"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

W 75  rocznicę powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość przedstawiciele Fundacji wzięli udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Na Placu Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza w imieniu Fundacji wiązankę kwiatów złożyli Julia Anna Ciborowska, Piotr Brulikis i Aleksander Podgórny. Natomiast na terenie byłego więzienia przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie Zespół Fundacji złożył znicze. W ten sposób Fundacja chciała upamiętnić członków Zrzeszenia WiN , którzy oddali swoje życie za wolną i niepodległą Polskę

Zrzeszenie WiN powstało 2 września 1945 roku. Organizacja ta inaczej niż poprzedniczka Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj i podziemie narodowe było organizacją cywilno-polityczną, chcąc drogą politycznej walki zwyciężyć komunistów. Stąd też nastąpiła zmiana wojskowego nazewnictwa na cywilne. Zamiast sztabu pojawił się Zarząd, a kierujący organizacją był Prezesem Zarządu.

Mimo to organizacja posiadała oddziały leśne w terenie. Najsilniejsze struktury partyzanckie były na Lubelszczyźnie i Białostocczyźnie. Wymienić tu należy przede wszystkim oddziały . Warto też pamiętać o wywiadowczej działalności Zrzeszenia WiN. Organizacja posiadała kontakty z CIA oraz SIS, od których otrzymywała pomoc na swoją działalność. Kontakty te zostały później wykorzystane przez UB do gry wywiadowczej w ramach operacji "Cezary" po przejęciu kontroli nad organizacją. Niestety UB bardzo mocno infiltrowało członków WiN. 𝗣𝗿𝗲𝘇𝗲𝘀 𝗜 𝗭𝗮𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝘂 𝗪𝗶𝗡 𝗽ł𝗸. 𝗝𝗮𝗻 𝗥𝘇𝗲𝗽𝗲𝗰𝗸𝗶 został aresztowany już dwa miesiące po rozpoczęciu działalności organizacji.

Organizacja została rozbita i przejęta pod koniec 1947 roku po aresztowaniu 𝗜𝗩 𝗭𝗮𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝘂 𝗪𝗶𝗡 𝘇 𝗽𝗽ł𝗸. Ł𝘂𝗸𝗮𝘀𝘇𝗲𝗺 𝗖𝗶𝗲𝗽𝗹𝗶𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗺 𝗻𝗮 𝗰𝘇𝗲𝗹𝗲.Wtedy też utworzono fikcyjny V Zarząd WiN, co miało doprowadzić do wspomnianej wyżej dezinformacji zachodnich wywiadów oraz do całkowitej infiltracji tzw "dołów" organizacji. Pomimo tych wydarzeń lokalnie działały małe oddziały, które ukrywały się przed aparatem represji. Ostatnim żołnierzem WiN poległym w walce był 𝗝𝗼́𝘇𝗲𝗳 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝘇𝗮𝗸 "𝗟𝗮𝗹𝘂𝘀́". Zginął w 1963 roku.

Symboliczną datą dla WiN i Żołnierzy Wyklętych jest oczywiście 𝟭 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮 𝟭𝟵𝟱𝟭 𝗿𝗼𝗸𝘂. W tym dniu w murach więzienia na Rakowieckiej w Warszawie został wykonany wyrok śmierci na członkach 𝗜𝗩 𝗭𝗮𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝘂 𝗪𝗶𝗡. Na pamiątkę tego dnia ustanowiony został 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝘆 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗣𝗮𝗺𝗶𝗲̨𝗰𝗶 𝗭̇𝗼ł𝗻𝗶𝗲𝗿𝘇𝘆 𝗪𝘆𝗸𝗹𝗲̨𝘁𝘆𝗰𝗵.

Rocznica ta związana jest również z naszym Patronem 𝗝𝗮𝗻𝘂𝘀𝘇𝗲𝗺 𝗞𝘂𝗿𝘁𝘆𝗸𝗮̨. Należał on do inicjatorów rzetelnych badań historycznych nad dziejami Żołnierzy Wyklętych. W latach 1992-2009 był 𝗿𝗲𝗱𝗮𝗸𝘁𝗼𝗿𝗲𝗺 𝗻𝗮𝗰𝘇𝗲𝗹𝗻𝘆𝗺 "𝗭𝗲𝘀𝘇𝘆𝘁𝗼́𝘄 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗪𝗶𝗡". Natomiast w latach 2003-2010 sprawował funkcję 𝗣𝗿𝗲𝘇𝗲𝘀𝗮 𝗭𝗮𝗿𝘇𝗮̨𝗱𝘂 𝗚ł𝗼́𝘄𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗭𝗿𝘇𝗲𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗪𝗶𝗡 𝗦𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗦𝗽𝗼ł𝗲𝗰𝘇𝗻𝗼-𝗞𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼. Za tę działalność otrzymał pamiątkowy 𝗞𝗿𝘇𝘆𝘇̇ 𝗭𝗿𝘇𝗲𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗪𝗶𝗡. Dziś po 75 latach od powstania WiN powinniśmy dbać o pamięć o jej członkach, którzy często poświęcili swoje życie w imię wolnej, niepodległej Polski


 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne