Promocja książki prof. Tadeusza Wolszy w USA

W Stanach Zjednoczonych trwa trasa promocyjna Prof. Tadeusza Wolszy, autora książki o losach Polaków wizytujących Katyń w 1943 r. Projekt zorganizowała Fundacja im. Janusza Kurtyki. Prof. Tadeusz Wolsza, historyk i politolog związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w...