"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

14 XI 2019 r. w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie miała miejsce debata pt. „Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna", która stanowiła przedostanie spotkanie z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". 

 

W debacie udział wzięli:

• Dr Joanna Lubecka - historyk, politolog, badaczka roli pamięci historycznej w stosunkach polsko-niemieckich, Akademia Ignatianum w Krakowie, IPN o. Kraków;

• Dr hab. Bartosz Korzeniewski, Prof. UAM - kulturoznawca, politolog, zajmuje się pamięcią zbiorową i polityką historyczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

• Mec. Jerzy Pasieka - prawnik, Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska.

Dyskusję prowadził Dr Karol Mazur - kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

W imieniu Fundacji im. Janusza Kurtyki spotkanie zostało rozpoczęte przez Panią Julię Ciborowską. Następnie mikrofon przejął Pan Damian Bębnowski, Wiceprezes Zarządu ds. nauki, który streścił bieżącą działalność organizacji. Debatę rozpoczął Dr Karol Mazur pytaniem, czy kiedykolwiek między Polską a Niemcami były dobre relacje. Pierwszy wypowiedział się Prof. Bartosz Korzeniewski, który uznał, że to zależało od określonego regionu obecnych Niemiec. Jako kulturoznawca przedstawił, że takim okresem była I poł. XVIII w. z zaznaczeniem, że chodzi o Saksonię. Wypowiedział również swoje zdanie na temat planów odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Jego zdaniem, okres saski z powodu swojego oddalenia w czasie nie ma bezpośredniego przełożenia na mentalność ludzką.

Następnie na takie samo pytanie odpowiedziała Dr Joanna Lubecka. Stwierdziła, że jest mnóstwo dobrych elementów. Przykładów szukała w średniowiecznych małżeństwach panien z dynastii Piastów i kawalerów z dynastii niemieckich. Następnie nawiązała do pozytywnych epizodów z historii stosunków polsko-krzyżackich. Uznała również Międzywojnie za okres, w którym mieliśmy z Niemcami dobre stosunki. 

Jedynie Mec. Jerzy Pasieka z racji swojej profesji nie znalazł pozytywów w tym zakresie. Wspomniał o sprawach, które były prowadzone lub współprowadzone przez jego kancelarię. Jedna z tych spraw dotyczyła filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”, która została wytoczona w imieniu żołnierza Armii Krajowej. 

Moderator debaty poprosił o zbilansowanie wydarzeń mających miejsce po 1989 r. Prof. Bartosz Korzeniewski opowiedział o swoich doświadczeniach ze współpracy młodzieży polsko-niemieckiej. Na sam koniec debaty Dr Karol Mazur poprosił swoich rozmówców, aby zastanowili się i wypowiedzieli, w jakim punkcie jest Polska obecnie ze swoimi relacjami z Niemcami.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej debaty, dostępnej poniżej.

 

„Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna"

 

 

 


Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne