"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

20 maja 2020 roku, odbyła się dyskusja pt. "Relacje polsko-litewskie a trudne sąsiedztwo w XX w".

Była to kolejna debata z cyklu "Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości".

Udział w debacie wzięli p. dr Barbara Jundo-Kaliszewska (Uniwersytet Łódzki), p. Kinga Raś (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) oraz p. prof. Krzysztof Buchowski (Uniwersytet w Białymstoku). Spotkanie poprowadził p. Adam Hlebowicz (dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN). Debata zorganizowana była w formie online we współpracy z portalem Blogpress.pl.

Paneliści dyskutowali nad dziedzictwem wspólnej historii, kształtowaniem się świadomości narodowej Polaków i Litwinów w XX w., państwowości polskiej i litewskiej po I wojnie światowej, sytuacji obu państwa pod kątem II wojny światowej oraz o różnicach i podobieństwach towarzyszących Polsce i Litwie po 1945 roku. Na końcu debaty wysnuto wnioski i recepty dla stosunków polsko-litewskich.

 

Polecamy Państwu obserwować nasz profil na Facebooku i uczestniczyć w kolejnych debatach z cyklu "Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości", a także innych organizowanych wydarzeniach. 

 

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej debaty, dostępnej poniżej.

 

 

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" to kontynuacja cyklu debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej. Klasyczne tematy poruszane podczas debat w latach 2018-2019, zostały rozszerzone w nowej odsłonie cyklu o zagadnienia takie jak energetyka, geoekonomia czy historia gospodarcza.

 

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania "Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki, w stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej".

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

 

 

 

 

 

Drodzy Państwo,

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na debatę pt. "Relacje polsko-litewskie a trudne sąsiedztwo w XX w".


Debata odbędzie się w formie online poprzez podany w najbliższym czasie link do transmisji live na kanale YouTube Blogpressportal. Podczas debaty będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, do czego serdecznie zapraszamy.

Wsparcie od strony technicznej zapewni Blogpress.pl, partner medialny cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość 2.0".

 

 

W dyskusji udział wezmą :

p. dr Barbara Jundo-Kaliszewska - historyk, tłumacz, niezależna publicystka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

p. Kinga Raś - analityczka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

p. prof. Krzysztof Buchowski - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w BiałymstokuDebatę poprowadzi :

p. Adam Hlebowicz -  Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPNPodczas debaty poruszone zostaną następujące kwestie :

dziedzictwo wspólnej historii (unia polsko-litewska, Rzeczpospolita Obojga Narodów) jako fundament obopólnych relacji?

kształtowanie się świadomości narodowej Polaków i Litwinów w XIX w. – przykłady współpracy i antagonizmów

państwowość polska i litewska po I wojnie światowej, stosunki sąsiedzkie w międzywojniu

II wojna światowa, okupacja

Polacy i Litwini w ramach komunistycznego reżimu po 1945 r. – różnice i podobieństwa

reperkusje dla polityk historycznych Polski i Litwy

wnioski i recepty dla stosunków polsko-litewskich. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej zapowiedzi:

 


Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook.

 Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”:Podobnie jak w pierwszej edycji projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane są tak jak w poprzedniej edycji w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi nie zostaną jednak całkowicie porzucone a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debatę typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.
Większość z debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i zaangażuje trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, "parasolowej" i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”

http://fundacjakurtyki.pl/


https://www.facebook.com/fundacja.kurtyki/


https://twitter.com/FundacjaKurtyki

 


  

 

13 lutego 2020 roku, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki odbyła się dyskusja pt. "Relacje polsko-białoruskie a geoekonomia w przestrzeni postsowieckiej". Była to pierwsza debata rozpoczynająca kontynuację cyklu "Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości".

Udział w debacie wzięli p. Witold Jurasz, Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych oraz p. Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Spotkanie poprowadził p. Bartosz Tesławski, Eastbook.eu.

Paneliści pochylili się nad zagadnieniami w relacjach polsko-białoruskich pod kątem jak jest, jak może być oraz jak być powinno w obopólnych kontaktach w tematyce energetyki i współpracy gospodarczej.

Wnioski, które zostały wysnute z dyskusji to, aby nie próbować dogadywać się z Białorusią w sposób pakietowy. Należy bowiem nawiązać daleko idący kontakt z administracją Prezydenta Republiki Białoruskiej, Alaksandrem Łukaszenką. Prelegenci zauważyli jednak, że obecnie nie widać w polskich elitach zainteresowania tym kierunkiem i można to uzasadnić punktem widzenia polityki energetycznej Polski.

Receptą na poprawę relacji z Białorusią jest nawiązanie kontaktu, utrzymanie go i rozmowy niwelujące pewne, dawne stereotypy w relacjach z wcześniejszych lat, mimo wpływu energetycznego Rosji na Republikę Białoruską.

 

Polecamy Państwu obserwować nasz profil na Facebooku i uczestniczyć w kolejnych debatach z cyklu "Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości", a także innych organizowanych wydarzeniach. 

 

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej debaty, dostępnej poniżej oraz relacji zdjęciowej. Nagranie zrealizowane dzięki uprzejmości Blogpress.pl.  

  

 

 

 

 


 Galeria zdjęć z wydarzenia:

 


 
Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" to kontynuacja cyklu debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej. Klasyczne tematy poruszane podczas debat w latach 2018-2019, zostały rozszerzone w nowej odsłonie cyklu o zagadnienia takie jak energetyka, geoekonomia czy historia gospodarcza.

 

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania "Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki, w stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej".

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

 


 

 

 

Zapraszamy na pierwszą w tym roku debatę w Bibliotece im. Janusza Kurtyki. Debata zatytułowana „Miejsce na „Przyjaźń”? Relacje polsko-białoruskie a geoekonomia przestrzeni postsowieckiej” odbędzie się 13.02.2019 r. o godzinie 18:00 w czytelni Biblioteki im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

 

Jest to pierwsza dyskusja poświęcona stosunkom polsko-białoruskim i zarazem rozpoczynająca drugi cykl debat pt. "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, którego celem jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie.

 

W debacie udział wezmą:

 

 • p. Anna Maria Dyner – analityczka, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych

   

 • p. Witold Juraszpublicysta, dyplomata, Ośrodek Analiz Strategicznych

   

 • p. Wojciech Jakóbik – analityk sektora energetycznego, Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim

 

Debatę poprowadzi :

 

 • p. Bartosz Tesławski – dziennikarz, Eastbook

 

 

Podczas debaty paneliści poruszą następujące kwestie:

 

 • zarys historii uzależnienia ekonomicznego (energetycznego) Białorusi od Związku Sowieckiego (Rosji);

 • miejsce Polski i Białorusi w sowieckim (rosyjskim) systemie geoekonomicznym (energetycznym);

 • polityka energetyczna Rosji wobec Białorusi po 1991 r., problem integracji gospodarczej i politycznej;

 • stosunki polsko-białoruskie po 1991 r. w kontekście polityki energetycznej Rosji;

 • "polska oferta" energetyczna dla Białorusi jako prozachodnia alternatywa dla polityki białoruskiej;

 • wnioski i recepty dla stosunków polsko-białoruskich.

   

   

   

  Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 

 

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”:

 


Podobnie jak w pierwszej edycji projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane są tak jak w poprzedniej edycji w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

 

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi nie zostaną jednak całkowicie porzucone a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debatę typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów. 

 

Większość z debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i zaangażuje  trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

 

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i  jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

 

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania "Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, "parasolowej" i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej". Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

 

 

www.fundacjakurtyki.pl
www.facebook.com/fundacja.kurtyki
www.twitter.com/FundacjaKurtyki
www.youtube.com

 

 

W zeszłym roku zakończyliśmy projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Złożyło się na niego 13 debat, które zgromadziły kilkudziesięciu ekspertów, kilkuset gości na sali i kilkadziesiąt tysięcy widzów na YouTubie, wspólnie zastanawiających się nad diagnozą i receptami dla relacji z Polski z partnerami w obszsarach, w których problemy w tych relacjach wynikają z różnie interpretowanej przeszłości. Tak rozległe rezultaty utrwalone zostały relacjami, fotografiami i publikacją, podsumowującą cykl. Fundacja im. Janusza Kurtyki nie zwalnia tempa i od początku 2020 roku zaprasza na kolejną odsłonę cyklu, w którym oprócz sprawdzonych patentów znajdzie się kilka nowości!

Idea i tematyka nowego cyklu


"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0", to, jak jego poprzednik, cykl debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej. Do klasycznych  tematów cyklu Fundacja pragnie dołączyć nowe zagadnienia takie jak energetyka, geoekonomia czy historia gospodarcza.


Format


Podobnie jak w zeszłym roku projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane będą tak jak w zeszłym roku w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył będzie relacji Polski z innym krajem. I tutaj spodziewać się należy całkowitych nowości. Wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4! 


Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi nie zostaną jednak całkowicie porzucone a pogłębione. Co jakiś czas proponować będziemy debatę typu case study, w ramach której spojrzymy na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów. 

Większość z debat, jak w zeszłym roku, prowadzona będzie przez eksperta, moderującego spotkanie i zaangażuje  trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw. Co jakiś czas, szczególnie w kwestii zapowiadanych kazusów, proponować będziemy odświeżony format.

Potrzeba realizacji


Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i  jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.


Debaty odbywają się w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, znajdującej się w budynku dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.


Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, "parasolowej" i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie sfinansowane ześrodków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.

 

"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat" to najnowsza publikacja Fundacji im. Janusza Kurtyki, poruszająca zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej i historycznej Polski, na tle ważnych wydarzeń historycznych kształtujących relacje z wybranymi państwami i narodami.

 

"Wydawnictwo prezentowane Czytelnikowi wieńczy pierwszą odsłonę dużego projektu pt. "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" Polegał on na zorganizowaniu w latach 2018-2019 cyklu debat, który został podzielony na cztery części, przy czym każda podejmowała problematykę relacji Polski z kluczowymi partnerami: Niemcami, Izraelem, Rosją i Ukrainą. Zespół Fundacji dostrzegł bowiem lukę dotyczącą jakości stosunków z wymienionymi państwami. Okazuje się, że ich dynamika wynika często z trudnych doświadczeń historycznych. Każda dyskusja opierała się na dwóch zasadniczych wymiarach. Z jednej strony, rozmówcy nakreślali diagnozę problemów dyplomatycznych wynikających ze wspólnej historii Polski i partnerów. Z drugiej zaś próbowali formułować recepty dla instytucji państwowych w celu budowania trwałych i wymiernych relacji obustronnych. Książka stanowi zapis konfrontacji poglądów w tym zakresie."

 - fragment wstępu, Bębnowski Damian (red.), "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat", Warszawa 2019.

 

Z całą publikacją można zapoznać się tutaj:

Idea projektu

 

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", organizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki, to cykl debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

 

Format

 

W ramach projektu odbyło się 13 dyskusji z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, prawników, dyplomatów i publicystów. Debaty wchodzące w skład cyklu pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne, dotyczące relacji polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich. Każda z debat prowadzona była przez eksperta, moderującego spotkanie i angażowała trzech panelistów, prezentujących spojrzenie na analizowane zagadnienia z różnych perspektyw, dając słuchaczom szeroki ogląd omawianego problemu wraz ze stosowną argumentacją.

 

Potrzeba realizacji

 

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i wymienionych wyżej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

 

Publikacja dostępna jest na licencji CC BY NC ND Creative Commons.

Cykl stanowi część projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny: +48 516 478 224

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne