„W Warszawie powinno powstać muzeum 50-letniej wojny Polaków. Przecież dla nas II wojna światowa skończyła się dopiero w 1989 r.”

Janusz Kurtyka 1 IV 2009

Sercem Fundacji im. Janusza Kurtyki jest jej biblioteka. To tam znajduje się księgozbiór, przekazany przez rodzinę Patrona – śp. Profesora Janusza Kurtyki, wybitnego mediewisty, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Z zamiłowania Patron Fundacji był wielkim bibliofilem, książki były jego światem, w  nich znajdował wiedzę potrzebną do pisania prac naukowych oraz służyły mu pomocą w poszukiwaniu prawdy o przeszłości. Ten ogromny zbiór Patrona z historii średniowiecza, epoki nowożytnej i XX wieku stanowi w trzon Biblioteki im. Janusza Kurtyki.

W posiadaniu Biblioteki im. Janusza Kurtyki znajdują się książki i czasopisma specjalistyczne z zakresu historii, nauk pomocniczych historii oraz cenne zapisy rękopiśmienne, z prowadzonych przez Patrona licznych kwerend.  Zbiory są stale poszerzane także o najnowsze pozycje, a zwłaszcza o dzieła obcojęzyczne, związane z badaniami dziejów Polski, które dotyczą istotnych kwestii z punktu widzenia polskiej racji stanu. Do grupy tych tematów należą między innymi studia o Holokauście, badania dotyczące II Wojny Światowej, relacjach polsko-rosyjskich, polsko-niemieckich, czy polsko-ukraińskich.

polska historia w książkach

Biblioteka ma charakter specjalistyczny. Ma przede wszystkim służyć naukowcom (np. historykom, socjologom, politologom i bibliotekarzom) oraz studentom, uczestnikom kursów i studiów podyplomowych organizowanych przez Fundację im. Janusza Kurtyki.

Zbiory stale są uzupełniane za pośrednictwem zakupów oraz darowizn. Zakupy prowadzone są na podstawie starannie opracowywanych list tytułów sprzedawanych w antykwariatach czy na stronach wydawnictw naukowych z całego świata. Gros nowości wydawniczych, które trafiają do Biblioteki im. Janusza Kurtyki, stanowią tytuły książek zagranicznych, traktujących o historii Polski w XX  wieku. Dzięki tym zakupom Biblioteka dysponuje w swoich zbiorach najbardziej reprezentatywnym zbiorem tytułów, obrazującym najbardziej aktualny stan wiedzy na temat dziejów najnowszych Polski w światowej literaturze naukowej i popularnonaukowej. Zwraca uwagę duży zbiór książek, dotyczących Holocaustu, dziejów terroru sowieckiego i niemieckiego na ziemiach polskich. Obecna w księgozbiorze jest też tematyka, odnosząca się do I wojny światowej i jej następstw politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki. Układ konferencyjny Fot. J. Ciborowska

unikalne pozycje wydawnicze

W zbiorach biblioteki znajdują się pozycje rzadkie, dziś często trudno lub całkowicie niedostępne. Jedną z nich są wszystkie tomy dzienników ministra propagandy III Rzeszy Josepha Goebbelsa z czasów II wojny światowej, które zostały odkryte przez niemiecką historyk w archiwum w Moskwie na początku lat 90. XX wieku. Są one bezcennym materiałem, służącym badaczom zajmującym się językiem propagandy, kierunkami polityki zagranicznej nazistowskich Niemiec wobec sąsiadów i ich polityką podboju Wschodu (Lebensraum) wraz z unicestwieniem życia duchowego, chrześcijańskiego na tych terenach.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki. Zbiór książek. Fot. J. Ciborowska

biblioteka miejscem spotkań

Biblioteka to również miejsce spotkań, konferencji i wydarzeń naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych, o zróżnicowanej tematyce, w tym o profilu historycznym, społecznym i gospodarczym. Tak prowadzona działalność ma na celu współkształtowanie świadomych, wykształconych i zaangażowanych w życie publiczne obywateli.

Do dnia dzisiejszego odbyło się już kilkanaście takich spotkań, w których wzięło udział kilkaset osób. Rekordową publiczność przyciągnęło spotkanie „Za każdy kamień Twój stolico..”, zorganizowane z okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego ze świadkami i uczestnikami tamtych wydarzeń – panią Danielą Ogińską, ps. „Pszczoła, panią Jadwigą Łukasik oraz panem Jakubem Nowakowskim, ps. „Tomek”. W tym niezwykłym spotkaniu wzięło udział około 100 osób. W czytelni biblioteki słuchacze kursu „Past and Future. Public Diplomacy Course” wysłuchali wykładów wybitnych profesorów historii (np. Andrzeja Chwalby, Marka Kornata, Mariusza Wołosa), dotyczących strat polskich podczas I i II wojny światowej.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki. Fot. M. Kozioł

czytelnia oraz udostępnianie

Tytuły druków ciągłych i zwartych oraz ich autorów można znaleźć w internetowej wyszukiwarce na stronie www.fundacjakurtyki.pl . Katalogowanie odbywa się zgodnie z normami przyjętymi przez Bibliotekę Narodową. W siedzibie fundacji znajduje się czytelnia, gdzie na miejscu można skorzystać ze zbiorów w godzinach pracy fundacji od poniedziałku do piątku, w godz. Od 8.30 do 16.30. Udostępnianie odbywa się na zasadach powszechnie przyjętych w polskich bibliotekach publicznych.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Biblioteki im. Janusza Kurtyki.

Katalog biblioteczny:

www.fundacjakurtyki.biblioteki.pl/catalog

Adres biblioteki :

Adres: ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

Godziny otwarcia: 8.30 – 16.30

kontakt:

e-mail: p.brulikis@fundacjakurtyki.pl

Tel. +48 727 704 853

Zapraszamy!

Zapraszamy serdecznie

do przeglądania katalogu Biblioteki