„Wolni ludzie w wolnym kraju mają 
prawo do prawdy historycznej
o swojej najnowszej historii.”

Janusz Kurtyka

Przeszłość / Przyszłość to przedsięwzięcie, które spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki, a także podsumowuje i prezentuje aktywność jej na różnych polach. Ma służyć integrowaniu wokół Fundacji osób, grup społecznych, firm, stowarzyszeń i instytucji, dla których zaangażowanie patriotyczne jest oczywiste i zasadnicze. 

Kluczowym elementem projektu jest Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość”. Ma on na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursową w następujących kategoriach:

a) „Upamiętnienie w terenie”; 
b) „Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą;
c) „Strażnicy Ksiąg” (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa);
d) „Innowacyjne formy edukacji historycznej”
;
e) Polonia i Polacy za granicą 

Edycje Projektu

Projekt odbywa się cyklicznie.  W ostatni weekend sierpnia przybiera formę patriotycznego festiwalu.

Podczas każdej edycji projektu poza galą wręczenia Nagród odbywa się szereg wydarzeń towarzyszących jak debaty, wystawy, spacery historyczne oraz inne inicjatywy o tematyce historycznej 

Edycja 2017

Edycja lokalna konkursu

 Projekt ukazał wielopłaszczyznowość patriotycznych inicjatyw oraz ich potencjał, który drzemie także na poziomie lokalnym. Dostrzegając te kwestie Fundacja postanowiła rozszerzyć projekt o poziom regionalny poprzez nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – gminami.

budujemy społeczność ludzi, DLA KTÓRYCH POLSKA TO NIE PUSTE SŁOWO

Chcemy zbudować społeczność wokół promowania polskiej historii. Dlatego też doceniamy ludzi, grupy, firmy, stowarzyszenia, których pasja, doświadczenia patriotyzmu oraz poświęcenie dla Polski mają swoją niezwykłą wartość.

To dla nich dedykujemy nie tylko Nagrody, ale także samą inicjatywę. Przeszłość/Przyszłość to nie tylko Konkurs, ale czas i miejsce na wspólne spotkanie, wymienienie się doświadczeniami, oraz nawiązanie relacji. A to wszystko w ostatni weekend sierpnia w blasku słonecznych promieni.

Przegląd Przeszłość / Przyszłość - Nominowani oraz Laureat Konkursu w kategorii: Upamiętnienie w terenie. 28.08.2021. fot. W. Mosiołek

nagradzamy i upowszechniamy inicjatywy pozostające w cieniu

Organizujemy przegląd najlepszych inicjatyw promujących polską historię, ale nieznanych szerszemu gremium. Doceniamy wkład w promocję polskich dziejów, co do której zasadności nie mamy wątpliwości.

Nagradzamy w pięciu kategoriach:

 „Upamiętnienie w terenie”

kategoria obejmująca Inicjatywy upamiętniające polską historię i polskich bohaterów, w szczególności bohaterów podziemia niepodległościowego, w szczególności w miastach, miejscowościach, na wsiach, w lasach, górach, np. w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych;

 „Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą”

kategoria obejmująca Inicjatywy, promujące polską historię i broniące jej dobrego imienia za granicą. W tej kategorii nagradzane będą Inicjatywy prowadzone zarówno przez sektor publiczny, przedsiębiorców, NGO oraz osoby prywatne.

 „Strażnicy Ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)” 

kategoria obejmująca ponadstandardowe Inicjatywy księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związane z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia. Nagrodę zdobyć mogą zarówno właściciele, jak i wyróżniający się pracownicy.

„Innowacyjne formy edukacji historycznej”

kategoria obejmująca Inicjatywy promujące polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy, np. gry planszowe, filmy, gry terenowe, interaktywne wystawy, strony internetowe i inne.

Polonia i Polacy za granicą”

kategoria obejmująca Inicjatywy polonijne promujące polską historię i broniące dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W tej kategorii nagradzane będą Inicjatywy przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Przegląd Przeszłość / Przyszłość - debata Laureatów Nagrody im. Janusza Kurtyki. 28.08.2021. fot. W. Mosiołek

dbając o przeszłość dbamy o przyszłość

W ramach Przeglądu Przeszłość/Przysżłość odbywa się szereg towarzyszących inicjatyw o charakterze historycznym i patriotycznym. Wydarzenie to stanowi Festiwal, gdzie z radością opowiadamy o Polsce, o jej trudnej, ale pięknej historii. Promując przeszłość walczymy o naszą wspólną przyszłość, a przy tym wspólnie tworzymy historię.

Wśród wydarzeń towarzyszących wokół Konkursu są:

  • Debaty historyczne 
  • Wystawy
  • Otwarty Dzień Biblioteki
  • Spacery historyczne po Warszawie – Warszawskim Śladem Bohaterów
II edycja Przeglądu Przeszłość / Przyszłość. 27.08.2022. fot. 27 sierpnia 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Program Biblioteka im. Janusza Kurtyki realizowany w ramach projektu Wsparcie Działalności Statutowej Fundacji im. Janusza Kurtyki poprzez dofinansowanie Programów Przeszłość/Przyszłość, Biblioteka Im. Janusza Kurtyki I Latarnia Historii” .
Realizacja Projektu finansowana Przez Fundację PKO Banku Polskiego.
Program Biblioteka im. Janusza Kurtyki dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN

Wsparli nas

Współorganizatorzy edycji lokalnych

Patroni

ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY

Wypełnij formularz i weź udział w promowaniu polskiej historii