Organy fundacji
im. janusza kurtyki

Zarząd fundacji

Paweł Marek Kurtyka - Prezes Zarządu

z zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch) oraz  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr). Prezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru koroporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski i propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Kontakt: prezes@fundacjakurtyki.pl

dr Damian Bębnowski - Wiceprezes Zarządu

historyk i ekonomista, absolwent Wydziałów Filozoficzno-Historycznego i Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Historii Ekonomii UŁ. Uczeń czołowych polskich historyków gospodarczych: prof. Kazimierza Badziaka oraz prof. Janusza Skodlarskiego, pod którego kierunkiem napisał doktorat obroniony z wyróżnieniem w 2020 r. (The Importance of Constitutional Rules and Property Rights: The German Economy in 1990-2015, Peter Lang Verlag, Berlin 2022). Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX-XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w językach polskim i angielskim. Brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach naukowych (m.in. Polska Akademia Nauk w Warszawie, Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Ratyzbonie, Uniwersytet w Tartu, L’École des hautes études en sciences sociales w Paryżu). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2014), Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (2021) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował granty (m.in. MNiSW, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Muzeum Historii Polski, Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz staże naukowe (m.in. w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w Stanach Zjednoczonych (Columbia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge) i Niemczech (Justus-Liebig-Universität w Gieβen, Humboldt-Universität w Berlinie, Universität Regensburg). Prowadził kursy w językach polskim i angielskim z historii gospodarczej, historii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, ekonomii, mikroekonomii oraz instytucji w gospodarce. Wykładowca historii gospodarczej na Zhengzhou University w Chinach (2021/2022). Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie (w latach 2015-2018 również Sekretarz Zarządu). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Współpracuje z Centrum Naukowym Ratzingerianum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odpowiedzialny wspólnoty Comunione e Liberazione w Łodzi. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz pasjonat literatury, sztuki, przyrody i podróży. Interesuje się również teologią, filozofią i astronomią.

Kontakt: nauka@fundacjakurtyki.pl

Rada fundacji

Zuzanna Kurtyka

Przewodniczący Rady Fundacji

Jerzy Pasieka

Sekretarz Rady Fundacji

adam kalita

Członek Rady Fundacji

waldemar bukowski

Członek Rady Fundacji

ANDRZEJ DROGOŃ

Członek Rady Fundacji

Fundatorzy

Zuzanna kurtyka

Fundator

Paweł Kurtyka

Fundator