formularz zgłoszeniowy na rajd śladami grupy "kampinos"

Rajd śladami Grupy „Kampinos” odbędzie się 19 listopada 2022 r.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 10 listopada. Po zgłoszeniu należy dokonać opłaty za uczestnictwo w rajdzie w wysokości 200 zł.

Uwaga! Osoby, które nie dokonają opłaty za rejestrację do 12 listopada zostaną wykreślone z listy uczestników.

UWAGA! Z POWODÓW ORGANIZACYJNYCH RAJD ZOSTAJE ODWOŁANY