"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Z radością informujemy, że w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie, zwyciężyła książka Prof. Andrzeja Nowaka pt. „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement”. Wyróżnienie przyznano Prof. Bogusławowi Kopce za pracę pt. „Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956”.

Dnia 9 października 2020 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę Prof. Andrzeja Nowaka pt. „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to IV Edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: „Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej”. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w renomowanym wydawnictwie naukowym. Następnie Fundacja zorganizuje uroczystą Galę Konkursową w Warszawie oraz promocję książki na Zachodzie.

Prof. Tadeusz Wolsza, który był recenzentem konkursowym nagrodzonej książki, podkreślił, że nagłaśnia ona cyniczną grę dyplomatyczną polityków brytyjskich, bolszewickich i czechosłowackich, na czele z przywódcami tych państw. Rozległa i głęboka analiza źródeł pozwoliła Prof. Nowakowi podważyć wiele obowiązujących dotąd w historiografii zachodniej mitów na temat polityki głównych graczy międzynarodowych wobec Polski w 1920 r. Obraz niektórych przedstawicieli ówczesnych elit jest wręcz kompromitujący. To niewątpliwie pionierska praca na temat stanowiska Wielkiej Brytanii wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Autor odwołał się do nieznanej wcześniej dokumentacji, na bazie której zdemaskował prawdziwe oblicze premiera Wielkiej Brytanii [Davida Lloyda George’a – przyp. red.] i jego doradców w sprawie wojny polsko-bolszewickiej oraz szeroko omówił wyjątkowo przychylną politykę Anglików wobec agresorów ze wschodu, którzy na zachód zamierzali przejść „po trupie Polski” ­– skonstatował Prof. Wolsza.

Dodatkowo Rada przyznała Wyróżnienie Prof. Bogusławowi Kopce za książkę pt. „Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019). Prof. Andrzej Chwalba, autor konkursowej recenzji pracy, wyliczył jej następujące atuty: Bardzo trafny tytuł, świeża tematyka, zgrabna narracja, klarowna konstrukcja, przekonywująca argumentacja, szeroki i dobrze zaprezentowany kontekst historyczny – to przepis Bogusława Kopki na dzieło o dużej wartości poznawczej i literackiej.

Obu autorom serdecznie gratulujemy przyznania Nagrody i Wyróżnienia. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

 

 

Na podstawie uchwały z 12 sierpnia 2020 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 4 następujące książki:

 

1. Kopka Bogusław, Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 264.

2. Kornat Marek, Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2001, ss. 623.

3. Materski Wojciech, Od Cara do „Cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, ISP PAN, Warszawa 2017, ss. 372.

4. Nowak Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 606.

 

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

 

Wybór zwycięskiej pracy nastąpi na przełomie września i października 2020 r.

 

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas IV Edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały 31 zgłoszeń, co przy jednym zgłoszeniu podwójnym daje łączną liczbę 30 prac. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do IV Edycji Konkursu były następujące:

 

1. Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. Piotr Kardela, Karol Sacewicz, Wydawnictwo IPN, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019, ss. 872.

2. Błażejowska Justyna, Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Wydawnictwo IPN, Poznań 2019, ss. 470.

3. Borcz Andrzej, Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2019, ss. 528.

4. Celmer Mariusz, Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2020, ss. 756.

5. Eisler Jerzy, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944-1989, Czerwone i Czarne, Warszawa 2018, ss. 543.

6. Faryś Janusz, Między Moskwą a Berlinem. Wizje polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939, Wydawnictwo IPN, Szczecin–Warszawa 2019, ss. 440.

7. Idzikowska-Czubaj Anna, „Wolność można odzyskać. Młodości nigdy”. Sytuacja młodzieży w okresie powojennej transformacji cywilizacyjnej w Polsce 1945-1956, IH UAM, Poznań 2018, ss. 322.

8. Iwanow Nikołaj, Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, ss. 464.

9. Jundo-Kaliszewska Barbara, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019, ss. 432.

10. Kołakowski Piotr, Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945, Bellona, Warszawa 2018, ss. 450.

11. Kopka Bogusław, Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 264.

12. Kornat Marek, Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2001, ss. 623.

13. Kosiński Krzysztof, „Ekonomia krwi”. Konspiracja narodowa w walczącej Warszawie: 1939-1944-1990, IH PAN, Warszawa 2020, ss. 1120.

14. Krasucki Eryk, „A jednak coraz silniej wierzę”. Życie i los Witolda Kolskiego (1902-1943), WN Usz, Szczecin 2019, ss. 286.

15. Krok Tomasz, Antymasońska komórka Episkopatu Polski (1946-1952), Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018, ss. 432.

16. Materski Wojciech, Od Cara do „Cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, ISP PAN, Warszawa 2017, ss. 372.

17. Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu, red. Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki, Wydawnictwo IPN, Warszawa – Lublin 2018, ss. 416.

18. Nowak Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, ss. 606 (zgłoszenie podwójne).

19. Ochał Artur, Tajemnice Strażnicy WOP w Konarach (1945-1947). Szabrownictwo, dezercje, morderstwa, Wydawnictwo IPN, Szczecin–Warszawa 2020, ss. 222.

20. Olaszek Jan, Jan Walc. Biografia opozycjonisty, Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa 2018, ss. 439.

21. Olaszek Jan, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa 2015, ss. 353.

22. Ptaszyński Radosław, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 704.

23. Romanek Jacek, Kolaboracja z Sowietami na terenie województwa lubelskiego we wrześniu i październiku 1939 r., Wydawnictwo IPN, Lublin–Warszawa 2019, ss. 184.

24. Sarna Paweł, „Odra” (1945-1950). Monografia czasopisma, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019, ss. 324.

25. Skórzyński Jan, Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019, ss. 362.

26. Szymański Andrzej, „Ludowa” władza – nieludzki reżim. Opolanie pomiędzy sprzeciwem a współpracą, Wydawnictwo UO, Opole 2019, ss. 153.

27. „Tatuś Wasz jest w Rosji…”. Listy kieleckich katyńczyków, oprac. Marek Jończyk, Wydawnictwo IPN, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce–Warszawa 2020, ss. 216.

28. Warlikowski Sebastian, Kołyma. Polacy w sowieckich łagrach. Bez komentarza. Wspomnienia i dokumenty, Wydawnictwo Zona zero Sp. z o.o., Warszawa 2019, ss. 495.

29. Wilk Anna, Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918-1989), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, ss. 420.

30. Wołoszyn Jacek Witold, Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945-1956, Wydawnictwo IPN, Lublin–Warszawa 2019, ss. 680.

 

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki

 

UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną, termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

 

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w IV Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2020 r. brzmi: Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej. 

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2020 r.


Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

· upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

· promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

· nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

· wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2020 r.

W styczniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się przetłumaczona wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. Obecnie Fundacja realizuje tłumaczenia prac Laureatów II i III Edycji Konkursu z lat 2018-2019: Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego. W 2020 r. obie książki ukażą się w językach angielskim i niemieckim.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania).

2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy (plik do pobrania).

3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

POCZTA ELEKTRONICZNA

POCZTA TRADYCYJNA

Skany w formacie pdf wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

 

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa 

 

Do przesyłki należy dołączyć informację, czyjego zgłoszenia dotyczą książki.

 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce z książkami.

 

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.


UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną, termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu Konkursu celem dostosowania go do bieżących okoliczności.


Pierwotny terminarz Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 28 lutego 2020 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 30 kwietnia 2020 r.).

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 31 maja 2020 r.).

4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 15 czerwca 2020 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 21 sierpnia 2020 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 września 2020 r.).

7. Gala Konkursowa (do 18 grudnia 2020 r.).

 

Regulamin Konkursu
Klauzula Informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz Zgłaszający
Klauzula Informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenie autora pracy

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Kontakt telefoniczny (Biuro): +48 727 704 853
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne