"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

 

7 sierpnia 2019 r. w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbyła się dyskusja zatytułowana „Za każdy kamień Twój, Stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego", podczas której zebrani goście mieli niezwykłą szansę wysłuchać prawdziwych historii uczestników Powstania Warszawskiego, poznać ich losy, gorzkie i radosne doświadczenia, emocje towarzyszące w tych dniach 75 lat temu.

 

Gośćmi spotkania byli: 

1. Pani Daniela Ogińska ps. "Pszczoła" - Strzelec, sanitariuszka, 7 Pułk Piechoty Legionów "Garłuch";

2. Pan Jakub Nowakowski ps. "Tomek" - Starszy strzelec, w okresie okupacji Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - I pluton; w okresie Powstania Warszawskiego II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żniwiarz" - pluton 226;

3. Pani Jadwiga Łukasik - Córka powstańca warszawskiego, kaprala Kedywu Armii Krajowej, ocalała z Rzezi Woli.

 

Rozmowę wspomnieniową prowadził Pan Piotr Brulikis z Zespołu Fundacji im. Janusza Kurtyki. „Czym było dla Pani/Pana Powstanie Warszawskie?” – to fundamentalne pytanie rozpoczęło spotkanie. Jako pierwsza odpowiedziała Pani Daniela Ogińska, która oznajmiła, że Powstanie było bardzo wyczekiwane i jego wybuch był wielką radością. Jako drugi odpowiedział Pan Jakub Nowakowski, który powiedział, że Powstanie było wielką tragedią, ponieważ stolica została zrównana z ziemią, ale jednocześnie podkreślił, że alternatywnie, gdyby Powstania nie było, a doszłoby tylko do walk między Niemcami a Sowietami, to również stolica zostałaby zrównana z ziemią z tą różnicą, że Polacy okryliby się niesławą. Określił Powstanie Warszawskie jako świadectwo woli walki o niepodległą Polskę. Pani Jadwigi Łukasik cofnęła się pamięcią do wspomnień na kilka dni przed 1 sierpnia 1944 r. i opowiadała o początkach zrywu. Nie potrafiła ukryć przy tym swoich emocji. Pani Daniela Ogińska ps. „Pszczoła”, przytoczyła ciekawą historię o tym, dlaczego ona znała nazwę swojego oddziału, a jej mąż przeciwnie, mimo że również pochodził z tego samego zgrupowania. Oddawało to naturę konspiracji. Pan Jakub Nowakowski ps. „Tomek” podzielił się receptą na patriotyczne wychowanie. Spotkanie było oklaskiwane przez publiczność niemal po każdej wypowiedzi powstańców. Wzruszające i podniosłe spotkanie zakończyła seria pytań od publiczności.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z całą dyskusją dostępną poniżej.

 

Za każdy kamień Twój, Stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego"

 

 

 


Galeria zdjęć z wydarzenia:

 


Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne