“Powinniśmy budować w naszym narodzie poczucie dumy z dziedzictwa historycznego”

Janusz Kurtyka

Fundacja im. Janusza Kurtyki podjęła się realizacji projektu „Ziarna historii”, którego celem jest popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów, a także stworzenie sieci organizacji polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku Rzeczpospolitej za granicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o jej dziejach.

Odbiorcami projektu są Polacy mieszkający w Ameryce, nieposługujący się językiem polskim, którzy wychowali się w USA czy w Kanadzie, ale wciąż identyfikują się choćby na ogólnym poziomie z polskością. Dostarczając im wiedzę o rodzimych dziejach pod postacią książek oraz wykładów o polskiej historii, pragniemy związać ich bliżej z Rzeczpospolitą oraz uczynić ambasadorami jej dobrego imienia w środowiskach amerykańskich, gdzie żyją. Drugą grupą docelową są osoby spoza społeczności polskiej, które zdaniem organizacji wchodzącej w skład sieci warto wyposażyć w rzetelne informacje na temat rodzimej historii. Organizacje polonijne są w tym aspekcie naturalnym pośrednikiem w dyfuzji wiedzy.

Edycje Projektu

Ziarna Historii to projekt, który ma charakter cykliczny.

Budujemy sieć organizacji polonijnych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austiii Szwajcarii w celu długofalowej współpracy na rzecz umacniania dobrego wizerunku Polski

Edycja 2018

Edycja 2017

organizacje polonijne zrzeszone w projekcie ziarna historii

Ziarna Historii to projekt, którego celem jest sieciowanie organizacji polonijnych i nawiązanie współpracy, celem promocji polskiej historii wśród Polonii, Polaków za granicą, a także mieszkańców takich krajów jak USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii i Austrii.

I edycja projektu

W czasie trwania pierwszej edycji projektu w 2021 r. Stworzyliśmy sieć organizacji polonijnych z USA i Kanady. Znajduje się w niej 10 poniższych organizacji: 

 • Związek Klubów Polskich w USA;
 • Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku;
 • Polish American Strategic Initiative EDU;
 • Polska Fundacja Kulturalna w Clark;
 • Polish Heritage Center z Panna Maria;
 • Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce;
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce;
 • Komitet Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych;
 • Związek Narodowy Polski w Kanadzie, Gmina 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto;
Przekazaliśmy organizacjom polonijnym ponad 300 książek poświęconych rodzimym dziejom w j. angielskim pod postacią pozycji nagrodzonych w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:
 
 • T. Wolsza, Encounter With Katyn: The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943, Carolina Academic Press, Durham 2018.
 • A. Chwalba, The People of Poland War 1914-1918, Peter Lang, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warsaw, 2021,
 • D.K. Markowski, Lwów or Lviv. Two Uprisings in 1918, Peter Lang, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warsaw, 2021,
Ponadto przekazaliśmy publikację Fundacji im. Janusza Kurtyki i Instytutu Pamięci Narodowej „The Katyń Massacre. Current Research.”, red. D. Bębnowski, F. Musiał, Warszawa 2020.
 
Dwukrotnie zorganizowaliśmy spotkania z polskimi historykami przy udziale tłumacza symultanicznego zdalnego.
 
 • Spotkanie z Prof. Andrzejem Chwalbą pt.: “Niech żyje wolna i niepodległa Polska. Dyskusja wokół książki Prof. Andrzeja Chwalby „Wielka Wojna Polaków 1918-1920”, zorganizowane w kooperacji z Polskim Związkiem Klubów Polskich z Chicago;
 • Spotkanie z Prof. Tadeuszem Wolszą pt.: „Świadkowie prawdy o Katyniu – heroizm za Żelazną Kurtyną. Spotkanie wokół książki Prof. T. Wolszy “Dotyk Katynia”, zorganizowane w kooperacji z Polish American Strategic Initiative EDU

  Zorganizowaliśmy Konferencję pt.: „Ziarna Historii. Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczpospolitej”, która dała możliwość zabrania głosu na temat promocji rodzimej historii przez przedstawicieli organizacji polonijnych zrzeszonych w sieci
 
Świadkowie prawdy o Katyniu: heroizm za Żelazną Kurtyną. Spotkanie wokół książki “Dotyk Katynia"

Buduj z nami sieć organizacji polonijnych

Zainteresowanych współpracą zapraszamy
do kontaktu poprzez adres e-mail