"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

11 VII 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbyła się debata zatytułowana "Relacje polsko-ukraińskie a pamięć o Rzezi Wołyńskiej".

 

W dyskusji udział wzięli: 

- Pani Ewa Siemaszko - badaczka ludobójstwa na Wołyniu;

- Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - działacz społeczny, znawca tematyki kresowej;

- Dr Leon Popek - historyk, Wydział Kresowy IPN.

Dyskusję poprowadził Michał Wołłejko - historyk, publicysta, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

 

Moderator dyskusji wspomniał, że data tego spotkania, nie była przypadkowa, przypomniał o dacie „Krwawej niedzieli” (11 lipca 1943 r.), dniu, który był tragiczny dla Polaków mieszkających na Wołyniu. W 2019 r. obchodziliśmy 76. Rocznicę tego wydarzenia. W czasie rozmowy przybliżono podstawową faktografię Zbrodni Wołyńskiej. 

Dr Leon Popek omówił problem Wołynia jako miejsca rzezi, w przeciwieństwie do Małopolski Wschodniej, na terenie której działalność OUN-UPA była większa. Pani Ewa Siemaszko poruszyła problem świadomości Zbrodni na terenach masakry. Stwierdziła, że nie widzi perspektyw na ocieplenie relacji polsko-ukraińskich w tym kontekście. Powiedziała, że jest ta świadomość, jeśli chodzi o tereny masakry ludobójstwa. Pamięć o Zbrodni jest przechowywana przede wszystkim w rodzinach ofiar. Jest to jednak pamięć specyficzna. Ci, którzy mordowali, byli z tego dumni i przekazywali tę dumę następnym pokoleniom, a ci, którzy byli przeciwko mordowaniu Polaków, też przekazywali to swoim pokoleniom. Tworzyło się drzewo genealogiczne świadomości rodzin ukraińskich. 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wyraził swój żal, że instytucje, które powinny odkrywać prawdę o Wołyniu, nie robiły tego. Zdecydowanie większe zasługi na tym polu mają społecznicy. Komentarze i pytania z sali dotyczyły teraźniejszości i kwestii politycznych związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. Całość dyskusji można obejrzeć i wysłuchać na nagraniu dostępnym poniżej.

 

„Relacje polsko-ukraińskie a pamięć o Rzezi Wołyńskiej 

 

 


Galeria zdjęć z wydarzenia:

 


Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


 

 

Zapraszamy na debatę pt. "Relacje polsko-niemieckie a reparacje wojenne", która odbędzie się 26 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

 

Podczas ostatniej debaty z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", porozmawiamy o stosunkach polsko-niemieckich w kontekście reparacji wojennych - kwestii trudnej i budzącej wiele emocji i kontrowersji. Sprawa ta, choć dla niektórych zakończona kilkadziesiąt lat temu, dla innych wciąż jest ważna i bardzo aktualna. Przyjrzymy się więc problemowi reparacji wojennych z prawnego w szczególności punktu widzenia i zastanowimy się, jaki wpływ wywiera on na dzisiejsze stosunki polsko-niemieckie, a także jakie skutki może przynieść w przyszłości. 

 

W debacie wezmą udział:

 

• Prof. Magdalena Bainczyk

(prawnik, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Instytut Zachodni w Poznaniu)

 

• Prof. Kazimierz Lankosz

(prawnik, Uniwersytet Jagielloński)

 

• Prof. Przemysław Saganek

(prawnik, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

 

Dyskusję poprowadzi:

 

• Damian Bębnowski

(Wiceprezes ds. nauki Fundacji im. Janusza Kurtyki)

 

Podczas dyskusji poruszymy m.in. kwestie:

 

- odpowiedzialności za II wojnę światową w kontekście stosunków polsko-niemieckich;

- casus Eriki Steinbach;

- straty Polski w wyniku II wojny światowej - próby bilansu;

- PRL-NRD-RFN a problem reparacji wojennych - faktografia;

- współczesne działania Polski w zakresie reparacji i odpowiedź Berlina;

- próba oceny sekwencji wydarzeń w przyszłości i realnych szans strony polskiej w zakresie uzyskania reparacji;

- wnioski i recepty w zakresie budowania relacji polsko-niemieckich w przyszłości.

 

Debata będzie miała miejsce we wtorek 26 listopada o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, II piętro).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności. Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia w portalu Facebook.com.

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: m.in. historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Zapraszamy na debatę pt. "Relacje polsko-rosyjskie a koncepcje panslawistyczne", która odbędzie się 30 października 2019 r. (środa) o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

 

 

 ~~~

 

„Kto w tym nierównym wytrwa sporze:

Czy dufny Lach, czy wierny Ross?

Czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wleją morze?

Czy ono wyschnie? Kto powiedzieć może?"

- Aleksander Puszkin [tłum. Julian Tuwim]

 

"Idea solidarności słowiańskiej wogóle oznacza pewną dążność do zbliżenia się narodów słowiańskich, dążność opartą na przeświadczeniu, że tworzą one pewną całość wyższego rzędu, pod względem etnologiczno-antropologicznym, oraz kulturalno-społecznym, i że nawet pod względem politycznym mogą być sobie wzajemnie bardzo pożytecznymi, ponieważ posiadać mają interesy wspólne. Tak nieokreślony slawizm jest zazwyczaj tylko pierwszym krokiem do panslawizmu, który wyróżnia się już od niego wyraźną barwą polityczną. (...) W praktyce tak pojęty panslawizm z konieczności przeobrażać się musi (...) w prąd panrosyjski, dający Rosyi władzę nad narodami słowiańskimi, a przez to i nad Europą przynajmniej kontynentalną."
[Fragment przedmowy w: Kulczycki Ludwik, "Panslawizm a sprawa polska", Kraków, 1916, s. 8].


~~~

 

Podczas dziesiątej dyskusji z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", poruszymy temat panslawizmu jako idei popularnej w XIX i XX wieku, a także zastanowimy się nad jej obecnością we współczesnej geopolityce Rosji. 

 

W debacie wezmą udział:

 

Dr Alicja Curanović 

(Politolog, znawca polityki zagranicznej Rosji, Uniwersytet Warszawski)

 

Dr hab. Henryk Głębocki 

(Historyk, znawca stosunków polsko-rosyjskich, Uniwersytet Jagielloński)

 

Dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Prof. UŁ 

(Historyk, znawca historii dyplomacji w XIX i XX w., Uniwersytet Łódzki)

 

Dyskusję poprowadzi red. Witold Gadowski.

 

Podczas dyskusji zaproszeni Goście poruszą następujące kwestie:

 

- geneza i założenia panslawizmu;

- panslawizm a imperializm rosyjski w XIX-XXI w.;

- recepcja panslawizmu w myśli polskiej i rosyjskiej XIX-XXI w.; 

- rola panslawizmu we współczesnej geopolityce Rosji;

- wnioski i recepty dla stosunków polsko-rosyjskich.

 

Debata będzie miała miejsce 30 października 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia w portalu Facebook.com.

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: m.in. historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


 

17 września o godz. 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki odbędzie się debata zatytułowana "Relacje polsko-rosyjskie a narracje o komunizmie i Związku Radzieckim".

 

~~~

„Obywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny, aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. […]" 

- Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego do obywateli wydane w Kosowie Huculskim („Monitor Polski”, 25 IX 1939, nr 213)

~~~

 

W dniu 80. rocznicy agresji zbrojnej ZSRR na Polskę, zapraszamy na ósmą dyskusję z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?".

Wybranym kwestiom z obszaru stosunków polsko-rosyjskich, skupionym szczególnie wokół myśli politycznej i wzajemnego postrzegania w kontekście komunizmu, przyjrzymy się w ujęciu historycznym, a także współczesnym, włączając zagadnienia z zakresu wzajemnej dzisiejszej polityki.

 

W debacie wezmą udział:

 

prof. dr hab. Andrzej Nowak 

(historyk, sowietolog, publicysta, Uniwersytet Jagielloński)

 

• dr hab. Hieronim Grala 

(historyk, dyplomata, badacz i znawca Rosji, „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego)

 

• red. Witold Jurasz 

(publicysta, dyplomata, Ośrodek Analiz Strategicznych)

 

Dyskusję poprowadzi:

 Michał P. Sadłowski (prawnik, ekspert ds. obszaru poradzieckiego, Uniwersytet Warszawski).

 

Podczas dyskusji zaproszeni Goście poruszą następujące kwestie:

 

a) recepcja komunizmu w Polsce w XIX-XX w.;

b) orientacja rosyjska (sowiecka) w polskiej myśli politycznej (XIX-XX w.);

c) polska historiografia i kultura a komunizm i ZSRR;

d) obraz Polski i Polaków w społeczeństwie sowieckim i rosyjskim (XX-XXI w.);

e) Polska i Polacy w sowieckiej (rosyjskiej) historiografii i kulturze (XX-XXI w.);

f) miejsce Polski we współczesnej rosyjskiej myśli politycznej;

g) wnioski i recepty dla stosunków polsko-rosyjskich.

 

Debata będzie miała miejsce 17 września 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, II piętro).

 

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności. Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com.

 

Warszawa, 12 grudnia 1948

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: m.in. historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


 

Zapraszamy na debatę zatytułowaną "Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna", która odbędzie się 14 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

 

Jest to druga dyskusja poświęcona stosunkom polsko-niemieckim i zarazem dziesiąta debata z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", którego celem jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie. 

 

Podczas dyskusji:

 

  • przypomnimy kluczowe wydarzenia z historii stosunków Polski i Niemiec (od Cedyni via Grunwald, rozbiory, Kulturkampf, aż po II wojnę światową);
  • zastanowimy się nad problemem wzajemnego postrzegania;
  • odpowiemy na pytanie: nastroje antyniemieckie w Polsce i antypolskie w Niemczech - prawda czy mit?;
  • poruszymy zagadnienia współczesne (miejsce Berlina w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r., Polska w UE z punktu widzenia Niemiec, polska polityka historyczna w oczach Berlina i vice versa);
  • nakreślimy recepty dla budowania relacji polsko-niemieckich w przyszłości w kontekście zebranych wniosków.

 

W debacie wezmą udział:

 

• Dr Joanna Lubecka

(historyk, politolog, badaczka roli pamięci historycznej w stosunkach polsko-niemieckich, Akademia Ignatianum w Krakowie, IPN o. Kraków)

 

• Dr hab. Bartosz Korzeniewski, Prof. UAM

(kulturoznawca, politolog, zajmuje się pamięcią zbiorową i polityką historyczną, profesor nadzwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

• Mec. Jerzy Pasieka

(prawnik, Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska)

 

Dyskusję poprowadzi:

 

• Dr Karol Mazur

(kierownik działu edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego)

 

Debata będzie miała miejsce 14 listopada o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, II piętro).

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com 

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: m.in. historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


            

 

29 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki będzie miała miejsce debata pt.: "Relacje polsko-niemieckie a narracje o II wojnie światowej". 

Zapraszamy na siódmą debatę z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", zatytułowaną: "Relacje polsko-niemieckie a narracje o II wojnie światowej".

  

W dyskusji wezmą udział: 

 

- dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, prof. UŁ

historyk, niemcoznawca, Uniwersytet Łódzki

 

- mec. Jerzy Pasieka

prawnik, Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska

 

- red. Piotr Semka

dziennikarz, publicysta, DoRzeczy

 

Dyskusję poprowadzi:

 

- Paweł Kurtyka

Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki

 

Paneliści poruszą m.in. kwestie:

- genezy i kierunków kształtowania się narracji historycznych o II wojnie światowej wśród Polaków i Niemców;

- cech narracji o II wojnie światowej wśród Polaków i Niemców dzisiaj oraz udziału państw, instytucji i organizacji pozarządowych w w ich kształtowaniu;

- debaty o Holokauście w kontekście stosunków polsko-niemieckich;

- sformułowań o "polskich obozach zagłady" i "nazistów jako nie-Niemcach" w kontekście stosunków polsko-niemieckich.

 

Debata będzie miała miejsce w czwartek, 29 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (budynek dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

Dyskusja potrwa około godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

 

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

 

Wstęp wolny.

 

 


 

Więcej o projekcie "Historia, prawda, teraźniejszość":

 

Spotkanie stanowi część projektu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?". Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Partnerami cyklu debat są: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „DoRzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej - na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce". Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?" dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".


Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne