WSPARCIE
DLA UKRAINY

„Musimy pamiętać o tym,
że Polska i Ukraina są coraz bliżej strategicznego partnerstwa.”

Janusz Kurtyka

Fundacja im. Janusza Kurtyki wraz z prof. Fryderykiem Zollem – doktorem honoris causa Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu oraz jego środowiskiem wolontariuszy organizuje od 3 marca 2022 roku akcję wsparcia dla Ukrainy, która od 24 lutego 2022 roku mierzy się z rosyjską agresją.

W ciągu roku udało się zebrać ponad 500 tysięcy złotych. Za pozyskane darowizny kupowane były artykuły pierwszej potrzeby. Wśród nich były m.in.: żywność, medykamenty, elementy umundurowania, odzież, obuwie, odzież ochronna, generatory prądu i inne.

W ramach organizowanej akcji udało się pozyskać pięć pojazdów, w tym busa dostawczego oraz przekazać je stronie ukraińskiej.

W trakcie największych uderzeń na ukraińską infrastrukturę krytyczną pozyskaliśmy oraz dostarczyliśmy generatory prądotwórcze.

Największym sukcesem było pozyskanie dla Samodzielnego Batalionu Logistyki operującego pod Bachmutem cysterny paliw. Została ona przekazana pod koniec stycznia 2023 roku.

Akcja pomocy Ukrainie trwa nadal. Zachęcamy wszystkich do jej wsparcia finansowego.

obecny cel zbiórki

50 000 ZŁ | POSTĘP
0%

Sprzęt dla Samodzielnego Batalionu Iwanofrankowskiego

Potrzebne jest konkretne wyposażenie do walki, pojazdy, krótkofalówki i inny sprzęt do komunikacji. Żołnierze odpowiedzialni za logistykę w Batalionie są w stałym kontakcie z prof. Fryderykiem Zollem, przekazują, co konkretnie jest potrzebne i jak wygląda sytuacja.

Edycja 2017

przekazanie cysterny do przewozu paliw

28 stycznia 2023 na przejściu granicznym Hrebenne Rawa-Ruska została przekazana ukraińskiej armii cysterna do transportu paliw. Pojazd został darowany Fundacji na ten cel przez wcześniejszego właściciela – spółkę ORLEN Transport. 

solidarność z ukraińcami

Wojna wywołała bezprecedensową solidarność Polaków z narodem ukraińskim. Była ona niezależna od barw i przekonań politycznych. Była to szczególna manifestacja, czym dla nas jest racja stanu – w najlepszym demokratycznym i powszechnym wydaniu. Czas ten sprawił, że historia i zdarzenia przyspieszyły.

Fundacja zaangażowała się w pomoc wspólnie z prof. Fryderykiem Zollem, którego kontakty z pracownikami tarnopolskiego uniwersytetu pozwoliły na nawiązanie współpracy celem skoordynowanej akcji przekazywania wsparcia, które było i jest realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem strony ukraińskiej. Jest to o tyle istotne, że zebrane w zbiórce pieniądze są wydawane na konkretne potrzebne materiały dla ludności cywilnej oraz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej.

 

Akcja wsparcia Ukrainy jest prowadzona nieprzerwanie i będzie trwać nadal. Uważamy, że pomoc naszemu sąsiadowi jest obowiązkiem państwa polskiego i sektora pozarządowego, chociażby przez wzgląd na aspekty geopolityczne, które każą nam z obawą spoglądać na rosyjską agresję. Ponadto, bestialskie zbrodnie najeźdźców wyzwalają odruch pomocy ludziom będącym w potrzebie.

Udzielanie pomocy Ukrainie było możliwe dzięki ogromnemu wsparciu prywatnych darczyńców, którzy przekazali darowizny w wysokości około 250 tys. złotych. Kwota w całości została przekazana na zakup potrzebnych artykułów. Nieobciążanie
tych darowizn kosztami pośrednimi było możliwe dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przekazanie cywilnego drona przedstawicielowi strony ukraińskiej. Fot. Aleksander Podgórny, Sulejówek. 27 sierpnia 2022 r.

Lista zakupionych przedmiotów

Przez ponad rok akcji promocyjnej za pozyskane pieniądze udało się zakupić oraz przekazać stronie ukraińskiej następujące materiały: 

W ramach akcji wsparcia Fundacja przekazała również łącznie sześć pojazdów o wartości kilkuset tysięcy złotych.

 • żywność
 • kaski
 • medykamenty
 • bandaże
 • opatrunki
 • latarki
 • odzież ochronna
 • elementy umundurowania
 • plecaki
 • buty
 • gaśnice
 • lornetki
 • generatory prądu
 • drony cywilne

W ramach akcji wsparcia Fundacja przekazała również łącznie sześć pojazdów o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Pojazdy przekazane stronie ukraińskiej. Fot. Julia Ciborowska, Warszawa. 27 lipca 2022 r.

zakup apteczek

Za otrzymane od Fundacji PKO BP wsparcie zakupiliśmy 595 szt. apteczek. Apteczki te przekazane zostały przedstawicielowi ukraińskiej służby medycznej, Centrum Medycznemu “Medklasik”. Te zestawy pierwszej pomocy zostały dostarczone do Iwanofrankiwska osobiście przez współpracującego z Fundacją prof. Fryderyka Zolla, gdzie przekazano je przedstawicielom
centrum.

Centrum Medycznemu “Medklasik". Fot. Fryderyk Zoll. Iwanofrankiwsk.

Wsparli nas

Wspieraj z nami ukrainę!

Zainteresowanych wsparciem rzeczowym zapraszamy
do kontaktu poprzez adres e-mail