"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Regulamin Sklepu Internetowego

 

 1. Informacje ogólne

  1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, jest: Fundacja im. Janusza Kurtyki. ul. Wysłouchów 4/20, 30-611 Kraków, NIP: 6793121982, REGON: 363647335, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598727 [dalej: Fundacja]

  2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena końcowa wybranego produktu, podawana przy składaniu zamówienia, zawiera również koszt jego przesłania, zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją, jak też wszelkie koszty dodatkowe (np. koszt pakowania).

  3. Kontakt Klienta ze Sklepem, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu +48 694 320 294

  4. Niewykluczone, że na stronie sklepu mogą wystąpić niezamierzone błędy, które nie mogą być podstawą do roszczeń.

  5. W toku składania zamówienia, Klient zobowiązany jest podać swój adres e-mail.

 

 1. Dokonywanie zamówień

  1. Zamówień można dokonywać bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: www.fundacjakurtyki.pl/pl/sklep

  2. Zawarcie umowy następuje każdorazowo poprzez przyciśnięcie przycisku z napisem „Zamów i zapłać”.

  3. Przyjęcie zamówienia Sklep potwierdza poprzez przesłanie na adres mailowy Kupującego informacji o zamówionym towarze oraz jego łącznej cenie. Sklep przysyła także kopię niniejszego Regulaminu oraz wzór formularza, stanowiącego załącznik nr 2.

  4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po zawarciu umowy w sposób wyżej opisany,

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przekazem pocztowym – w chwili zaksięgowania należności na koncie Sklepu.

  1. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Przez „czas realizacji” rozumie się skompletowanie zamówienia przez Fundację, zapakowanie i nadanie przesyłki.

  2. Zamówienie może nie zostać zrealizowane w przypadku, gdy towar jest niedostępny w magazynie ani u dostawców sklepu. W powyższych przypadkach, jak również w sytuacji niedostępności części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (częściowa realizacja, rezygnacja z zakupów).

  3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie wyłącznie drogą mailową, poprzez wysłanie wiadomości na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powyższe może nastąpić wyłącznie do momentu wysłania zamówienia.

  4. W powyższym przypadku – Sklep niezwłocznie potwierdza zakres dokonanej zmiany zamówienia bądź jego anulowanie poprzez przesłanie na wskazany adres email Kupującego wiadomości, zawierającej zakres dokonanych modyfikacji bądź informującej o anulowaniu zamówienia. Klient nie może zmienić, ani anulować zamówienia, gdy już zostało ono wysłane – w takim wypadku możliwe jest jedynie odstąpienie od zawartej umowy, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

  5. Składając zamówienie, Klient udziela pełnomocnictwa oraz upoważnia Fundację do występowania w swoim imieniu i na swoją rzecz w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych i przesyłania przesyłek zakupionych w sklepie internetowym Fundacji. Koszt przesyłki Pocztą Polską nie jest uwidoczniony na fakturze bądź paragonie. Na prośbę klienta jest możliwość dołączenia odrębnego kwitu pocztowego dotyczącego kosztu przesyłki.

  6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

  7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 1. Przeceny towarów

  1. Towary objęte przeceną, to produkty pełnowartościowe, stanowiące końcówki nakładów.

  2. Przeceną objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 1. Dostawa i koszt dostawy

  1. Koszty dostarczenia zamówionych towarów pokrywa Klient (z wyłączeniem akcji promocyjnych, w których Klient jest zwolniony od opłaty za przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej),

  2. Dostawa złożonego zamówienia odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z jej cennikiem, dostępnym pod adresem: http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html.

  3. Koszty wysyłki mogą być wyższe niż opłata pocztowa, ponieważ mogą dojść koszty opakowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem.

  4. Sklep internetowy Fundacji realizuje zamówienia na terenie Polski. Wysyłka poza granice Polski może być zrealizowana po wcześniejszym ustaleniu szczegółów drogą mailową.

  5. Zamówienia zagraniczne realizowane są tylko przy przedpłacie należności zawierającej koszt przesyłki na konto Sklepu.

  6. Koszt ewentualnego zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy zależny jest od formy wysyłki wybranej przez Klienta. W przypadku „paczki ekonomicznej” koszt ten zgodny jest z cennika Poczty Polskiej dostępnym na stronie www.

 

 1. Formy płatności

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • przy odbiorze (za pobraniem) - należność pobiera listonosz (opłata obejmuje koszt zamówionego towaru + koszt przesyłki + koszt pobrania)

 • przedpłata na konto dokonana na konto Fundacji. Przedpłata winna nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia – pod rygorem przyjęcia przez Sprzedającego, iż Klient od umowy odstąpił (opłata obejmuje koszt zamówionego towaru + koszt przesyłki)

 

 1. Wymiana towaru

 1. Nie istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru.

 

 1. Zwrot towaru

  1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie (odstąpienie od umowy), bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie się wartości towaru spowodowane korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności. W takim wypadku Sprzedający dokonuje zwrotu ceny towaru, odpowiednio pomniejszonej o spadek wartości towaru.

  2. Odstąpienie następuje przez złożenie „oświadczenia o odstąpieniu”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może być złożone także w innej formie, z której będzie jasno wynikać żądanie odstąpienia od zawartej umowy. Oświadczenie może być złożone poprzez przesłanie go mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą na adres podany w § 1 Regulaminu, jak też poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

  3. Sprzedawca, niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia, na podany adres e-mail.

  4. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą VAT. Sklep gwarantuje zwrot kwoty, równej cenie towaru oraz dodatkowych kosztów (w tym kosztów wysyłki), w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru bądź otrzymania dowodu jego nadania (przesłania) Sprzedającemu przez Klienta. Zwrot dokonywany jest w sposób tożsamy z formą dokonanej przez Klienta płatności.

  5. Klient, na swój wniosek – przesłany w formie mailowej – może żądać dokonania zwrotu ceny w inny sposób, niż wyżej opisany. Żądanie nie jest wiążące dla Sprzedającego. W przypadku, gdy zapłata za towar nastąpiła w inny sposób niż przelewem bankowym, Sprzedający jest uprawniony do dokonania zwrotu ceny za pośrednictwem przelewu bankowego, po otrzymaniu uprzedniej zgody Kupującego.

  6. Sprzedający zwraca koszty wysyłki o której mowa w pkt. 4 tylko do wysokości kosztów przesłania „paczki ekonomicznej”, wg. cennika Poczty Polskiej (§ 4).

  7. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany przez samo nadanie przesyłki do Sprzedawcy.

  8. Koszt odesłania (zwrotu) towaru pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

 

 1. Reklamacje towaru

  1. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie na adres mailowy podany w § 1 pkt 3 Regulaminu, bądź pocztą.

  2. Towary oferowane w sklepie internetowym Fundacji są nowe i nie powinny zawierać wad.

  3. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 12 miesięczną gwarancją.

  4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

  5. Koszt odesłania reklamowanego towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty fizycznego przyjęcia reklamowanego towaru na adres sklepu.

  6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu książki lub innych przyczyn), sklep – zgodnie z decyzją Klienta – zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary.

 

 1. Ochrona danych osobowych

  1. Zarejestrowanie się w Sklepie internetowym Fundacji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i przechowywanie przez właściciela danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).

  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację o działalności Fundacji lub promocjach dostępnych w Sklepie Fundacji. Newsletter będzie wysyłany na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail sklepu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  4. W żadnym wypadku dane osobowe Klientów nie są udostępniane lub odsprzedawane osobom trzecim.

  5. Na pisemne żądanie Klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z bazy klientów, co jest równoznaczne z zamknięciem konta w niniejszym sklepie internetowym.

 

 1. Uwagi końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2018 r.

 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Fundacja im. Janusza Kurtyki. ul. Wysłouchów 4/20, 30-611 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej Fundacji

 

W każdym przypadku odstąpienia od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres wskazany wyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów przy wadze przesyłki do 1 kg szacowana jest maksymalnie na kwotę około 13 zł (paczka ekonomiczna) lub 14 zł (paczka priorytetowa).

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Fundacja im. Janusza Kurtyki. ul. Wysłouchów 4/20, 30-611 Kraków e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 

 

 

 

 

Data odbioru rzeczy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

 

 

_____________________________

Data i podpis

 

(*) – niepotrzebne skreślić

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne