footer_fundacja

Coordinates of this location not found

Fundacja
Im. Janusza Kurtyki

Dane rejestrowe
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków
NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727

Kontakt

Adres korespondencyjny
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa
tel. biuro: +48 727 704 853
tel. media: +48 694 320 294
e:mail: media@fundacjakurtyki.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego
z Funduszu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030