Zespół Fundacji
im. Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki - zespół

Łukasz Płoski

Dyrektor Biura Fundacji

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zajmujący się zawodowo obsługą prawną i marketingową projektów e-commerce w prywatnym przedsiębiorstwie oraz wdrożeniami prawnymi z zakresu prawa e-commerce i prawa ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej z rozległym doświadczeniem organizatorskim. W ramach działalności w Stowarzyszeniu koordynator siedmiu projektów, w tym łódzkich edycji ogólnopolskiej akcji Namioty Wyklętych”, przez rok prezes oddziału łódzkiego Stowarzyszenia. W Fundacji zajmuje się przygotowaniem dokumentacji i koordynacją projektów strategicznych

Aleksander Podgórny

Koordynator ds. promocji i marketingu

absolwent politologii w Akademii Ignatianum w Krakowie (mgr) oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, obecnie Koordynator ds. Promocji i marketingu Fundacji im. Janusza Kurtyki. Były pracownik Departamentu Promocji Spółki AMW Rewita Sp. z o.o. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej i Social Media Manager tej organizacji, Redaktor oraz Social Media Manager portalu Kresy.pl oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Współorganizator krakowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 2012 r., a także Krakowskich Marszów Rotmistrza upamiętniających postać Witolda Pileckiego. Publicysta piszący teksty o tematyce historycznej jak i również politologicznej. Pasjonat historii polskiego podziemia niepodległościowego, szczególnie odłamu narodowego oraz historii lotnictwa. Interesuje go także współczesna polityka i aspekty bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Jan Ciećkowski

Koordynator ds. opracowania materiałów

absolwent Wydziału  Historycznego  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu. Na kierunkach o specjalności nauczycielska oraz archiwistyka. Były członek Klubu Gazety Polskiej w Poznaniu.  Zainteresowania naukowe: historia XX wieku, socjologia, filozofia, prawo, politologia, ekonomia, medioznastwo, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, origami i kultura Japonii.

Piotr Brulikis

Główny specjalista ds. organizacyjno-bibliotecznych

były wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac na „Łączce”, koordynowanych przez Prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Prowadził spacery śladami zapomnianej historii okupacyjnej Warszawy i jej następstw. Administrator grupy „Śladami Rzezi Woli” na portalu społecznościowym Facebook, która organizuje spacery historyczne upamiętniające ofiary zbrodni. Organizator społecznych akcji sprzątania zaniedbanych grobów Powstańców Warszawy. Autor tekstów w kwartalniku „Wyklęci”. Regularnie współorganizuje Msze Święte w intencji Odbudowy Ducha Narodu Polskiego w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie, co stanowi nawiązanie do misji, z jaką Generał Władysław Anders wysłał do Polski Rotmistrza Witold Pileckiego w 1945 r. Obecnie główny specjalista ds. organizacyjno-bibliotecznych Fundacji im. Janusza Kurtyki. Pasjonat historii. Interesuje się problematyką II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, podziemia antykomunistycznego. Prywatnie potomek rodziny, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim oraz przeżyła Rzeź Woli w sierpniu 1944 r.

Julia Ciborowska

Koordynator innowacyjnej działalności edukacyjnej

absolwentka zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się historią biznesu, w tym szczególnie wielopokoleniowych polskich firm rodzinnych. W latach 2016-2019 aktywnie uczestniczyła w działaniach Koła Naukowego Marketingu „Target” przy UW. Od wielu lat działa społecznie. W Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej od 2019 r. pełni funkcję Skarbnika Zarządu Głównego oraz Skarbnika Oddziału Warszawskiego. W ramach działalności w Stowarzyszeniu m.in. koordynowała w 2019 r. ogólnopolską akcję „Namioty Wyklętych”. Od 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Stowarzyszenia Kulturalnego „Zamek” w Reszlu. Od 2012 r. angażuje się w rekonstrukcje historyczne różnych okresów; należy do grupy historycznej odtwarzającej późne średniowiecze. W latach 2015-2017 uczestniczka czwartej edycji programu edukacyjno-charytatywnego „Debiutantki”. Pasjonatka okresu międzywojennego.

Weronika Gawińska-Brulikis

Koordynator projektu Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych oraz członek Zespołu medialnego

absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Należy do Grupy Historycznej Niepodległość, której celem jest niesienie pomocy kombatantom, upamiętnianie Bohaterów Ojczyzny, propagowanie historii Polski m.in. poprzez organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych. Była wolontariuszka Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac na „Łączce” kierowanych przez Profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Autorka tekstów zamieszczanych m.in. w Kwartalniku „Wyklęci”. Pasjonatka historii Polski i Warszawy a także samodzielnie organizowanych podróży.