"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Zarząd Fundacji

Paweł Kurtyka - Prezes Zarządu

Paweł Marek Kurtyka - z wykształcenia architekt i historyk. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr) oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch). Przedsiębiorca - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Kierownik Działu Projektowo-Inwestycyjnego powstającego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej" oraz Nagród im. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” i im. Michała Krupy „Wierzby”. Od ośmiu lat działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji dla Rzeczypospolitej, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia”, oficjalnego programu Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowanego do ludzi młodych. Współorganizator Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych 

Damian Bębnowski - Wiceprezes ds. nauki

Damian Bębnowski - historyk, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, asystent-doktorant w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX-XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach naukowych (m.in. w Polskiej Akademii Nauk, na Massachusetts Institute of Technology oraz Uniwersytecie Karola w Pradze). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2014) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Prowadził badania na Columbia University oraz Harvard University. Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu ds. nauki Fundacji im. Janusza Kurtyki (w latach 2015-2018 również Sekretarz Zarządu). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz pasjonat literatury, sztuki, przyrody i podróży. Interesuje się również teologią, filozofią i astronomią.

 

Rada Fundacji

Organ Osoba Funkcja
Rada Fundacji Zuzanna Kurtyka Przewodniczący Rady Fundacji
Rada Fundacji Jerzy Pasieka Sekretarz Rady Fundacji
Rada Fundacji Adam Kalita Członek Rady Fundacji 
Rada Fundacji Filip Musiał Członek Rady Fundacji 
Rada Fundacji Waldemar Bukowski Członek Rady Fundacji

Fundatorzy

 Osoba Funkcja  
 Zuzanna Kurtyka Fundator    
 Paweł Kurtyka Fundator  

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:                 Adres do korespondencji:

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

kontakty e-mail:

Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. projektowych: projekty@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Kierownik ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne