"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Burza wokół ustawy o IPN oraz wokół Just act. Te zagadnienia uzmysławiają, jak ważną rolę dla relacji polsko-żydowskich i polskiej polityki pamięci w ich kontekście pełnią Stany Zjednoczone. Podczas inaugurującej cykl "Historia, prawda, teraźniejszość" debaty zatytułowanej "Relacje polsko-żydowskie a administracja amerykańska" wraz zaproszonymi gośćmi postaramy się omówić tę rolę na podanych wyżej przykładach, dbając jednocześnie o to, aby wnioskom o charakterze opisowym towarzyszyły konkretne propozycje rozwiązań problematycznych kwestii.

Dyskutować będą:

- dr Tomasz Płudowski
amerykanista, medioznawca, Collegium Civitas
- red. Bronisław Wildstein
publicysta, członek zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem
- dr Artur Wróblewski
amerykanista, Uczelnia Łazarskiego

Moderatorem debaty będzie red. Tomasz Pietryga z Rzeczpospolitej

Dyskusja odbędzie się 14 listopada o godz. 18:00 w tworzonym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w murach dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów " przy u. Rakowieckiej 37 w Warszawie miejscu spotkań, konferencji i Biblioteki im. Janusza Kurtyki. Potrwa około godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Wstęp wolny.

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość"

Spotkania stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Złoży się na niego cykl debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie
zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji, skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Pierwszy cykl odnosił się będzie do zagadnień, związanych z relacjami polsko-żydowskimi. Drugi odnosił się będzie do zagadnień, związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. Trzeci dotyczył będzie zagadnień, związanych z relacjami polsko-niemieckimi. Czwarty poświęcony będzie zagadnieniom, związanym z relacjami polsko-rosyjskimi.
Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji.

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej- na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerami projektu są:
Studenci dla Rzeczypospolitej
Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patroni medialni:
Rzeczpospolita
Historia Uważam Rze
Do Rzeczy
Historykon.pl

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne