„Wolni ludzie w wolnym kraju mają prawo do prawdy historycznej o swojej najnowszej historii.”

Janusz Kurtyka

Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość” to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych polskich inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Nagrody przyznane zostaną przez Kapitułę Konkursową w następujących kategoriach:

a)„Upamiętnienie w terenie”; 
b)„Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą;
c) „Strażnicy Ksiąg” (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)
d) „Innowacyjne formy edukacji historycznej”
 

Edycje Projektu

Projekt odbywa się cyklicznie w ostatni weekend sierpnia przybierając formę patriotycznego festiwalu.

Podczas każdej edycji projektu poza galą wręczenia Nagród odbywa się szereg wydarzeń towarzyszących jak debaty, wystawy, spacery historyczne oraz inne inicjatywy o tematyce historycznej 

Edycja 2019

Edycja 2018

Edycja 2017

budujemy społeczność ludzi, DLA KTÓRYCH POLSKA TO NIE PUSTE SŁOWO

Chcemy zbudować społeczność wokół promowania polskiej historii. Dlatego też doceniamy ludzi, grupy, firmy, stowarzyszenia, których pasja, doświadczenia patriotyzmu oraz poświęcenie dla Polski mają swoją niezwykłą wartość.

To dla nich dedykujemy nie tylko Nagrody, ale także samą inicjatywę. Przeszłość/Przyszłość to nie tylko Konkurs, ale czas i miejsce na wspólne spotkanie, wymienienie się doświadczeniami, oraz nawiązanie relacji. A to wszystko w ostatni weekend sierpnia w blasku słonecznych promieni.

Zimowy Rajd Śladami ks. Władysława Gurgacza.10.03.2019 .Fot. M. Albertusiak

nagradzamy i upowszechniamy inicjatywy pozostające w cieniu

Organizujemy przegląd najlepszych inicjatyw promujących polską historię, ale nieznanych szerszemu gremium. Doceniamy wkład w promocję polskich dziejów, co do której zasadności nie mamy wątpliwości.

Nagradzamy w czterech kategoriach:

 „Upamiętnienie w terenie”

kategoria obejmująca Inicjatywy upamiętniające polską historię i polskich bohaterów, w szczególności bohaterów podziemia niepodległościowego, w szczególności w miastach, miejscowościach, na wsiach, w lasach, górach, np. w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych;

 „Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą”

kategoria obejmująca Inicjatywy, promujące polską historię i broniące jej dobrego imienia za granicą. W tej kategorii nagradzane będą Inicjatywy prowadzone zarówno przez sektor publiczny, przedsiębiorców, NGO oraz osoby prywatne.

 „Strażnicy Ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)” 

kategoria obejmująca ponadstandardowe Inicjatywy księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związane z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia. Nagrodę zdobyć mogą zarówno właściciele, jak i wyróżniający się pracownicy.

„Innowacyjne formy edukacji historycznej”

kategoria obejmująca Inicjatywy promujące polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy, np. gry planszowe, filmy, gry terenowe, interaktywne wystawy, strony internetowe i inne.

Rajd Śladami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Breda. 18.09.2019. Fot. A. Podgórny

dbając o przeszłość dbamy o przyszłość

Wokół Konkursu odbywa się szereg towarzyszących inicjatyw o charakterze historycznym i patriotycznym. Wydarzenie to stanowi Festiwal, gdzie z radością opowiadamy o Polsce, o jej trudnej, ale pięknej historii. Promując przeszłość walczymy o naszą wspólną przyszłość, a przy tym wspólnie tworzymy historię.

Wśród wydarzeń towarzyszących wokół Konkursu są:

  • Debaty historyczne 
  • Wystawy
  • Otwarty Dzień Biblioteki
  • Spacery historyczne po Warszawie – Warszawskim Śladem Bohaterów
Most im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1930-2020. Kolaż. Aleksander Podgórny

Wsparli nas

Patroni

ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY

Wypełnij formularz i weź udział w promowaniu polskiej historii