Publikacje Fundacji

Fundacja w ramach swojej statutowej działalności publikuje opracowania naukowe i popularnonaukowe samodzielnie bądź we współpracy z wydawnictwami lub innymi instytucjami. Fundacja wydała dotychczas 11 publikacji samodzielnie oraz 5 we współpracy z zagranicznymi wydawnictwami w ramach projektu Nagroda im. Janusza Kurtyki.

Ponadto Fundacja wsparła również wydanie i opublikowanie 4 prac, w tym 3 dotyczących postaci jej Patrona, Prof. Janusza Kurtyki.

Spis publikacji znajduje się poniżej. Z niektórymi z nich można zapoznać się nieodpłatnie w Bibliotece Cyfrowej Fundacji. Pozostałe wydawnictwa są dostępne w Bibliotece Fundacji przy ul. Rakowieckiej 37. Część z pozycji można będzie nabyć w nowopowstającym sklepie Fundacji: Nowy Format Historii.

I. Publikacje fundacji

1. Goszczyński A., Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą (w oparciu o cytowalność w bazie Google Scholar), Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2022, ss. 64, ISBN 978-83-964064-0-8.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/raport-rozpoznawalnosc-polskich-historykow-dziejow-najnowszych-za-granica-juz-dostepny/

2. Przegląd Przeszłość/Przyszłość 2022. Nowe idee dla historii, red. D. Bębnowski, A. Goszczyński, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2022, ss. 144, ISBN 978-83-964064-1-5.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/publikacja-przeglad-przeszlosc-przyszlosc-2022/

 

3. Goszczyński Artur, Raport z Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość”. Wokół upamiętniania, nauczania i popularyzacji historii Polski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ss. 24, ISBN 978-83-949511-9-1.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/raporty-z-przegladu-przeszlosc-przyszlosc-juz-dostepne/

 

4. Goszczyński Artur, Raport z Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość”. Wokół wpływu polityki historycznej na stosunki międzynarodowe Polski po 1989 roku, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ss. 44, ISBN 978-83-949511-8-4.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/raporty-z-przegladu-przeszlosc-przyszlosc-juz-dostepne/

 

5. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, A. Goszczyński, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ISBN 978-83-949511-7-7.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/historia-prawda-terazniejszosc-3-0-diagnozy-recepty-zapis-debat/

 

6. Przegląd Przeszłość/Przyszłość 2021, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ss. 144, ISBN 978-83-949511-6-0.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/publikacja-przeglad-przeszlosc-przyszlosc/

 

7. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2020, ss. 251, ISBN 978-83-949511-5-3.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/historia-prawda-terazniejszosc-2-0-diagnozy-recepty-zapis-debat/

 

8. The Katyń Massacre. Current Research, red. D. Bębnowski, F. Musiał, The Institute of National Remembrance, The Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw–Cracow 2020, ss. 240, ISBN 978-83-8098-911-5.
Link: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/95550,The-Katyn-Massacre-Current-Research.html

 

9. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2019, ss. 276, ISBN 978-83-949511-2-2.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/premiera-ksiazki-historia-prawda-terazniejszosc-jak-prowadzic-stosunki-miedzynarodowe-w-kontekscie-przeszlosci-diagnozy-recepty-zapis-debat/

 

10. Dwie Niepodległości 1918 – 1989. Zapis debaty. Belweder, 24 października 2018 r., red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2019, ss. 32, ISBN 978-83-949511-1-5.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/przestrzen-polskiej-niepodleglosci-zapis-debaty/

 

11. Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu. Zapis konferencji inaugurującej działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki. Belweder, 17 października 2016 roku, red. Z. Kurtyka, D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2017, ss. 112, ISBN 978-83-949511-0-8.
Link: https://fundacjakurtyki.pl/inauguracja-dzialan-fundacji/

 

II. Publikacje wydane przez Fundację we współpracy z wydawnictwami zachodnimi w ramach projektu Nagroda im. Janusza Kurtyki:

1. Markowski D. K., Zwei Aufstände. Die Schlacht um Lemberg 1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, ss. 456, ISBN 978-3631829738.
Link: https://www.peterlang.com/document/1117825

 

2. Markowski D. K., Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 412, ISBN 978-3631829721.
Link: https://www.peterlang.com/document/1117819

 

3. Chwalba A., Der Krieg der anderen. Die Polen und der Erste Weltkrieg 1914-1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, ss. 442, ISBN 978-3631831281.
Link: https://www.peterlang.com/document/1117800

 

4. Chwalba A., The People of Poland at War: 1914-1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 426, ISBN 978-3631838457.
Link: https://www.peterlang.com/document/1117796

 

5. Wolsza T., Encounter with Katyn: The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943, Janusz Kurtyka Foundation, Carolina Academic Press, Durham 2018, ss. 421, ISBN 978-1-5310-1537-4.
Link: https://cap-press.com/books/isbn/9781531015374/Encounter-with-Katy

III. Publikacje, których wydanie wsparła Fundacja:

1. Obudzić naród do wielkości. Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005-2010, wybór C. Kuta, J. Tęsiorowski, wstęp i oprac. C. Kuta, IPN, Warszawa 2019, ss. 528, ISBN 978-83-8098-383-0.
Link: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/68353,Obudzic-narod-do-wielkosci-Wystapienia-Janusza-Kurtyki-przed-Parlamentem-RP-2005.html
 

 

2. Wolsza T., Dotyk Katynia. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2018, ss. 349, ISBN 978-83-8116-361-3.
Link: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4534936&fromLocationLink=false&theme=nukat

 

3. Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Wydawnictwo TN Societas Vistulana, Kraków 2017, ss. 675, ISBN 978-83-65548-17-7.
Link: https://vistulana.pl/produkt/teczynscy/

 

4. Kurtyka J., Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały, oprac. M. Wilamowski, Societas Vistulana, Kraków 2011, ss. 639, ISBN 978-83-6-1033-44-8.
Link: https://vistulana.pl/produkt/podole-w-czasach-jagiellonskich/

 

Do tego należy dodać liczne indywidualne publikacje naukowe (monografie, artykuły w recenzowanych periodykach naukowych) lub popularnonaukowe (artykuły, komentarze, relacje), publikowane przez poszczególnych członków Zespołu Fundacji.