"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010, Nr 112-113.

 

Numer specjalny „Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej” poświęcony został w całości zmarłemu tragicznie, śp. Prof. Januszowi Kurtyce. Wspominają go np.: kolega z czasów szkolnych, działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przyjaciele ze studiów, współpracownicy Stowarzyszenia „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość”, pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oraz naukowcy, zwłaszcza mediewiści. 

W publikacji znajdują się także szkice, które Prof. Kurtyka poświęcił Zbrodni Katyńskiej oraz polskiemu podziemiu niepodległościowemu w latach 1944-1956. Oprócz tego można znaleźć jego wypowiedzi z „Rozmów Biuletynu”, jak również ostatni wywiad udzielony „Gazecie Polskiej”.

 

 


Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, red. W. Bukowski, W. Frazik, Kraków 2014.

 

Prof. Janusz Kurtyka, pełniąc funkcję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, stał się obiektem ataków przez niechętnych mu publicystów, dziennikarzy i polityków. W ten sposób wykreowano wizerunek medialny, który w odczuciu kolegów, przyjaciół i najbliższych współpracowników nie miał wiele wspólnego z rzeczywistością. Jednak aktywność Prof. Kurtyki była o wiele bardziej bogatsza i wcale nie zaczęła się wraz z powstaniem IPN. W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Krakowie zorganizowano konferencję naukową pt. Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik. Materiały z tej konferencji zostały opublikowane w niniejszym tomie.

Struktura książki wygląda w sposób następujący: 

Wstęp.

Waldemar Bukowski, Janusz Kurtyka jako mediewista.

Franciszek Sikora, Udział Janusza Kurtyki w pracach nad „Słownikiem historyczno-geograficznym województwa krakowskiego w średniowieczu" i jego studia nad dziejami osadnictwa.

Jan Wroniszewski, Badania genealogiczne w dorobku Janusza Kurtyki.

Tomasz Jurek, Historia społeczna w badaniach Janusza Kurtyki.

Jerzy Sperka, Theatrum politicum w badaniach Janusza Kurtyki.

Zdzisław Budzyński, Ziemie ruskie w dorobku naukowym i projektach badawczych Janusza Kurtyki.

Witalij Michajłowski, Janusza Kurtyki badania nad historią Podola na tle nowszej historiografii ukraińskiej.

Janusz Pezda, Działalność Janusza Kurtyki w Kole Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kazimierz Krajewski, Janusz Kurtyka – strażnik pamięci „Żołnierzy Wyklętych".

Filip Musiał, Janusz Kurtyka – redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u" i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość".

Jan Draus, Profesor Janusz Kurtyka w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Ryszard Terlecki, Janusz Kurtyka – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Mateusz Szpytma, Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej (29 grudnia 2005 – 10 kwietnia 2010).

Jurij Szapował, Polsko-ukraińska grupa robocza – piętnaście lat działalności, w tym pięć z Januszem Kurtyką.

Maciej Korkuć, Polityka pamięci.

Barbara Fedyszak-Radziejowska, Prezes IPN Janusz Kurtyka w dyskursie publicznym – jakościowa analiza treści materiałów prasowych.


 Rzeczpospolita wolnych ludzi. Janusz Kurtyka w mediach – wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000-2010, oprac. A. Arseniuk, F. Musiał, Warszawa 2015.

 

 

Prof. Janusz Kurtyka, obejmując funkcję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stał się jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za polską politykę historyczną. Roztropny i ciągły kontakt z mediami był niezbędny, aby mógł sprostać temu zadaniu, które wymagało nie tylko aktywnego uczestnictwa w debacie publicznej. Owocem tego pozostały różnego rodzaju wywiady oraz artykuły prasowe. Dzięki temu możemy zapoznać się ze sposobem myślenia Prof. Kurtyki na temat polskiej historii, ale także Polski jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. 

Książka ukazała się z inicjatywy Prof. Filipa Musiała oraz Andrzeja Arseniuka w 2015 r. Składa się z 45 wywiadów (z czego jeden nieopublikowany), 9 popularnonaukowych artykułów prasowych oraz 3 oświadczeń. Na początku książki, oprócz słowa wstępnego ówczesnego Prezesa IPN Dr. Łukasza Kamińskiego, znajdują się dwa bardzo ciekawe teksty. Pierwszy autorstwa  Prof. Filipa Musiała pt: Historyk, opozycjonista, państwowiec. Szkic biografii Janusza Kurtyki przedstawia sylwetkę Autora zebranych tekstów, zaś w następnym, bardziej obszernym pt. Człowiek skrajnie niepodległościowy. Janusz Kurtyka o historii i współczesności został przedstawiony zarys poglądów Prof. Kurtyki na tematy związane z historią współczesną. 

 

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne