„W Warszawie powinno powstać muzeum 50-letniej wojny Polaków. Przecież dla nas II wojna światowa skończyła się dopiero w 1989 r.”

Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych.

Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki.

Fundacja
im. Janusza Kurtyki
w mediach

Działalność Fundacji jest odnotowywana w spektrum publicznym, dzięki patronatom udzielanym przez media – portale, gazety oraz telewizje.

Ponadto w mediach pojawiają się nasi pracownicy, którzy wypowiadają się na różne tematy dotyczące obszarów, w którymi zajmuje się Fundacja. Informacje o naszej aktywności medialnej w tym: publikacje, wystąpienia i relacje dostępne są również na naszej stronie internetowej.

HISTORIA NASZĄ DROGĄ – DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Działalność Fundacji opiera się na dwóch modułach. Pierwszym z nich jest Think Tank, w skład którego wchodzą cztery projekty.

  • Najważniejszym jest projekt Nagroda im. Janusza Kurtyki. Jest to dla nas narzędzie działania, które służy promocji polskiej historii i historiografii poza granicami Polski, poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji wydanych na rodzimym rynku. Od 2017 r. Nagroda przyznawana jest raz w roku. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na języki obce oraz wydanie i jej promocja za granicą.
  • Kolejnym kierunkiem działania stało się utworzenie bazy wiedzy, jaką jest Biblioteka im. Janusza Kurtyki. Jej trzon został oparty o bogaty, unikalny w skali kraju, specjalistyczny księgozbiór, przekazany przez Rodzinę Patrona. Skupia kilkanaście tysięcy tytułów z zakresu mediewistyki, historii najnowszej, historii historiografii, historii kultury i sztuki. Zbiory są stale poszerzane o najnowsze pozycje, a zwłaszcza o dzieła obcojęzyczne związane z badaniami dziejów Polski, które dotyczą istotnych kwestii z punktu widzenia polskiej racji stanu. Biblioteka w związku z ukierunkowaniem księgozbioru ma potencjał przyciągania wielu badaczy i pasjonatów.
  • Fundacja rozwija również narzędzia szkolenia i edukacji. Wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzimy Studium Podyplomowe „Dyplomacja publiczna w obszarze polityki pamięci”, skierowane do absolwentów szkół wyższych, chcących w dalszym ciągu się rozwijać. Jest to akademicka odpowiedź na brak odpowiednio wyspecjalizowanej kadry zajmującej się instytucjonalną promocją dziedzictwa Rzeczypospolitej poza jej granicami.
  • Wśród elementów tego modułu nie może zabraknąć, stanowiącego jednocześnie bazę wiedzy i narzędzie analityczne, projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składają się na niego cykle debat i towarzyszące im publikacje, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości; opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowych.

Fundacja w swojej działalności stawia na innowacyjne przedstawianie przeszłości Polski. Dlatego drugi moduł nosi nazwę Innowacyjna Działalność Edukacyjna.

  • Głównym projektem w tym module jest Rajd Śladami Bohaterów, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o Bohaterach, walczących o wolność i niepodległość Polski w XX wieku. Składają się na niego wydarzenia, łączące turystykę z historią, przez co ich forma jest innowacyjna. Najważniejszym wydarzeniem cyklicznym z tego obszaru jest Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.
  • Drugim projektem z tego modułu jest Nowy Format Historii. Jego kluczowym elementem jest stworzenie Escape Room’u, który stanie się grą edukacyjną osadzoną w najnowszej historii Polski. Gra oprze się o niemal detektywistyczną wędrówkę w przeszłość polskiej rodziny, której losy przypomną wybrane wydarzenia polityczne, gospodarcze i obyczajowo-kulturowe z burzliwych dziejów Rzeczypospolitej XX wieku.
Statuetka Nagrody im. Janusza Kurtyki. Fot. W. Misiołek

UPAMIĘTNIANIE PATRONA

Niezwykle ważnym kierunkiem w działalności Fundacji jest upamiętnienie postaci jej Patrona – prof. Janusza Kurtyki. Nie są to tylko działania, obejmujące elementy projektowe, takie jak stworzenie Biblioteki, gromadzącej księgozbiór Janusza Kurtyki. Cała działalność Fundacji, na wszystkich płaszczyznach, inspirowana jest jego myślą, która stanowi niepowtarzalny drogowskaz.

Dorobek ten, oparty o myśl i tożsamość niepodległościową, stał się jednym z drogowskazów także dla wielu instytucji państwowych i prywatnych, w szczególności tych, których zadaniem jest promocja Polski i polskiej historii nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Postać Janusza Kurtyki została upamiętniona w szeregu polskich miejscowości przez inicjatorów prywatnych i instytucjonalnych.

Janusz Kurtyka. Fot. P. Życiński

W drodze zmieniając świat

Fundacja to nie tylko projekty, ale przede wszystkim ludzie, którzy je prowadzą. Stanowimy zgrany i dynamiczny zespół osób, dla których patriotyzm i polska pamięć to nie są puste słowa. Codziennym systematycznym działaniem krok po kroku zmieniamy świat poprzez upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz jej trudnej, ale wspaniałej historii. Czasem to tylko drobne kwestie takie jak udostępnianie postów rocznicowych w mediach społecznościowych. Jednak przede wszystkim stawiamy na duże projekty wieloletnie, takie jak Nagroda im. Janusza Kurtyki.

Zespół ma oparcie w Radzie Fundacji oraz Radzie Programowej. Oba gremia skupiają wybitnych ekspertów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem uzupełniają działania Fundacji.

Chcemy zmieniać świat i opowiadać prawdę o Polskiej historii, gdyż uważamy, że jesteśmy to winni naszym przodkom i ich poświęceniu dla Ojczyzny.

Tak działamy!

dr Damian Markowski wraz z Zespołem Fundacji i wolontariuszami. Warszawa. 3.10.2019. Fot. W. Mosiołek

Wesprzyj nas!

Jesteśmy wdzięczni za Państwa zainteresowanie naszą działalnością. Poszukujemy osób utożsamiających się z misją fundacji oraz osobą patrona, które są gotowe wspierać naszą działalność finansowo.