„W Warszawie powinno powstać muzeum 50-letniej wojny Polaków. Przecież dla nas II wojna światowa skończyła się dopiero w 1989 roku”

Janusz Kurtyka 1 IV 2009

Sercem Fundacji im. Janusza Kurtyki jest jej biblioteka. To tam znajduje się księgozbiór, przekazany przez rodzinę Patrona, śp. Profesora Janusza Kurtyki, wybitnego mediewisty, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Z zamiłowania Patron Fundacji był wielkim bibliofilem, książki były jego światem. W nich znajdował wiedzę potrzebną do pisania prac naukowych. To one służyły mu pomocą w poszukiwaniu prawdy o przeszłości. Ten ogromny zbiór Patrona z historii średniowiecza, epoki nowożytnej i XX w. stanowi trzon Biblioteki im. Janusza Kurtyki.

W posiadaniu Biblioteki im. Janusza Kurtyki znajdują się książki i czasopisma specjalistyczne z zakresu historii, nauk pomocniczych historii oraz cenne zapisy rękopiśmienne, z prowadzonych przez Patrona licznych kwerend.  Zbiory są stale poszerzane także o najnowsze pozycje, a zwłaszcza o dzieła obcojęzyczne, związane z badaniami tych zagadnień z dziejów Polski, które są istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Do grupy tych tematów należą m. in. studia o Holokauście, badania dotyczące II wojny światowej, relacjach polsko-rosyjskich, polsko-niemieckich, czy polsko-ukraińskich.

Obecnie w Bibliotece im. Janusza Kurtyki znajduje się ponad 15 000 woluminów, przez co jest ona jedną z największych niepublicznych bibliotek w kraju.

polska historia w książkach

Biblioteka ma charakter specjalistyczny. Ma przede wszystkim służyć naukowcom (np. historykom, socjologom, politologom i bibliotekarzom) oraz studentom, uczestnikom kursów i studiów podyplomowych organizowanych przez Fundację im. Janusza Kurtyki. 

Zbiory stale są uzupełniane za pośrednictwem zakupów oraz darowizn. Zakupy prowadzone są na podstawie starannie opracowywanych list tytułów, sprzedawanych w antykwariatach czy na stronach wydawnictw naukowych na całym świecie. Gros nowości wydawniczych, które trafiają do Biblioteki im. Janusza Kurtyki, stanowią prace zagraniczne, traktujące o historii Polski w XX  w. Dzięki tym zakupom Biblioteka dysponuje najbardziej reprezentatywnym zbiorem tytułów, obrazującym aktualny stan wiedzy na temat najnowszych dziejów Polski, obecny w światowej literaturze naukowej i popularnonaukowej. Zwraca uwagę duży zbiór książek, dotyczących Holocaustu, dziejów terroru sowieckiego i niemieckiego na ziemiach polskich. Obecna w księgozbiorze jest też tematyka, odnosząca się do I wojny światowej i jej następstw politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie Środkowej -Wschodniej.

Uroczystość otwarcia Biblioteki im. Janusza Kurtyki. 17.11.2022. Fot. Aleksander Podgórny

unikalne pozycje wydawnicze

W zbiorach biblioteki znajdują się pozycje rzadkie, dziś często trudno lub całkowicie niedostępne. Jedną z nich są wszystkie tomy dzienników ministra propagandy III Rzeszy, Josepha Goebbelsa z czasów II wojny światowej, które zostały odkryte przez niemiecką historyk w archiwum w Moskwie na początku lat 90. XX wieku. Są one bezcennym materiałem, służącym badaczom języka propagandy, kierunków polityki zagranicznej nazistowskich Niemiec wobec sąsiadów i ich polityk podboju Wschodu (Lebensraum) wraz z unicestwieniem życia duchowego, chrześcijańskiego na tych terenach.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki. Zbiór książek. Fot. J. Ciborowska

biblioteka miejscem spotkań

Biblioteka jest to również miejsce spotkań, konferencji i wydarzeń naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych, o zróżnicowanej tematyce, w tym o profilu historycznym, społecznym i gospodarczym. Tak prowadzona działalność ma na celu współkształtowanie świadomych, wykształconych i zaangażowanych w życie publiczne obywateli.

Do dnia dzisiejszego odbyło się już kilkanaście takich spotkań, w których wzięło udział kilkaset osób. Rekordową publiczność przyciągnęło spotkanie Za każdy kamień Twój stolico..” zorganizowane z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Gośćmi byli świadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeń: pani Daniela Ogińska, ps. „Pszczoła”, pani Jadwiga Łukasik oraz pan Jakub Nowakowski, ps. „Tomek”. W tym niezwykłym spotkaniu wzięło udział około 100 osób. W czytelni biblioteki słuchacze kursu Past and Future. Public Diplomacy Course wysłuchali wykładów wybitnych profesorów historii (np. Andrzeja Chwalby, Marka Kornata, Mariusza Wołosa), dotyczących strat polskich podczas I i II wojny światowej.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki. Fot. M. Kozioł

mecenas biblioteki

czytelnia oraz udostępnianie

Tytuły druków ciągłych i zwartych oraz ich autorów można znaleźć w internetowej wyszukiwarce na stronie www.fundacjakurtyki.pl . Katalogowanie odbywa się zgodnie z normami przyjętymi przez Bibliotekę Narodową. W siedzibie fundacji znajduje się czytelnia, gdzie na miejscu można skorzystać ze zbiorów w godzinach pracy fundacji od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.30 do 16.30. Udostępnianie odbywa się na zasadach powszechnie przyjętych w polskich bibliotekach publicznych.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Biblioteki im. Janusza Kurtyki.

Katalog biblioteczny:

www.fundacjakurtyki.biblioteki.pl/catalog

Adres biblioteki :

Adres: ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

Godziny otwarcia: 8.30 – 16.30

kontakt:

e-mail: p.brulikis@fundacjakurtyki.pl

Tel. +48 727 704 853

Program Biblioteka im. Janusza Kurtyki realizowany w ramach projektu Wsparcie Działalności Statutowej Fundacji im. Janusza Kurtyki poprzez dofinansowanie Programów Przeszłość/Przyszłość, Biblioteka Im. Janusza Kurtyki I Latarnia Historii” .
Realizacja Projektu finansowana Przez Fundację PKO Banku Polskiego.
Ddofinansowano ze środków Fundacji ORLEN

Zapraszamy!

Zapraszamy serdecznie

do przeglądania katalogu Biblioteki