Zespół Fundacji
im. Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki - zespół

Łukasz Płoski

Dyrektor Biura Fundacji

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zajmujący się zawodowo obsługą prawną i marketingową projektów e-commerce w prywatnym przedsiębiorstwie oraz wdrożeniami prawnymi z zakresu prawa e-commerce i prawa ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej z rozległym doświadczeniem organizatorskim. W ramach działalności w Stowarzyszeniu koordynator siedmiu projektów, w tym łódzkich edycji ogólnopolskiej akcji Namioty Wyklętych”, przez rok prezes oddziału łódzkiego Stowarzyszenia. W Fundacji zajmuje się przygotowaniem dokumentacji i koordynacją projektów strategicznych

Kontakt: l.ploski@fundacjakurtyki.pl

Aleksander Podgórny

Koordynator ds. promocji i marketingu

absolwent politologii w Akademii Ignatianum w Krakowie (mgr) oraz Studiów Podyplomowych z Public Relations na SGH w Warszawie. Ponadto absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności organizowanej przez Instytut Wolności. Obecnie Koordynator ds. Promocji i marketingu Fundacji im. Janusza Kurtyki. Były pracownik Departamentu Promocji Spółki AMW Rewita Sp. z o.o. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej i Social Media Manager tej organizacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Współorganizator krakowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także Krakowskich Marszów Rotmistrza upamiętniających postać Witolda Pileckiego w latach 2012 – 2015. Publicysta piszący teksty o tematyce historycznej jak i również politologicznej. Pasjonat historii polskiego podziemia niepodległościowego, szczególnie odłamu narodowego oraz historii lotnictwa polskiego. Interesuje go także współczesna polityka i aspekty bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Kontakt: media@fundacjakurtyki.pl

Julia Ciborowska

Koordynator innowacyjnej działalności edukacyjnej

absolwentka zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo interesuje się historią biznesu, w tym szczególnie wielopokoleniowych polskich firm rodzinnych. W latach 2016-2019 aktywnie uczestniczyła w działaniach Koła Naukowego Marketingu „Target” przy UW. Od wielu lat działa społecznie. W Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej od 2019 r. pełni funkcję Skarbnika Zarządu Głównego oraz Skarbnika Oddziału Warszawskiego. W ramach działalności w Stowarzyszeniu m.in. koordynowała w 2019 r. ogólnopolską akcję „Namioty Wyklętych”. Od 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Stowarzyszenia Kulturalnego „Zamek” w Reszlu. Od 2012 r. angażuje się w rekonstrukcje historyczne różnych okresów; należy do grupy historycznej odtwarzającej późne średniowiecze. W latach 2015-2017 uczestniczka czwartej edycji programu edukacyjno-charytatywnego „Debiutantki”. Pasjonatka okresu międzywojennego.

Kontakt: j.ciborowska@fundacjakurtyki.pl

Piotr Brulikis

Główny specjalista ds. organizacyjno-bibliotecznych

Pasjonat historii. Interesuje się problematyką II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, podziemia antykomunistycznego. Były wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac na „Łączce. Prowadzi spacery historyczno-edukacyjne śladami Rzezi Woli i Rzezi Ochoty, ludobójczej zbrodni na cywilnych mieszkańcach Warszawy dokonanej przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Administrator portalu „Rzeź Woli i Ochoty” na portalu Facebooku.  Organizuje również spacery historyczne śladami Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Inicjator spotkań i rozmów z Powstańcami Warszawskimi, cywilnymi świadkami niemieckich zbrodni w czasie Powstania Warszawskiego oraz żołnierzami podziemia antykomunistycznego.  Prywatnie potomek rodziny, która uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim oraz przeżyła Rzeź Woli w sierpniu 1944 roku.

Kontakt: p.brulikis@fundacjakurtyki.pl

dr artur goszczyński

specjalista naukowy modułu think tank

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii specjalizujący się w dziejach nowożytnych Polski. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polityką wewnętrzną oraz elitą władzy polsko-litewskiej Rzeczypospolitej za panowania pierwszych Wazów, dworem królewskim XVI–XVII w., dziejami wojskowości polskiej XVI–XVII w., edukacją w okresie staropolskim oraz historią społeczną epoki nowożytnej. Autor licznych artykułów naukowych poświęconych wyżej wymienionej tematyce oraz uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Laureat Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej (2015), Stypendium Fundacji Lanckorońskich (2016) oraz Stypendium Cieszkowskiego (2019). Sekretarz redakcji Wschodniego Rocznika Humanistycznego, członek Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” oraz krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Kontakt: a.goszczynski@fundacjakurtyki.pl

Weronika Gawińska-Brulikis

specjalista ds. networkingu

absolwentka Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Należy do Grupy Historycznej Niepodległość, której celem jest niesienie pomocy kombatantom, upamiętnianie Bohaterów Ojczyzny, propagowanie historii Polski m.in. poprzez organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych. Była wolontariuszka Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac na „Łączce” kierowanych przez Profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Autorka tekstów zamieszczanych m.in. w Kwartalniku „Wyklęci”. Pasjonatka historii Polski i Warszawy a także samodzielnie organizowanych podróży.

Kontakt: w.gawinska@fundacjakurtyki.pl