"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Zarząd Fundacji

Paweł Kurtyka - Prezes Zarządu

Paweł Marek Kurtyka - z zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch) oraz  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr). Wiceprezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru koroporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej". Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

dr Damian Bębnowski - Wiceprezes Zarządu ds. nauki

dr Damian Bębnowski - historyk i ekonomista, absolwent Wydziałów Filozoficzno-Historycznego i Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ. Uczeń czołowych polskich historyków gospodarczych: prof. Kazimierza Badziaka oraz prof. Janusza Skodlarskiego, pod którego kierunkiem napisał doktorat pt. "Znaczenie wybranych instytucji formalnych dla gospodarki Niemiec w latach 1990-2015", obroniony z wyróżnieniem w 2020 r. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX-XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w językach polskim i angielskim. Jego teksty ukazały się m.in. w: "Arcanach", "Przeglądzie Zachodnim", "Annales. Ethics in Economic Life", "Łódzkich Studiach Teologicznych", "Transformacjach. Piśmie Interdyscyplinarnym" oraz "Studiach z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku". Brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach naukowych (m.in. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na Massachusetts Institute of Technology w Cambridge oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2014) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował grant MNiSW oraz staże naukowe (m.in. w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w Stanach Zjednoczonych (Columbia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge) i Niemczech (Justus-Liebig-Universität w Gieβen, Humboldt-Universität w Berlinie). Jego akademickie doświadczenie dydaktyczne obejmuje wykłady, konwersatoria i ćwiczenia z zakresu: historii gospodarczej, historii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, ekonomii oraz mikroekonomii. Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu ds. nauki Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie (w latach 2015-2018 również Sekretarz Zarządu). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Odpowiedzialny wspólnoty Comunione e Liberazione w Łodzi. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz pasjonat literatury, sztuki, przyrody i podróży. Interesuje się również teologią, filozofią i astronomią.

Obszary aktualnie prowadzonych badań: (1) ekonomiczne znaczenie reguł konstytucyjnych i własnościowych w Niemczech po 1990 r.; (2) działalność pierwszego Urzędu Powierniczego (tzw. UrTHA) w NRD; (3) instytucja praw własności w ujęciu historyczno-gospodarczym; (4) gradualna ewolucja normatywnej metodologii historii gospodarczej w Polsce Ludowej; (5) krajowa i emigracyjna polska historiografia gospodarcza po 1945 r.; (6) myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Publikacje Fundacji im. Janusza Kurtyki objęte redakcją bądź współredakcją:

- Historia, prawda teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2020, ss. 251, ISBN 978-83-949511-5-3.

- The Katyń Massacre. Current Research, red. D. Bębnowski, F. Musiał, The Institute of National Remembrance, The Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw-Cracow 2020, ss. 240, ISBN 978-83-8098-911-5.

- Historia, prawda teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2019, ss. 276, ISBN 978-83-949511-2-2.

- Dwie Niepodległości 1918-1989. Zapis debaty. Belweder, 24 października 2018 r., red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2019, ss. 32, ISBN 978-83-949511-1-5.

- Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu. Zapis konferencji inaugurującej działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki. Belweder, 17 października 2016 roku, red. Z. Kurtyka, D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2017, ss. 112, ISBN 978-83-949511-0-8.

 

Rada Fundacji

Organ Osoba Funkcja
Rada Fundacji Zuzanna Kurtyka Przewodniczący Rady Fundacji
Rada Fundacji Jerzy Pasieka Sekretarz Rady Fundacji
Rada Fundacji Adam Kalita Członek Rady Fundacji 
Rada Fundacji Filip Musiał Członek Rady Fundacji 
Rada Fundacji Waldemar Bukowski Członek Rady Fundacji

Fundatorzy

 Osoba Funkcja  
 Zuzanna Kurtyka Fundator    
 Paweł Kurtyka Fundator  

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Kontakt telefoniczny (Biuro): +48 727 704 853
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne