„Naród polski w czasie II Wojny Światowej stworzył Armię Krajową
i Polskie Państwo Podziemne, absolutny fenomen, dzięki czemu powstał mocny fundament naszej tożsamości narodowej.”

Janusz Kurtyka

Rajd Śladami Bohaterów to obszar działalności Fundacji, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o Bohaterach, walczących o wolność i niepodległość Polski w XX wieku. Widząc niedostatki w zakresie wiedzy o polskim czynie niepodległościowym, Fundacja organizuje projekty, łączące turystykę z historią, przez co uczestnicy mają szansę poznać dzieje w sposób innowacyjny. Dajemy uczestnikom możliwość praktycznego zetknięcia się z historią poprzez obecność w miejscach ważnych wydarzeń oraz poznanie relacji ich bezpośrednich uczestników i świadków.

Do najważniejszych projektów należy Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych, którego istotę stanowią autokarowo-piesze wędrówki śladami wybranych oddziałów i konkretnych postaci powojennego podziemia niepodległościowego.  Drugim projektem, upowszechniającym wiedzę o Bohaterach jest Rajd Śladami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Projektami z tego obszaru są również spacery historyczne:  Śladami Rzezi Woli i Ochoty, jak i cykle miejskich wycieczek Śladami Powstańczej i Walczącej Warszawy upamiętniających wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej.

Edycje rAJDU ŚLADAMI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych ma charakter cykliczny i dzieli się na edycje, które planowo odbywają się co roku.

Na każdą edycję składa się trzy do pięciu rajdów, które swoje trasy mają w różnych zakątkach Polski. Rajdy odbywają się od marca do listopada w odstępach około dwumiesięcznych. Każda edycja różni się od poprzedniej doborem kilku nowych tras. Trasy te są wybierane pluralistycznie pod względem merytorycznym, tak by przedstawić wszystkie odłamy podziemia oraz pod względem geograficznym tak by pokazać jak największy zakres działania.

Odkrywamy ślady bohaterów
antykomunistycznego podziemia

To z inicjatywy Patrona Fundacji, prof. Janusza Kurtyki, doszło do ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzony jest od 2011 roku w dniu 1 marca, w rocznicę zamordowania IV Zarządu WiN w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. W tym wyjątkowym miejscu znajduje się siedziba Fundacji, która kontynuuje dzieło upamiętniania antykomunistycznego podziemia..

Dotychczas Fundacji udało się zorganizować trzy edycje projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych, na który składało się aż trzynaście wypraw. Podczas wędrówek uczestnikom towarzyszą przewodnicy, specjalizujący się w historii danego oddziału lub postaci, a także grupy rekonstrukcji historycznych i świadkowie historii. W trakcie I edycji w 2017 roku były to trasy śladami mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, kpt. Henryka Flamego „Bartka” oraz ks. Władysława Gurgacza „Sema”. W roku 2018 uczestnicy poruszali się szlakami słynnego Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, legendarnego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” na Lubelszczyźnie oraz kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Powtórzone zostały również w bardziej zimowej odsłonie trasy „Bartka” i „Ognia”. W trakcie III edycji projektu w 2019 roku Fundacja zorganizowała rajdy śladami mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”, mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” oraz tropem gen. Antoniego Hedy „Szarego”. Ponadto powtórzone zostały trasy śladami „Roja” i ks. Władysława Gurgacza.

W rajdach organizowanych przez Fundację wzięło udział łącznie ponad 300 osób, przemierzając kilkaset kilometrów na terenie całej Polski, dosłownie od morza aż po góry, o każdej porze roku, zmagając się z mrozem i śniegiem, błotem i deszczem, a także upałem i słońcem.

Zimowy Rajd Śladami ks. Władysława Gurgacza. Hala Łabowska.10.03.2019 .Fot. M. Albertusiak

PRZYWRACAMY PAMIĘĆ O WALCZĄCYCH
ZA POLSKĘ NA OBCEJ ZIEMII

Drugim projektem, upowszechniającym wiedzę o Bohaterach jest Rajd Śladami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Polscy żołnierze, walczący na froncie zachodnim podczas II Wojny Światowej zasługują na godne upamiętnienie. Znaczna część z nich nigdy nie powróciła do Polski, pozostając na emigracji. Celem projektu jest udanie się w miejsca, gdzie, parafrazując słowa gen. Stanisława Maczka, polscy żołnierze walczyli o wolność innych narodów, ale umarli tylko dla Polski. Do tej pory Fundacja zorganizowała jeden taki wyjazd w 2019 roku, gdy uczestnicy, podążając specjalnie oklejonym okolicznościową grafiką autobusem, odwiedzili wyzwalane przez polskich żołnierzy w 1944 roku ziemie Holandii. Wśród odwiedzonych miejsc było miasto Breda, które zostało oswobodzone przez 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka. Kolejnymi punktami na mapie wyjazdu były Driel, Ooesterbeeck oraz Arnhem, miejsca związane z operacją „Market Garden”, w której znaczący udział miała 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisława Maczka. Cała wyprawa miała miejsce w 75 rocznicę tej operacji, przez co uczestnicy wyjazdu, oprócz zwiedzania historycznych miejsc i cmentarzy, wzięli udział także w uroczystościach upamiętniających tę operację, których kluczowym elementem była rekonstrukcja desantu spadochronowego w miejscowości Ede. Warto tutaj podkreślić niezwykłą wdzięczność Holendrów, jaką okazują za czyn wyzwoleńczy polskich żołnierzy.

Rajd Śladami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Breda. 18.09.2019. Fot. A. Podgórny

SZERZYMY WIEDZĘ O BOHATERACH XX WIEKU

Projektami z obszaru upamiętnienia Bohaterów są również spacery historyczne z przewodnikiem. Przede wszystkim spacery Śladami Rzezi Woli, podczas których przybliżana jest wiedza o dokonanej przez Niemców pacyfikacji warszawskiej dzielnicy Wola. Istotą każdego spaceru jest przejście ulicami dzielnicy w miejscach tragicznych wydarzeń sprzed lat. Ostatnim punktem spaceru jest Cmentarz Powstańców Warszawy, gdzie symbolicznym zniczem upamiętniamy ofiary tej niemieckiej zbrodni. Upamiętniając pomordowanych mieszkańców Woli, Fundacja pamięta również o mieszkańcach Ochoty, organizując analogiczne spacery Śladami Rzezi Ochoty. „Nasza Pamięć o Nich, Świadczy o Nas”, dlatego te wydarzenia są organizowane cyklicznie.

Ponadto Fundacja organizuje cykle spacerów Śladami Powstańczej Warszawy upamiętniających wydarzenia z okresu 63 dni walk o Warszawę w 1944 roku. Uczestnicy w takcie wydarzenia przechodzą szlakiem walk powstańczych, odwiedzając miejsca, w których rozgrywały się wydarzenia bardziej, ale również mniej znane, nawet w środowisku historyków. Dodatkowo, poza okresem związanym z Powstaniem, organizowany jest cykl spacerów Śladami Walczącej Warszawy, upowszechniający wiedzę na temat warszawskiej konspiracji z okresu przedpowstaniowego, między innymi na temat działalności Grup Szturmowych Szarych Szeregów, czy Akcji Specjalnych Polskiego Państwa Podziemnego.

W naszych wydarzeniach bierze udział zróżnicowana grupa osób, co świadczy o tym, że są one skierowane do każdego, komu bliska jest polska historia.

Rajdy i Spacery cieszą się wsparciem różnych instytucji. Projekt Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych od roku 2017 objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a w jego organizacji pomaga Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rajd Śladami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wolfheze. 20.09.2019. Fot. P. Kurtyka

Wsparli nas

Patroni

Dołącz do nas na szlaku!

Zainteresowanych współpracą, a także uczestnictwem w Rajdach i spacerach

zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: rajd@fundacjakurtyki.pl.