"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Zespół Fundacji

Łukasz Płoski - Dyrektor Biura Fundacji 
"

Łukasz Płoski - urodzony w 1991 r., prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zajmujący się zawodowo obsługą prawną i marketingową projektów e-commerce w prywatnym przedsiębiorstwie oraz wdrożeniami prawnymi z zakresu prawa e-commerce i prawa ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej z rozległym doświadczeniem organizatorskim. W ramach działalności w Stowarzyszeniu koordynator siedmiu projektów, w tym łódzkich edycji ogólnopolskiej akcji Namioty Wyklętych”, przez rok prezes oddziału łódzkiego Stowarzyszenia. W Fundacji zajmuje się przygotowaniem dokumentacji i koordynacją projektów strategicznych

Aleksander Podgórny - Koordynator ds. promocji i marketingu 
"

Aleksander Podgórny - absolwent politologii w Akademii Ignatianum w Krakowie (mgr) oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, obecnie Koordynator ds. Promocji i marketingu Fundacji im. Janusza Kurtyki. Były pracownik Departamentu Promocji Spółki AMW Rewita Sp. z o.o. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej i Social Media Manager tej organizacji, Redaktor oraz Social Media Manager portalu Kresy.pl oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Współorganizator krakowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 2012 r., a także Krakowskich Marszów Rotmistrza upamiętniających postać Witolda Pileckiego. Publicysta piszący teksty o tematyce historycznej jak i również politologicznej. Pasjonat historii polskiego podziemia niepodległościowego, szczególnie odłamu narodowego oraz historii lotnictwa. Interesuje go także współczesna polityka i aspekty bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Jan Ciećkowski - Koordynator ds. opracowania materiałów

Jan Ciećkowski - ur. 8 IX 1987 r w Pile. Absolwent Wydziału  Historycznego  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu. Na kierunkach o specjalności nauczycielska oraz archiwistyka. Były członek Klubu Gazety Polskiej w Poznaniu. 

Zainteresowania naukowe: historia XX wieku, socjologia, filozofia, prawo, politologia, ekonomia, medioznastwo, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, origami i kultura Japonii.

Piotr Brulikis - Główny specjalista ds. organizacyjno-bibliotecznych

Piotr Brulikis - były wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac na "Łączce", koordynowanych przez Prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Prowadził spacery śladami zapomnianej historii okupacyjnej Warszawy i jej następstw. Administrator grupy "Śladami Rzezi Woli" na portalu społecznościowym Facebook, która organizuje spacery historyczne upamiętniające ofiary zbrodni. Organizator społecznych akcji sprzątania zaniedbanych grobów Powstańców Warszawy. Autor tekstów w kwartalniku "Wyklęci". Regularnie współorganizuje Msze Święte w intencji Odbudowy Ducha Narodu Polskiego w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie, co stanowi nawiązanie do misji, z jaką Generał Władysław Anders wysłał do Polski Rotmistrza Witold Pileckiego w 1945 r. Obecnie główny specjalista ds. organizacyjno-bibliotecznych Fundacji im. Janusza Kurtyki. Pasjonat historii. Interesuje się problematyką II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, podziemia antykomunistycznego. Prywatnie potomek rodziny, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim oraz przeżyła Rzeź Woli w sierpniu 1944 r.

Julia Ciborowska - Koordynator innowacyjnej działalności edukacyjnej

Julia Ciborowska - absolwentka zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się historią biznesu, w tym szczególnie wielopokoleniowych polskich firm rodzinnych. W latach 2016-2019 aktywnie uczestniczyła w działaniach Koła Naukowego Marketingu „Target” przy UW. Od wielu lat działa społecznie. W Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej od 2019 r. pełni funkcję Skarbnika Zarządu Głównego oraz Skarbnika Oddziału Warszawskiego. W ramach działalności w Stowarzyszeniu m.in. koordynowała w 2019 r. ogólnopolską akcję „Namioty Wyklętych”. Od 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Stowarzyszenia Kulturalnego „Zamek” w Reszlu. Od 2012 r. angażuje się w rekonstrukcje historyczne różnych okresów; należy do grupy historycznej odtwarzającej późne średniowiecze. W latach 2015-2017 uczestniczka czwartej edycji programu edukacyjno-charytatywnego „Debiutantki”. Pasjonatka okresu międzywojennego.

Weronika Gawińska-Brulikis - Koordynator projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych oraz członek Zespołu medialnego

Weronika Gawińska-Brulikis - absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Należy do Grupy Historycznej Niepodległość, której celem jest niesienie pomocy kombatantom, upamiętnianie Bohaterów Ojczyzny, propagowanie historii Polski m.in. poprzez organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych. Była wolontariuszka Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac na "Łączce" kierowanych przez Profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Autorka tekstów zamieszczanych m.in. w Kwartalniku „Wyklęci”. Pasjonatka historii Polski i Warszawy a także samodzielnie organizowanych podróży.

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Kontakt telefoniczny (Biuro): +48 727 704 853
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne