"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

30 X 2019 r. w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie miała miejsce debata zatytułowana „Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne".

 

W debacie udział wzięli:

• Dr hab. Alicja Curanović  - Politolog, znawca polityki zagranicznej Rosji, Uniwersytet Warszawski

• Dr hab. Henryk Głębocki - Historyk, znawca stosunków polsko-rosyjskich, Uniwersytet Jagielloński

• Dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Prof. UŁ - Historyk, znawca historii dyplomacji w XIX i XX w., Uniwersytet Łódzki

Dyskusję poprowadził red. Witold Gadowski.

 

Prowadzący debatę Pan Redaktor Witold Gadowski rozpoczął rozmowę od przewrotnego pytania: „Jakby wyglądał nasz patriotyzm, gdyby Rosji nie było?”. Prof. Alicja Curanović zaczęła od wywodu na temat tożsamości i zależności polegającej na wpływie innych ludzi i państw na nas. Opowiadała, że Rosja w naszej chmurze wyobrażeń jest wrogim wschodem i jest kojarzona jako fizyczne niebezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny. Rosjanie –  według doświadczeń Pani Profesor – wszystkich Polaków utożsamiają z polskim rządem. Prof. Radosław Żurawski vel Grajewski mówił o nowej ideologii i nowym porządku według Stanisława Staszica, omawiając poglądy wybitnego intelektualisty na tematy rosyjskie. Poruszył również kwestię Trójmorza. Prof. Henryk Głębocki podkreslił, że pewne kwestie są bardzo delikatne dla Rosjan oraz uwypuklił kwestię fundamentalną, jaką jest pochodzenie współczesnych elit rosyjskich. Na pytanie Redaktora Gadowskiego „Czy z Rosją możemy rozmawiać czy walczyć?” w ciekawy sposób odpowiedział Prof. Radosław Żurawski vel Grajewski.  Mówił o rozmowie z państwem rosyjskim i o tym, że należy zawsze zdawać sobie sprawę, z kim mamy podjąć te rozmowy. Należałoby również zdefiniować, na czym ta rozmowa ma polegać. Profesor przywołał w tym kontekście wypowiedź swojego brata bliźniaka, politologa, Prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego: „Rozmowa z Rosją powinna polegać na dokładnym zdefiniowaniu tego, gdzie leży czerwona linia oraz na rozumieniu kodu mentalnego rozmówców”. Debatę zwieńczyła seria pytań od publiczności.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej debaty, dostępnej poniżej.

 

„Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne"

 

 

 


Galeria zdjęć z wydarzenia:

 


Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne