"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

W drugą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zorganizowały sesję poświęconą pamięci prof. PWSW dr hab. Janusza Kurtyki zatytułowaną „Od Kresowych pomników cywilizacji łacińskiej po Żołnierzy Wyklętych”. Przed obradami w Archikatedrze rzymskokatolickiej w Przemyślu odprawiona została Msza Święta w intencji śp. Janusza Kurtyki.

Sesję, która odbywała się w Instytucie Historii PWSW w Przemyślu, otworzyłrektor uczelni prof. dr hab. Jan Draus. Pierwsze referaty poświęcone zostały dorobkowi mediewistycznemu prof. Kurtyki. Referat „Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum Podole” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, zaś dr Marian Wolski omówił ostatni projekt badawczy prof. Kurtyki w referacie „Zapomniane pomniki europejskiej cywilizacji”. W drugiej części sesji zaprezentowano dokonania prof. Kurtyki w badaniach i organizowaniu badań nad najnowszą historią Polski. Dr Zbigniew K. Wójcik przedstawił referat wprowadzający „Wobec białych plam i zaniedbań badawczych. Egzemplum PRL”, dr hab. Filip Musiał omówił dorobek prof. Kurtyki w zgłębianiu i popularyzowaniu historii powojennego podziemia niepodległościowego, zaś Wojciech Frazik przedstawił dokonania bohatera sesji jako redaktora naczelnego „Zeszytów Historycznych WiN-u”.

Obrady zostały zakończone dyskusją panelową „Historyk – człowiek z zasadami? Między wolnością słowa i badań naukowych a autocenzurą”, w której wzięli udział Mateusz Szpytma, dr Stanisław Stępień, prof. dr hab. Jan Draus oraz prof. dr hab. Ryszard Terlecki, debatę moderował dr Dariusz Iwaneczko.

 

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne