Fundacja im. Janusza Kurtyki
kontakt

Biuro   |   biblioteka   |  Faktury

Fundacja im. Janusza Kurtyki
kontakt

Biuro
biblioteka
Faktury
Biuro Fundacji i Biblioteka
Adres:

ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa
Wejście przez budynek Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL

Dane do faktur:

Adres rejestrowy: ul. Wysłouchów 4/20, 30-611 Kraków
NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727

TEL. (BIURO):

+48 727 704 853

mail Biuro:

p.brulikis@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. marketingu i promocji:

+48 694 320 294
media@fundacjakurtyki.pl

Wejście do Biura Fundacji przez Budynek Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL fot. A. Podgórny