rok 2021

Instytucja wspierająca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Nazwa programu: „Rozwój Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”
Nazwa projektu: „Punkt styczności – eliminacja deficytów modułu think tankowego Fundacji im. Janusza Kurtyki w celu zwiększenia wpływu na polityki publiczne w obszarze polityki pamięci”

Kwota dofinansowania: 288 711,54 zł
Kwota wartości projektu: 288 711,54 zł

Instytucja wspierająca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Nazwa programu: Dyplomacja publiczna 2021: Dialog polsko – żydowski – wspólne dziedzictwo i przyszłość
Nazwa projektu: „Konferencja „Znicze w naszych dłoniach”. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu na relacje polsko – żydowskie”.

Kwota dofinansowania: 80 000 zł
Kwota wartości projektu: 80 000 zł

Instytucja wspierająca: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
Nazwa programu: „Fundusz Patriotyczny – edycja 2021. Wolność po polsku.”
Nazwa projektu: „Latarnia historii – lokal promieniujący przeszłością”

Kwota dofinansowania: 1 000 000 zł ( Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu)
Kwota wartości projektu: 1 000 000 zł

Instytucja wspierająca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nazwa programu: „Polonia i Polacy za granicą 2021”
Nazwa projektu: „Ziarna Historii – budowanie dobrego wizerunku Polski w Ameryce Północnej przez organizacje polonijne dzięki historycznej aktywizacji Polonii”

Kwota dofinansowania: 132 260,77 zł
Kwota wartości projektu: 164 760,77 zł

Instytucja wspierająca: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Nazwa programu: „Patriotyzm Jutra” Edycja 2021″
Nazwa naszego projektu: „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0”

Kwota dofinansowania: 45 000 zł
Kwota wartości projektu: 57 000 zł

rok 2022

Instytucja wspierająca: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
Nazwa programu: „Fundusz Patriotyczny – edycja 2022. Wolność po polsku.”
Nazwa projektu: Latarnia historii – niech światło rozbłyśnie! Przebudowa lokalu na potrzeby działalności misyjnej Fundacji im. Janusza Kurtyki

Kwota dofinansowania: 360 000 zł ( Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Kwota wartości projektu: 360 000 zł

Instytucja wspierająca: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Nazwa programu: „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022″
Nazwa projektu: „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0”

Kwota dofinansowania: 50 000 zł
Kwota wartości projektu: 62 500 zł

Instytucja wspierająca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Nazwa programu: „Polonia i Polacy za granicą 2022”
Nazwa projektu: „Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”

Kwota dofinansowania: 248 360 zł
Kwota wartości projektu: 273 860 zł

Instytucja wspierająca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Nazwa programu: „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Nazwa naszego projektu: „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii poprzez popularyzację najlepszych prac naukowych”

Kwota dofinansowania: 700 000 zł
Kwota wartości projektu:  801 700 zł

rok 2023

Instytucja dotująca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nazwa programu: Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2023”.
Nazwa naszego projektu: „Tarcza historii”, czyli razem przeciw nieprawdzie. Czteroobszarowe przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji w obszarze narracji historycznych o Polsce i Ukrainie

Krótki opis projektu:

Projekt stanowi swoistą tarczę wobec rosyjskiej dezinformacji w obszarze polskiej i ukraińskiej historii poprzez:
– monitorowanie rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej infosfery i reagowanie na pojawiające się w niej fałszywe informacje dotyczące historii relacji polsko-ukraińskich
– działanie składającego się z polskich i ukraińskich naukowców Polsko-Ukraińskiego Forum Przeciwdziałania Dezinformacji Rosyjskiej w Obszarze Historii Polski i Ukrainy.
– przygotowanie raportu na temat  dezinformacji rosyjskiej w przedmiotowym obszarze
– sieciowanie ukraińskich intelektualistów i NGOs celem budowy środowiska długofalowej współpracy przeciwdziałającej dezinformacji
 

Kwota dofinansowania: 150 000 zł
Kwota wartości projektu:  150 000 zł