"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Zapraszamy na debatę pt. "Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne", która odbędzie się 30 października 2019 r. (środa) o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

 

 

 ~~~

 

„Kto w tym nierównym wytrwa sporze:

Czy dufny Lach, czy wierny Ross?

Czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wleją morze?

Czy ono wyschnie? Kto powiedzieć może?"

- Aleksander Puszkin [tłum. Julian Tuwim]

 

"Idea solidarności słowiańskiej wogóle oznacza pewną dążność do zbliżenia się narodów słowiańskich, dążność opartą na przeświadczeniu, że tworzą one pewną całość wyższego rzędu, pod względem etnologiczno-antropologicznym, oraz kulturalno-społecznym, i że nawet pod względem politycznym mogą być sobie wzajemnie bardzo pożytecznymi, ponieważ posiadać mają interesy wspólne. Tak nieokreślony slawizm jest zazwyczaj tylko pierwszym krokiem do panslawizmu, który wyróżnia się już od niego wyraźną barwą polityczną. (...) W praktyce tak pojęty panslawizm z konieczności przeobrażać się musi (...) w prąd panrosyjski, dający Rosyi władzę nad narodami słowiańskimi, a przez to i nad Europą przynajmniej kontynentalną."
[Fragment przedmowy w: Kulczycki Ludwik, "Panslawizm a sprawa polska", Kraków, 1916, s. 8].


~~~

 

Podczas dziesiątej dyskusji z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", poruszymy temat panslawizmu jako idei popularnej w XIX i XX wieku, a także zastanowimy się nad jej obecnością we współczesnej geopolityce Rosji. 

 

W debacie wezmą udział:

 

Dr Alicja Curanović 

(Politolog, znawca polityki zagranicznej Rosji, Uniwersytet Warszawski)

 

Dr hab. Henryk Głębocki 

(Historyk, znawca stosunków polsko-rosyjskich, Uniwersytet Jagielloński)

 

Dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Prof. UŁ 

(Historyk, znawca historii dyplomacji w XIX i XX w., Uniwersytet Łódzki)

 

Dyskusję poprowadzi red. Witold Gadowski.

 

Podczas dyskusji zaproszeni Goście poruszą następujące kwestie:

 

- geneza i założenia panslawizmu;

- panslawizm a imperializm rosyjski w XIX-XXI w.;

- recepcja panslawizmu w myśli polskiej i rosyjskiej XIX-XXI w.; 

- rola panslawizmu we współczesnej geopolityce Rosji;

- wnioski i recepty dla stosunków polsko-rosyjskich.

 

Debata będzie miała miejsce 30 października 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia w portalu Facebook.com.

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: m.in. historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne