"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."

Janusz Kurtyka

FUNDACJA
IM. JANUSZA KURTYKI

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą.

Stawiamy sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych.

Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki.

Aktualności

NABÓR PRAC DO 10.05.2021! Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego

NABÓR PRAC DO 10.05.2021! Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w V Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej…
Relacje polsko-brytyjskie. Nie tylko Magna Charta - polsko-angielskie związki w myśli liberalnej

Relacje polsko-brytyjskie. Nie tylko Magna Charta - polsko-angielskie związki w myśli liberalnej

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na debatę online pt. „Relacje polsko-brytyjskie. Nie tylko Magna Charta – polsko-angielskie związki w myśli…
Spotkanie z mjr. Franciszkiem Chrostowskim

Spotkanie z mjr. Franciszkiem Chrostowskim

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na spotkanie online z Panem mjrem Franciszkiem Chrostowskim ps. „Mały”, żołnierzem podziemia antykomunistycznego, łącznikiem mjr.…

DOŁĄCZ DO NAS I WSPOMÓŻ NAS
W REALIZACJI NASZYCH PROJEKTÓW

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą.

Docelowa kwota: 280 zł

Zebrana kwota: 50 zł

Wybierz kwotę dofinansowania