"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

 

Zapraszamy na pierwszą w tym roku debatę w Bibliotece im. Janusza Kurtyki. Debata zatytułowana „Miejsce na „Przyjaźń”? Relacje polsko-białoruskie a geoekonomia przestrzeni postsowieckiej” odbędzie się 13.02.2019 r. o godzinie 18:00 w czytelni Biblioteki im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

 

Jest to pierwsza dyskusja poświęcona stosunkom polsko-białoruskim i zarazem rozpoczynająca drugi cykl debat pt. "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, którego celem jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie.

 

W debacie udział wezmą:

 

 • p. Anna Maria Dyner – analityczka, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych

   

 • p. Witold Juraszpublicysta, dyplomata, Ośrodek Analiz Strategicznych

   

 • p. Wojciech Jakóbik – analityk sektora energetycznego, Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim

 

Debatę poprowadzi :

 

 • p. Bartosz Tesławski – dziennikarz, Eastbook

 

 

Podczas debaty paneliści poruszą następujące kwestie:

 

 • zarys historii uzależnienia ekonomicznego (energetycznego) Białorusi od Związku Sowieckiego (Rosji);

 • miejsce Polski i Białorusi w sowieckim (rosyjskim) systemie geoekonomicznym (energetycznym);

 • polityka energetyczna Rosji wobec Białorusi po 1991 r., problem integracji gospodarczej i politycznej;

 • stosunki polsko-białoruskie po 1991 r. w kontekście polityki energetycznej Rosji;

 • "polska oferta" energetyczna dla Białorusi jako prozachodnia alternatywa dla polityki białoruskiej;

 • wnioski i recepty dla stosunków polsko-białoruskich.

   

   

   

  Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 

 

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”:

 


Podobnie jak w pierwszej edycji projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane są tak jak w poprzedniej edycji w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

 

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi nie zostaną jednak całkowicie porzucone a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debatę typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów. 

 

Większość z debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i zaangażuje  trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

 

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i  jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

 

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania "Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, "parasolowej" i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej". Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

 

 

www.fundacjakurtyki.pl
www.facebook.com/fundacja.kurtyki
www.twitter.com/FundacjaKurtyki
www.youtube.com

 

 

W zeszłym roku zakończyliśmy projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Złożyło się na niego 13 debat, które zgromadziły kilkudziesięciu ekspertów, kilkuset gości na sali i kilkadziesiąt tysięcy widzów na YouTubie, wspólnie zastanawiających się nad diagnozą i receptami dla relacji z Polski z partnerami w obszsarach, w których problemy w tych relacjach wynikają z różnie interpretowanej przeszłości. Tak rozległe rezultaty utrwalone zostały relacjami, fotografiami i publikacją, podsumowującą cykl. Fundacja im. Janusza Kurtyki nie zwalnia tempa i od początku 2020 roku zaprasza na kolejną odsłonę cyklu, w którym oprócz sprawdzonych patentów znajdzie się kilka nowości!

Idea i tematyka nowego cyklu


"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0", to, jak jego poprzednik, cykl debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej. Do klasycznych  tematów cyklu Fundacja pragnie dołączyć nowe zagadnienia takie jak energetyka, geoekonomia czy historia gospodarcza.


Format


Podobnie jak w zeszłym roku projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu pogrupowane będą tak jak w zeszłym roku w cztery główne bloki tematyczne a każdy z nich dotyczył będzie relacji Polski z innym krajem. I tutaj spodziewać się należy całkowitych nowości. Wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4! 


Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi nie zostaną jednak całkowicie porzucone a pogłębione. Co jakiś czas proponować będziemy debatę typu case study, w ramach której spojrzymy na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów. 

Większość z debat, jak w zeszłym roku, prowadzona będzie przez eksperta, moderującego spotkanie i zaangażuje  trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw. Co jakiś czas, szczególnie w kwestii zapowiadanych kazusów, proponować będziemy odświeżony format.

Potrzeba realizacji


Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i  jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.


Debaty odbywają się w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, znajdującej się w budynku dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.


Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0" utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania Podium - trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, "parasolowej" i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie sfinansowane ześrodków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.

 

"Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat" to najnowsza publikacja Fundacji im. Janusza Kurtyki, poruszająca zagadnienia z zakresu polityki zagranicznej i historycznej Polski, na tle ważnych wydarzeń historycznych kształtujących relacje z wybranymi państwami i narodami.

 

"Wydawnictwo prezentowane Czytelnikowi wieńczy pierwszą odsłonę dużego projektu pt. "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" Polegał on na zorganizowaniu w latach 2018-2019 cyklu debat, który został podzielony na cztery części, przy czym każda podejmowała problematykę relacji Polski z kluczowymi partnerami: Niemcami, Izraelem, Rosją i Ukrainą. Zespół Fundacji dostrzegł bowiem lukę dotyczącą jakości stosunków z wymienionymi państwami. Okazuje się, że ich dynamika wynika często z trudnych doświadczeń historycznych. Każda dyskusja opierała się na dwóch zasadniczych wymiarach. Z jednej strony, rozmówcy nakreślali diagnozę problemów dyplomatycznych wynikających ze wspólnej historii Polski i partnerów. Z drugiej zaś próbowali formułować recepty dla instytucji państwowych w celu budowania trwałych i wymiernych relacji obustronnych. Książka stanowi zapis konfrontacji poglądów w tym zakresie."

 - fragment wstępu, Bębnowski Damian (red.), "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat", Warszawa 2019.

 

Z całą publikacją można zapoznać się tutaj:

Idea projektu

 

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", organizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki, to cykl debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

 

Format

 

W ramach projektu odbyło się 13 dyskusji z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, prawników, dyplomatów i publicystów. Debaty wchodzące w skład cyklu pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne, dotyczące relacji polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich. Każda z debat prowadzona była przez eksperta, moderującego spotkanie i angażowała trzech panelistów, prezentujących spojrzenie na analizowane zagadnienia z różnych perspektyw, dając słuchaczom szeroki ogląd omawianego problemu wraz ze stosowną argumentacją.

 

Potrzeba realizacji

 

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i wymienionych wyżej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, Fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

 

Publikacja dostępna jest na licencji CC BY NC ND Creative Commons.

Cykl stanowi część projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


3 X 2019 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie miała miejsce debata zatytułowana „Relacje polsko–ukraińskie. Historia i narracje". Debata połączona była z uroczystością wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki, w ramach III Edycji Konkursu, którą otrzymał Dr Damian K. Markowski za książkę "Dwa Powstania. Bitwa o Lwów 1918".

Na debatę, stanowiącą część cyklu pt. "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", złożyły się dwa panele: „Dzieci jednego miasta? Wokół Bitwy o Lwów 1918" oraz „Rozdroża pamięci. Współczesne relacje polsko–ukraińskie, a sporne problemy historyczne”.

 

W debacie udział wzięli:

Panel I: „Dzieci jednego miasta? Wokół Bitwy o Lwów 1918”

 Dr Damian K. Markowski - historyk, znawca dziejów Europy wschodniej oraz dawnych polskich Ziem Wschodnich. Związany z Biurem Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Laureat III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki.

 Prof. Mykoła Łytwyn - historyk, badacz międzypaństwowych i międzyetnicznych relacji ukraińsko–polskich. Kierownik Centrum Studiów Stosunków Ukraińsko–Polskich w Instytucie Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakiewicza w ramach Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

 Prof. Jan Pisuliński - historyk, specjalista w zakresie stosunków polsko–ukraińskich w XXw., aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz praw człowieka. Kierownik zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Polsko–Ukraińskiego Forum Historyków oraz Polsko–Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917 - 1921.

Dyskusję poprowadził Dr Paweł Libera (Instytut Pamięci Narodowej).

 

Panel II: „Rozdroża pamięci. Współczesne relacje polsko–ukraińskie, a sporne problemy historyczne”

 Prof. Grzegorz Motyka – historyk, badacz powojennego ruchu oporu w Europie Środkowej oraz stosunków polsko-ukraińskich. Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

• Prof. Jarosław Syrnyk – historyk, specjalista w zakresie historii Polski i powszechnej XX w., antropologii historycznej i politycznej, antropologii organizacji oraz regionalistyki. Pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

 Dr Łukasz Adamski – historyk i politolog, ekspert w dziedzinie historii stosunków polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich, a także polityki zagranicznej i historycznej Rosji i Ukrainy. Zastępca Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dyskusję poprowadził Dr Łukasz Jasina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych).

 

Debata w Belwederze była połączona z uroczystością wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki, w ramach III Edycji Konkursu, którą otrzymał Dr Damian K. Markowski za książkę "Dwa Powstania. Bitwa o Lwów 1918". Debata składała się, z dwóch paneli.

Pierwszy panel oscylował wokół książki Laureata. Moderator mówił o tym, że nie można wymazać z historii Polski dziejów miasta Lwów, tak samo jak nie można wymazać z historii Ukrainy tego miasta. Prof. Jan Pisuliński stwierdził, że miejsce miasta Lwów i jego obrony było wyjątkowe już w okresie międzywojennym. Poruszył też temat panteonu obrońców Lwowa i Orląt. Prof. Mykoła Łytwyn opowiedział, jak wyglądała kwestia Lwowa w historii Ukrainy i jakie znaczenie walki o Lwów miały dla Ukraińców. Z kolei Dr Damian K. Markowski opowiedział o polityce władz sowieckich po 1945 r. wobec miejsc upamiętnień we Lwowie. Laureat opisał reakcję władz sowieckich na manifestacje ludności polskiej z listopada 1944 r. Wspominał również o cenzurze komunistycznej. W czasie debaty został poruszony również temat Kościoła i stosunku biskupów lwowskich (obrządku łacińskiego i wschodniego) do obu stron konfliktu. Dr Damian K. Markowski nakreślił proces tworzenia się legendy Lwowa. Na koniec panelu moderator stwierdził, że książka Laureata otrzymała Nagrodę im. Janusza Kurtyki, ponieważ stanowi nowy sposób spojrzenia na problemy, które już znamy. 

Drugi panel poprowadził Dr Łukasz Jasina. Prof. Grzegorz Motyka poruszył zagadnienie kontrowersyjnych punktów w historii polsko-ukraińskiej i ich przełożenia na obecne relacje obu państw. Stwierdził, że punktów widzenia, które są odmienne dla stron polskiej i ukraińskiej jest dużo, a które na pewno zachowały się, zachowują się i będą się zachowywały. Oświadczył, że polem, w którym rzeczywiście istnieje konflikt pamięci i gdzie owa historia realnie wpływa na politykę jest okres II wojny światowej, a przede wszystkim antypolskiej akcji OUN-UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej z lat 1943 – 1945, zwanej też inaczej Zbrodnią Wołyńsko-Galicyjską. Uznał to za wrażliwy fragment historii. Jako drugi z prelegentów wypowiedział się Pan Prof. Jarosław Syrnyk. Zgodził się, że największe emocje powodują wydarzenia z okresu ostatniej wojny i kilku lat powojennych. Rozróżnił natomiast dwie płaszczyzny, które „często w naszej debacie się ze sobą splatają”, mianowicie: polityczną i naukową. Oznajmił, że problemem nie jest odmienna historiografia, lecz kwestia języka i wyobraźni. Zwrócił również uwagę, że w świecie historyków powinno się próbować znajdować język na opisanie trudnej przeszłości. Dr Łukasz Adamski rozwinął szczegółowo tezę, że historia i polityka są w nieustannym związku. W panelu został poruszony temat o działalności ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dyskutowano również o tym, co takiego Polska powinna wspierać dialog historyczny z Ukrainą. Przypomniano o wydarzeniach z Ukrainy z 2014 r. Na sam koniec panelu poruszono kwestię wspólnej pamięci. 

Zapraszamy do zapoznania się z całą debatą dostępną poniżej.

 

 

„Relacje polsko–ukraińskie. Historia i narracje"

Panel I: „Dzieci jednego miasta? Wokół Bitwy o Lwów 1918”

 

 

 

Panel II: „Rozdroża pamięci. Współczesne relacje polsko–ukraińskie, a sporne problemy historyczne”

 

 

 


Galeria zdjęć z wydarzenia:

 


Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Debaty stanowią część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Cykl debat powstaje w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


26 XI 2019 r. w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbyła się debata zatytułowana „Relacje polsko-niemieckie a reparacje wojenne". Była to ostatnia w tym roku dyskusja i zarazem zwieńczenie cyklu debat pt. "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?".

 

W debacie udział wzięli:

• Prof. Kazimierz Lankosz -prawnik, Uniwersytet Jagielloński;

• Prof. Przemysław Saganek - prawnik, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).

Dyskusję poprowadził Damian Bębnowski - Wiceprezes ds. nauki Fundacji im. Janusza Kurtyki.

 

To ostatnia debata z cyklu Historia. Prawda. Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? W imieniu Fundacji im. Janusza Kurtyki spotkanie rozpoczęła Julia Ciborowska, przedstawiając prelegentów, a Prezes Fundacji, Paweł Kurtyka opowiedział o działalności Fundacji im. Janusza Kurtyki. Na samym początku debaty zwrócono uwagę na różnicę między reparacjami a odszkodowaniami. W czasie rozmowy przypomniano oświadczenie z 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji od Niemiec. Mówiono również o uzyskiwaniu odszkodowań. Przywołano w tej debacie traktaty poczdamskie oraz poruszono kwestię ciągłości prawnej między PRL a III RP. Eksperci próbowali ocenić, na ile poważny jest to problem dla stanu negocjacji w sprawie reparacji i odszkodowań. Następnie rozpoczęła się szeroka sesja pytań z sali.

Poniżej dostępne jest nagranie z całości spotkania - zapraszamy do wysłuchania.

 

„Relacje polsko-niemieckie a reparacje wojenne"

 

 

 


Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


 

14 XI 2019 r. w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie miała miejsce debata pt. „Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna", która stanowiła przedostanie spotkanie z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". 

 

W debacie udział wzięli:

• Dr Joanna Lubecka - historyk, politolog, badaczka roli pamięci historycznej w stosunkach polsko-niemieckich, Akademia Ignatianum w Krakowie, IPN o. Kraków;

• Dr hab. Bartosz Korzeniewski, Prof. UAM - kulturoznawca, politolog, zajmuje się pamięcią zbiorową i polityką historyczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

• Mec. Jerzy Pasieka - prawnik, Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska.

Dyskusję prowadził Dr Karol Mazur - kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

W imieniu Fundacji im. Janusza Kurtyki spotkanie zostało rozpoczęte przez Panią Julię Ciborowską. Następnie mikrofon przejął Pan Damian Bębnowski, Wiceprezes Zarządu ds. nauki, który streścił bieżącą działalność organizacji. Debatę rozpoczął Dr Karol Mazur pytaniem, czy kiedykolwiek między Polską a Niemcami były dobre relacje. Pierwszy wypowiedział się Prof. Bartosz Korzeniewski, który uznał, że to zależało od określonego regionu obecnych Niemiec. Jako kulturoznawca przedstawił, że takim okresem była I poł. XVIII w. z zaznaczeniem, że chodzi o Saksonię. Wypowiedział również swoje zdanie na temat planów odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Jego zdaniem, okres saski z powodu swojego oddalenia w czasie nie ma bezpośredniego przełożenia na mentalność ludzką.

Następnie na takie samo pytanie odpowiedziała Dr Joanna Lubecka. Stwierdziła, że jest mnóstwo dobrych elementów. Przykładów szukała w średniowiecznych małżeństwach panien z dynastii Piastów i kawalerów z dynastii niemieckich. Następnie nawiązała do pozytywnych epizodów z historii stosunków polsko-krzyżackich. Uznała również Międzywojnie za okres, w którym mieliśmy z Niemcami dobre stosunki. 

Jedynie Mec. Jerzy Pasieka z racji swojej profesji nie znalazł pozytywów w tym zakresie. Wspomniał o sprawach, które były prowadzone lub współprowadzone przez jego kancelarię. Jedna z tych spraw dotyczyła filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”, która została wytoczona w imieniu żołnierza Armii Krajowej. 

Moderator debaty poprosił o zbilansowanie wydarzeń mających miejsce po 1989 r. Prof. Bartosz Korzeniewski opowiedział o swoich doświadczeniach ze współpracy młodzieży polsko-niemieckiej. Na sam koniec debaty Dr Karol Mazur poprosił swoich rozmówców, aby zastanowili się i wypowiedzieli, w jakim punkcie jest Polska obecnie ze swoimi relacjami z Niemcami.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całej debaty, dostępnej poniżej.

 

„Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna"

 

 

 


Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne