"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

 

Działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki obejmuje współkształtowanie polskiej polityki historycznej. Odbywa się ono zarówno poprzez współpracę z instytucjami publicznymi, jak i podejmowanie autorskich projektów i przedsięwzięć.

 

Zasadniczym celem Fundacji jest m.in. promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju realizowana poprzez coroczne przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Adresatami Nagrody są polscy badacze, których publikacje badań - pośrednio lub bezpośrednio - wpisują się w nurt współtworzenia i promocji polskiej polityki historycznej. Z oczywistych względów, w pierwszej kolejności są to prace z zakresu historii najnowszej. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz jej wydanie i promocja za granicą

 

Drugim kluczowym celem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku naukowego i działalności Patrona, Prof. Janusza Kurtyki, byłego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez utworzenie biblioteki historii najnowszej i średniowiecznej im. Janusza Kurtyki, dla której bazą będzie bogaty księgozbiór przekazany przez Rodzinę Patrona. Biblioteka ma stanowić punkt wyjścia do zorganizowania Instytutu im. Janusza Kurtyki, współkształtujący w sposób podmiotowy polską politykę historyczną. Do głównych działań Instytutu należeć będzie m.in.: zorganizowanie podyplomowego studium z zakresu polityki historycznej, realizowanie wykładów otwartych, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz organizowanie konferencji naukowych.

 

Fundacja jest organizacją, której powstanie stanowi odpowiedź na swoistą lukę w zakresie polityki historycznej w Polsce. Jej dostrzeżenie oraz konkretne pomysły mają służyć wypełnieniu owych braków. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także podejmowanie własnych projektów stanowi szansę na realizację szerokiej, aktywnej i podmiotowej działalności na polu polityki historycznej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Członkowie Zarządu Fundacji wywodzą się ze środowiska jednej z największych organizacji młodego pokolenia - Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych zarządu w połączeniu z autorytetem naukowym Rady Programowej oraz Rady Fundacji to bez wątpienia atuty zespołu, który tworzy fundację im. Janusza Kurtyki.

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne