że tworzą one pewną całość wyższego rzędu, pod względem etnologiczno-antropologicznym, oraz kulturalno-społecznym, i że nawet pod względem politycznym mogą być sobie wzajemnie bardzo pożytecznymi, ponieważ posiadać mają interesy wspólne. Tak nieokreślony slawizm jest zazwyczaj tylko pierwszym krokiem do panslawizmu, który wyróżnia się już od niego wyraźną barwą polityczną. (...) W praktyce tak pojęty panslawizm z konieczności przeobrażać się musi (...) w prąd panrosyjski, dający Rosyi władzę nad narodami słowiańskimi, a przez to i nad Europą przynajmniej kontynentalną."
[Fragment przedmowy w: Kulczycki Ludwik, "Panslawizm a sprawa polska", Kraków, 1916, s. 8].


~~~

 

Podczas dziesiątej dyskusji z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", poruszymy temat panslawizmu jako idei popularnej w XIX i XX wieku, a także zastanowimy się nad jej obecnością we współczesnej geopolityce Rosji. 

 

W debacie wezmą udział:

 

Dr Alicja Curanović 

(Politolog, znawca polityki zagranicznej Rosji, Uniwersytet Warszawski)

 

Dr hab. Henryk Głębocki 

(Historyk, znawca stosunków polsko-rosyjskich, Uniwersytet Jagielloński)

 

Dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Prof. UŁ 

(Historyk, znawca historii dyplomacji w XIX i XX w., Uniwersytet Łódzki)

 

Podczas dyskusji zaproszeni Goście poruszą następujące kwestie:

 

- geneza i założenia panslawizmu;

- panslawizm a imperializm rosyjski w XIX-XXI w.;

- recepcja panslawizmu w myśli polskiej i rosyjskiej XIX-XXI w.; 

- rola panslawizmu we współczesnej geopolityce Rosji;

- wnioski i recepty dla stosunków polsko-rosyjskich.

 

Debata będzie miała miejsce 30 października 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do sledzenia wydarzenia w portalu Facebook.com.

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: m.in. historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

17 września o godz. 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki odbędzie się debata zatytułowana "Relacje polsko-rosyjskie a narracje o komunizmie i Związku Radzieckim".

 

~~~

„Obywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny, aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. […]" 

- Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego do obywateli wydane w Kosowie Huculskim („Monitor Polski”, 25 IX 1939, nr 213)

~~~

 

W dniu 80. rocznicy agresji zbrojnej ZSRR na Polskę, zapraszamy na ósmą dyskusję z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?".

Wybranym kwestiom z obszaru stosunków polsko-rosyjskich, skupionym szczególnie wokół myśli politycznej i wzajemnego postrzegania w kontekście komunizmu, przyjrzymy się w ujęciu historycznym, a także współczesnym, włączając zagadnienia z zakresu wzajemnej dzisiejszej polityki.

 

W debacie wezmą udział:

 

prof. dr hab. Andrzej Nowak 

(historyk, sowietolog, publicysta, Uniwersytet Jagielloński)

 

• dr hab. Hieronim Grala 

(historyk, dyplomata, badacz i znawca Rosji, „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego)

 

• red. Witold Jurasz 

(publicysta, dyplomata, Ośrodek Analiz Strategicznych)

 

Dyskusję poprowadzi:

 Michał P. Sadłowski (prawnik, ekspert ds. obszaru poradzieckiego, Uniwersytet Warszawski).

 

Podczas dyskusji zaproszeni Goście poruszą następujące kwestie:

 

a) recepcja komunizmu w Polsce w XIX-XX w.;

b) orientacja rosyjska (sowiecka) w polskiej myśli politycznej (XIX-XX w.);

c) polska historiografia i kultura a komunizm i ZSRR;

d) obraz Polski i Polaków w społeczeństwie sowieckim i rosyjskim (XX-XXI w.);

e) Polska i Polacy w sowieckiej (rosyjskiej) historiografii i kulturze (XX-XXI w.);

f) miejsce Polski we współczesnej rosyjskiej myśli politycznej;

g) wnioski i recepty dla stosunków polsko-rosyjskich.

 

Debata będzie miała miejsce 17 września 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, II piętro).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności. Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com.

 

Warszawa, 12 grudnia 1948

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: m.in. historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

 


 

            

 

29 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki będzie miała miejsce debata pt.: "Relacje polsko-niemieckie a narracje o II wojnie światowej". 

Zapraszamy na siódmą debatę z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", zatytułowaną: "Relacje polsko-niemieckie a narracje o II wojnie światowej".

  

W dyskusji wezmą udział: 

 

- dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, prof. UŁ

historyk, niemcoznawca, Uniwersytet Łódzki

 

- mec. Jerzy Pasieka

prawnik, Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska

 

- red. Piotr Semka

dziennikarz, publicysta, DoRzeczy

 

Dyskusję poprowadzi:

 

- Paweł Kurtyka

Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki

 

Paneliści poruszą m.in. kwestie:

- genezy i kierunków kształtowania się narracji historycznych o II wojnie światowej wśród Polaków i Niemców;

- cech narracji o II wojnie światowej wśród Polaków i Niemców dzisiaj oraz udziału państw, instytucji i organizacji pozarządowych w w ich kształtowaniu;

- debaty o Holokauście w kontekście stosunków polsko-niemieckich;

- sformułowań o "polskich obozach zagłady" i "nazistów jako nie-Niemcach" w kontekście stosunków polsko-niemieckich.

 

Debata będzie miała miejsce w czwartek, 29 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (budynek dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

Dyskusja potrwa około godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

 

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

7 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 w Bibliotece im. 

Janusza Kurtyki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, zatytułowane „Za każdy kamień Twój, Stolico… - spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego". Spotkanie to stanowić będzie szóstą już dyskusję z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?".

Powstańcy podczas pogrzebu na ulicy Zgoda 5. Wrzesień 1944 r.
Powstańcy podczas pogrzebu na ulicy Zgoda 5. Wrzesień 1944 r.
Źródło: Jan Grużewski; Stanisław Kopf (1957) Dni Powstania, Kronika Fotograficzna Walczącej Warszawy / Wikimedia Commons
Pierwsza dekada sierpnia. Śródmieście Północne. Powstańcy z kompanii „Koszta” czytają ulotkę na ulicy Sienkiewicza róg Marszałkowskiej.
Autor zdjęcia: Eugeniusz Lokajski „Brok” / Muzeum Powstania Warszawskiego
Śródmieście Północne. Sanitariuszka NN i ranny kpr. pchor. Krzysztof Palester "Krzych" z batalionu "Parasol" po wyjściu z kanałów na ul. Wareckiej przy Nowym Świecie. W środku stoi łączniczka Maria Stypułkowska-Chojecka "Kama".
Autor zdjęcia: Joachim Joachimczyk "Joachim" / Muzeum Powstania Warszawskiego

7 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie zatytułowane „Za każdy kamień Twój, Stolico… - spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego". Spotkanie to stanowić będzie szóstą już dyskusję z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?".

 

„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!” – z tą pieśnią na ustach, 75 lat temu Warszawiacy szli walczyć o wolność i honor. Ci, którzy nie brali udziału w walkach, nieśli pomoc i wsparcie. Powstanie Warszawskie dotknęło wszystkich mieszkańców stolicy, i choć na froncie przegrali, to w sercach zwyciężyli. Po kilku latach ucisku nie poddali się, a wyszli naprzeciw okupantowi, bo Ojczyzna ważniejsza dla nich była, niż życie.

Jak z dzisiejszej perspektywy oceniają ten bohaterski zryw?

Jakie wydarzenia – gorzkie i radosne - utkwiły im w pamięci?

Komu lub czemu zawdzięczają tak silną patriotyczną postawę?

Jak postrzegają zachowanie sojuszników z Zachodu?

Czym dla nich było Powstanie?...

 

7 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 zapraszamy serdecznie na wyjątkowe spotkanie, podczas którego na powyższe pytania odpowiedzą świadkowie Powstania Warszawskiego. Spotkanie będzie miało miejsce w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

 

O swoich wspomnieniach opowiedzą:

 

· Pani Daniela Ogińska ps. "Pszczoła"

Strzelec, sanitariuszka, 7 Pułk Piechoty Legionów "Garłuch";

 

· Pan Jakub Nowakowski ps. "Tomek"

Starszy strzelec, w okresie okupacji Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - I pluton; w okresie Powstania Warszawskiego II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz" - pluton 226;

 

· Pani Jadwiga Łukasik

Córka powstańca warszawskiego, kaprala Kedywu Armii Krajowej, ocalała z Rzezi Woli.

 

Spotkanie poprowadzi p. Piotr Brulikis (Fundacja im. Janusza Kurtyki).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com.

 

Wstęp wolny.

 

~ ~ ~

Dyskusja pt.: „Za każdy kamień Twój, Stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego” stanowi szóstą dyskusję w ramach projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

 

Spotkanie stanowi wstęp do cyklu debat poświęconych stosunkom polsko-niemieckim oraz polsko-rosyjskim, które - obok relacji polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich - są poddawane analizie w ramach projektu. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie okupacji niemieckiej i sowieckiej, oczekiwań wobec ZSRR i sojuszników z Zachodu, szczególnie w 1944 r., a także skali zniszczeń dokonanych w trakcie Powstania Warszawskiego i do zakończenia wojny. W trakcie spotkania zobrazowany i nakreślony zostanie problem, jaki leży u podstaw stosunków Polski z sąsiadami, a który będzie tematem kolejnych debat: "Relacje polsko-niemieckie a narracje o II Wojnie Światowej", "Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna", "Relacje polsko-niemieckie a reparacje wojenne" oraz "Relacje polsko-rosyjskie a narracje o komunizmie i Związku Radzieckim", które odbędą się w miesiącach sierpień-październik 2019 r.

 

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

 

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, dyskusja, jak i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

 

 

Plakat  

11 lipca 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki będzie miała miejsce debata pt.: "Relacje polsko-ukraińskie a pamięć o Rzezi Wołyńskiej".

 ~~~ 

 

11 lipca 1943 roku to była niedziela, nazwana później „Krwawą Niedzielą”. Bladym świtem, o godzinie 3:00 nad ranem, oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem „Śmierć Lachom”. Wsie były otaczane tak, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę. Ludność, od niemowląt po starców, mordowano w skrajnie bestialski i okrutny sposób. Następnie domostwa były plądrowane, również przez mieszkańców ukraińskich wsi, a ostatecznie całe miejscowości palone, aby uniemożliwić ponowne osiedlenie. 

Lipiec 1943 to wyjątkowo tragiczny okres w naszej historii. Tylko w tym miesiącu celem napadów stało się co najmniej 530 polskich miejscowości, a życie straciło siedemnaście tysięcy Polaków, co stanowiło kulminację czystki etnicznej na Wołyniu, trwającej w sumie od lutego 1943 do lutego 1945.

 

~~~ 

 

Zapraszamy na piątą debatę z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", zatytułowaną: "Relacje polsko-ukraińskie a pamięć o Rzezi Wołyńskiej".

  

W dyskusji wezmą udział: 

 

- Ewa Siemaszko 

badaczka ludobójstwa na Wołyniu

 

- ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

działacz społeczny, znawca tematyki kresowej

 

- dr Leon Popek

historyk, Wydział Kresowy IPN

 

Dyskusję poprowadzi:

- Michał Wołłejko

historyk, publicysta, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więź. Pol. PRL

 

Paneliści poruszą m.in. kwestie:

- różnej interpretacji Rzezi Wołyńskiej (dyskusja wokół liczby ofiar, odwetu polskiego, działalności OUN-UPA);

- Rzezi Wołyńskiej i kultu Bandery we współczesnej tożsamości ukraińskiej;

- problemu Wołynia w kształtowaniu stosunków polsko-ukraińskich ze wskazaniem recept dla budowania tych relacji w przyszłości.

 

Debata będzie miała miejsce w czwartek, 11 lipca 2019 r. o godz. 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (budynek dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

Dyskusja potrwa około godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

 

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com 

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Debata: Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II wojnie światowej

W środę 24 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki w gmachu dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 odbyła się czwarta debata z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Tym razem zaproszeni eksperci pochylili się nad problematyką relacji polsko-żydowskich w kontekście narracji historycznych o II Wojnie Światowej.

Debatę rozpoczęło powitanie wszystkich zebranych i przedstawienie panelistów. Przy stoliku zebrali się eksperci, których zainteresowania pokryły bardzo różne zagadnienia: związany z UKSW ks. Prof. Waldemar Chrostowski, teolog, biblista, laureat Nagrody Ratzingera, znawca zagadnień związanych z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim; dr Marcin Urynowicz z Instytutu Pamięci Narodowej, specjalizujący w problematyce Polaków ratujących Żydów oraz Miłosz Lodowski, dyrektor kreatywny w MxM Production House, ekspert ds. marketingu tożsamościowego i patriotycznego.  Poprowadzona przez dr Martynę Rusiniak-Karwat z Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Pileckiego debata przybrała formułę sekwencji dłuższych wypowiedzi, między którymi w punktach zapalnych skrzyła dyskusja i emocjonalna wymiana zdań.

Debata: Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II wojnie światowej

W swoich wypowiedziach rozpoczynający merytoryczną część dyskusji dr Urynowicz skupił się na trzech aspektach związanych silnie ze swoją profesją. W pierwszej kolejności przybliżył sposób kształtowania się w historiografii sposobu opowiadania o II Wojnie Światowej wśród Polaków i Żydów. Kluczowy dla tego aspektu był jego zdaniem czas tuż po II Wojnie Światowej, w którym doszło do rozwarstwienia badań na dwa kierunki. Żydowskie badania nad historią skupiały się wokół Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich. Z drugiej strony równolegle pracowała Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Drugim ważnym wątkiem w wypowiedziach dr Urynowicza były kwestie związane z językiem. Słowa, jakich używamy, zdaniem eksperta prezentują już to, co chcemy przekazać. Dobre konotacje podkreślają wagę, złe wyodrębniają i zamazują kontekst, który opisują. W jednej z wypowiedzi historyk z IPN wyraził zdanie, że dotyczące Żydów słowa mają często mało pozytywne zabarwienie, co wpływa na kształt narracji historycznych. Sugestia że widać to nawet w wypowiedziach pozostałych uczestników dyskusji wywołały burze, o której nieco później. Trzeci wątek w wypowiedziach badacza z IPN ogniskował się wokół postulatów dotyczących polskich badań. Po pierwsze związany był z wyrażonym przez Pana Doktora przekonaniem o konieczności odważnego spojrzenia na fakty, także te trudne. Jeśli z szerokiego zakresu źródeł wyłania się jakiś obraz, to nie możemy go zdaniem naukowca negować. Z drugiej strony naszych badań historycznych nie możemy ograniczać wyłącznie do stosunku Polaków do Żydów. Mamy drugą stronę, a więc stronę żydowską, której jako historycy i społeczeństwo nie badamy. Jest to związane z problemem z językiem i kulturą i łączy się z problemem powielania stereotypów.

Syntetyzując wypowiedzi Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego stwierdzić można, że ogniskowały się one wokół zagadnień związanych ze spotkaniem i dialogiem. W swojej wypowiedzi Ksiądz Profesor dokonał wstępnego i porządkującego podziału na historię i pamięć, pamięć zaś na pamięć indywidualną i zbiorową. To w pamięci indywidualnej najwięcej jest zdaniem panelisty miejsca na możliwość spotkania z drugim człowiekiem. Kolejnym wartościowym motywem w wypowiedziach Księdza Profesora Chrostowskiego były wątki zwracające uwagę na potrzebę dawania wyrazu swojej wrażliwości, a więc otwartego mówienia, gdy słowa partnera w dyskusji powodują ból. Właśnie przy takim szczerym mówieniu o swoich odczuciach Ksiądz Profesor osiągał w dialogu chrześcijańsko-żydowskim najwięcej. Inaczej było w sytuacjach gdy spotykały się dwie narracje co do faktów. Jako przykład panelista wspominał Polaków ratujących Żydów, upamiętnionych przez symboliczne drzewka w Instytucie Jad Waszem. Ciesząc się z ich ilości podczas swojej obecności w Instytucie usłyszał pytanie „A ilu Was było?”. Jeśli więc myślimy, że to nas zbliży – zwracał uwagę panelista - to musimy pamiętać, że Żydzi patrzą na to z innej strony. Rozszerzając wątek wrażliwości w odpowiedzi na pytanie z sali zaproszony przez organizatorów ekspert podkreślał, że Polacy są mimo wszystko bardzo wrażliwi, trzeba tylko tą wrażliwość poruszyć, rodzi się ona ze spotkania. Kolejną uwagą powiązaną ze spotkaniem i dialogiem była uwaga dotycząca potrzeby budowania własnej tożsamości, na przykład poprzez podkreślenia polskiego cierpienia związanego z II Wojną Światową już od września 1939 r. Ksiądz Profesor zwrócił także uwagę na konieczność unikania w relacjach polsko-żydowskich fałszu, ideologii i stereotypów, które istnieją po obu stronach, a więc także na konieczność kształtowania wymaganych do tego uczciwości i rzetelności.

Debata: Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II wojnie światowejTrzeci z panelistów, Miłosz Lodowski, skupił się na silnie związanych z jego specjalizacją wątkach dotyczących metod budowania narracji. Podkreślił, że budowanie ich to sfera popkultury zdominowanej przez film. Przedstawiając analizę kina amerykańskiego wskazywał, iż do lat 60. XX w, pokazywało ono sielankowy klimat gentlemanów Niemców czy fascynacji Waffen SS. W tym samym czasie Polacy odreagowywali II Wojnę Światową. Zauważał, że do lat 80. stosunek kina amerykańskiego do Polaków był dobry, jako dowód podając fakt, iż w każdym multietnicznym składzie żołnierzy w kinie zza wielkiej wody zawsze obecny był Polak. W latach 80. zdaniem panelisty w kinie amerykańskim zmieniła się narracja, pojawił się przekaż o współodpowiedzialności Polaków. Skupieni na własnych sprawach zapomnieliśmy, że historia niewłaściwie opowiedziana przestaje istnieć – kwitował ten wątek panelista. Mimo takiego poglądu, ekspert z MxM Production House nie jest zwolennikiem podejścia dążącego do nadrobienia zaległości w opowiadaniu światu naszej historii w kilka lat. Zachęcając do chłodnego, zdroworozsądkowego podejścia do sprawy Lodowski przekonywał o braku możliwości działań w zakresie filmu bez potężnej gospodarki, związanej z istnieniem potrzeby posiadania ogromnego zaplecza dystrybucyjnego i promocyjnego. W zamian za to podkreślał potrzebę wychowania młodego pokolenia dumnego ze swojej tożsamości oraz pracy metodą małych kroków. W jej ramach próby tworzenia wielkich produkcji filmowych przed osiągnięciem odpowiedniego poziomu rozwoju powinny zostać zastąpione „product placementem”, polegającym na umieszczaniu w produkcjach filmowych czy w grach komputerowych pozytywnych polskich akcentów. Jako przykład na działanie tego typu panelista wskazywał kazus dodatku do gry Medal of Honor. W zapowiedzi producenci, ukazując mapę z czasów II Wojny Światowej z wyróżnionymi trzema europejskimi stolicami (Paryż, Praga, Warszawa), wysyłali zdaniem eksperta czytelny w języku biznesu sygnał sugerujący możliwość wykupienia ulokowania akcji gry w podanych miastach. Kiedy gra ukazała się na rynku, okazało się, że pozwala na grę w Paryżu i Pradze. W Warszawie niestety nie.

Jak zostało wspomniane, dłuższe i spokojne wypowiedzi panelistów zdynamizował spór, powstały po słowach dr. Urynowicza dostrzegającego negatywny sposób prowadzenia narracji w wypowiedziach pozostałych uczestników dyskusji czy wspominającego trudne karty w relacjach polsko-żydowskich takie jak pogromy. Emocje udzieliły się zgromadzonej publiczności, która domagała się konkretnych przykładów na poparcie stawianych przez eksperta tez. Aktywność publiczności reaktywowana została w ostatniej części wydarzenia, związaneh z sesją pytań z sali.

Gorące momenty, pytania z sali jak i wszystkie pozostałe podjęte w niniejszej relacji wątki rozszerzone o szereg niezwykle ciekawych przykładów znajdziecie Państwo w nagraniu wideo, dostępnym poniżej.

„Relacje polsko-rosyjskie a pamięć o Zbrodni Katyńskiej” 

 Filmowe nagranie całości spotkania udostępnione dzięki uprzejmości portalu Blogpress.pl

 

 

Dyskusje są przygotowywane w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Został on dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Patronat nad cyklem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.


Galeria zdjęć z wydarzenia:

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:                 Adres do korespondencji:

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

kontakty e-mail:

Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. projektowych: projekty@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Kierownik ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne