"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

7 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 w Bibliotece im. 

Janusza Kurtyki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, zatytułowane „Za każdy kamień Twój, Stolico… - spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego". Spotkanie to stanowić będzie szóstą już dyskusję z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?".

Powstańcy podczas pogrzebu na ulicy Zgoda 5. Wrzesień 1944 r.
Powstańcy podczas pogrzebu na ulicy Zgoda 5. Wrzesień 1944 r.
Źródło: Jan Grużewski; Stanisław Kopf (1957) Dni Powstania, Kronika Fotograficzna Walczącej Warszawy / Wikimedia Commons
Pierwsza dekada sierpnia. Śródmieście Północne. Powstańcy z kompanii „Koszta” czytają ulotkę na ulicy Sienkiewicza róg Marszałkowskiej.
Autor zdjęcia: Eugeniusz Lokajski „Brok” / Muzeum Powstania Warszawskiego
Śródmieście Północne. Sanitariuszka NN i ranny kpr. pchor. Krzysztof Palester "Krzych" z batalionu "Parasol" po wyjściu z kanałów na ul. Wareckiej przy Nowym Świecie. W środku stoi łączniczka Maria Stypułkowska-Chojecka "Kama".
Autor zdjęcia: Joachim Joachimczyk "Joachim" / Muzeum Powstania Warszawskiego

7 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie zatytułowane „Za każdy kamień Twój, Stolico… - spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego". Spotkanie to stanowić będzie szóstą już dyskusję z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?".

 

„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!” – z tą pieśnią na ustach, 75 lat temu Warszawiacy szli walczyć o wolność i honor. Ci, którzy nie brali udziału w walkach, nieśli pomoc i wsparcie. Powstanie Warszawskie dotknęło wszystkich mieszkańców stolicy, i choć na froncie przegrali, to w sercach zwyciężyli. Po kilku latach ucisku nie poddali się, a wyszli naprzeciw okupantowi, bo Ojczyzna ważniejsza dla nich była, niż życie.

Jak z dzisiejszej perspektywy oceniają ten bohaterski zryw?

Jakie wydarzenia – gorzkie i radosne - utkwiły im w pamięci?

Komu lub czemu zawdzięczają tak silną patriotyczną postawę?

Jak postrzegają zachowanie sojuszników z Zachodu?

Czym dla nich było Powstanie?...

 

7 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 zapraszamy serdecznie na wyjątkowe spotkanie, podczas którego na powyższe pytania odpowiedzą świadkowie Powstania Warszawskiego. Spotkanie będzie miało miejsce w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

 

O swoich wspomnieniach opowiedzą:

 

· Pani Daniela Ogińska ps. "Pszczoła"

Strzelec, sanitariuszka, 7 Pułk Piechoty Legionów "Garłuch";

 

· Pan Jakub Nowakowski ps. "Tomek"

Starszy strzelec, w okresie okupacji Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - I pluton; w okresie Powstania Warszawskiego II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz" - pluton 226;

 

· Pani Jadwiga Łukasik

Córka powstańca warszawskiego, kaprala Kedywu Armii Krajowej, ocalała z Rzezi Woli.

 

Spotkanie poprowadzi p. Piotr Brulikis (Fundacja im. Janusza Kurtyki).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com.

 

Wstęp wolny.

 

~ ~ ~

Dyskusja pt.: „Za każdy kamień Twój, Stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego” stanowi szóstą dyskusję w ramach projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

 

Spotkanie stanowi wstęp do cyklu debat poświęconych stosunkom polsko-niemieckim oraz polsko-rosyjskim, które - obok relacji polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich - są poddawane analizie w ramach projektu. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie okupacji niemieckiej i sowieckiej, oczekiwań wobec ZSRR i sojuszników z Zachodu, szczególnie w 1944 r., a także skali zniszczeń dokonanych w trakcie Powstania Warszawskiego i do zakończenia wojny. W trakcie spotkania zobrazowany i nakreślony zostanie problem, jaki leży u podstaw stosunków Polski z sąsiadami, a który będzie tematem kolejnych debat: "Relacje polsko-niemieckie a narracje o II Wojnie Światowej", "Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna", "Relacje polsko-niemieckie a reparacje wojenne" oraz "Relacje polsko-rosyjskie a narracje o komunizmie i Związku Radzieckim", które odbędą się w miesiącach sierpień-październik 2019 r.

 

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

 

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, dyskusja, jak i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra”.

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne