Publikacje Fundacji

Fundacja w ramach swojej statutowej działalności publikuje opracowania naukowe i popularnonaukowe samodzielnie, bądź we współpracy z wydawnictwami lub innymi instytucjami.

Ponadto, Fundacja wsparła wydanie i opublikowanie prac dotyczących postaci jej Patrona, Prof. Janusza Kurtyki.

Spis publikacji znajduje się poniżej. Z niektórymi z nich można zapoznać się nieodpłatnie w Bibliotece Cyfrowej Fundacji. Pozostałe wydawnictwa są dostępne w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Część pozycji można nabyć w sklepie Fundacji: Nowy Format Historii.

I. Publikacje fundacji

 1. Bębnowski D., Globalization of Historiography: The Katyn Massacre in the International Publishing Activity of the Janusz Kurtyka Foundation in Warsaw, 2017–2022, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2023, T. XX, Nr 4, s. 207–220. Link
 2. Goszczyński A., Propaganda and Disinformation in the Russian Federation’s Historical Policy Towards Poland and Ukraine (Based on Publications in Russian and Pro-Russian Internet Portals in 2023), The Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2023, ss. 62, ISBN 978-83-964064-7-7. Link
 3. Goszczyński A., Propaganda i dezinformacja w polityce historycznej Federacji Rosyjskiej wobec Polski i Ukrainy (na podstawie publikacji na rosyjskich i prorosyjskich portalach internetowych w 2023 r.), Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2023, ss. 69, ISBN 978-83-964064-6-0. Link
 4. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, T. Krok, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2023, ss. 139, ISBN 978-83-964064-5-3.
 5. Przegląd Przeszłość/Przyszłość 2023. Algorytmy historii, red. D. Bębnowski, A. Goszczyński, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2023, ss. 152, ISBN 978-83-964064-4-6. Link
 6. Podgórny A., Biblioteka im. Janusza Kurtyki, „Poradnik Bibliotekarza” 2023, Nr 1, s. 28–29.
 7. Suławka A. Polska i jej partnerzy zagraniczni. Wczoraj, dziś i jutro. Raport z cyklu debat „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” (2018–2021), Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2022, ss. 72, ISBN 978-83-964064-3-9. Link
 8. Brulikis P., Warszawskim śladem Żołnierzy Wyklętych, „Wyklęci” 2022, Nr 2 (26), s. 261–264.
 9. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, A. Goszczyński, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2022, ss. 144, ISBN 978-83-964064-2-2. Link
 10. Bębnowski D., Goszczyński A., Sprawozdanie z Przeglądu Przeszłość/Przyszłość 2022 – Sulejówek–Warszawa, 26–28 sierpnia 2022 r., „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2022, T. XIX, Nr 4, s. 233–237. Link
 11. Goszczyński A., Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą (w oparciu o cytowalność w bazie Google Scholar), Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2022, ss. 64, ISBN 978-83-964064-0-8. Link
 12. Przegląd Przeszłość/Przyszłość 2022. Nowe idee dla historii, red. D. Bębnowski, A. Goszczyński, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2022, ss. 144, ISBN 978-83-964064-1-5. Link
 13. Goszczyński Artur, Raport z Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość”. Wokół upamiętniania, nauczania i popularyzacji historii Polski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ss. 24, ISBN 978-83-949511-9-1. Link
 14. Goszczyński Artur, Raport z Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość”. Wokół wpływu polityki historycznej na stosunki międzynarodowe Polski po 1989 roku, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ss. 44, ISBN 978-83-949511-8-4. Link
 15. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, A. Goszczyński, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ss. 204, ISBN 978-83-949511-7-7. Link
 16. Przegląd Przeszłość/Przyszłość 2021, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2021, ss. 144, ISBN 978-83-949511-6-0. Link
 17. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2020, ss. 251, ISBN 978-83-949511-5-3. Link
 18. The Katyń Massacre. Current Research, red. D. Bębnowski, F. Musiał, The Institute of National Remembrance, The Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw–Cracow 2020, ss. 240, ISBN 978-83-8098-911-5. Link
 19. Brulikis P., Spacer śladami męki Żołnierzy Niezłomnych, „Wyklęci” 2020, Nr 2 (18), s. 185–188.
 20. Gawińska-Brulikis W., Spotkanie z Żołnierzem Wyklętym kpt. Mieczysławem Cybulskim ps. „Ostry”, „Wyklęci” 2020, Nr 2 (18), s. 179–181.
 21. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2019, ss. 276, ISBN 978-83-949511-2-2. Link
 22. Dwie Niepodległości 1918–1989. Zapis debaty. Belweder, 24 października 2018 r., red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2019, ss. 32, ISBN 978-83-949511-1-5. Link
 23. Gawińska W., Rotmistrz Witold Pilecki, „Wyklęci” 2019, Nr 3 (15), s. 229–232.
 24. Podgórny A., Mazowiecki Rajd Śladami „Roja”, „Wyklęci” 2019, Nr 3 (15), s. 225–228.
 25. Brulikis P., Katownia UB w Ciechanowie, „Wyklęci” 2019, Nr 3 (15), s. 165–168.
 26. Brulikis P., II Zaduszki ku czci Żołnierzy Wyklętych, „Wyklęci” 2019, Nr 1 (13), s. 69–70.
 27. Brulikis P., Łączka – miejsce święte, „Wyklęci” 2019, Nr 1 (13), s. 60–62.
 28. Brulikis P., Rajd śladami kpt. „Warszyca”, „Wyklęci” 2018, Nr 4 (12), s. 215–216.
 29. Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu. Zapis konferencji inaugurującej działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki. Belweder, 17 października 2016 roku, red. Z. Kurtyka, D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2017, ss. 112, ISBN 978-83-949511-0-8. Link

II. Publikacje wydane przez Fundację we współpracy z zachodnimi wydawnictwami naukowymi w ramach projektu Nagroda im. Janusza Kurtyki:

 1. Nowak A., Das vergessene Appeasement von 1920. Lloyd George, Lenin und Polen, De Gruyter, Oldenbourg 2024, ss. 398, ISBN 978-3-111-33188-1.
 2. Benken P., The Mysterious Death of Jan „Anoda” Rodowicz, Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2023, ss. 280, ISBN 978-3-631-90854-9.
 3. Nowak A., The Forgotten Appeasement of 1920: Lloyd-George, Lenin and Poland, Routledge, London 2023, ss. 408, ISBN 978-1032434636. Link
 4. Markowski D. K., Zwei Aufstände. Die Schlacht um Lemberg 1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, ss. 456, ISBN 978-3631829738. Link
 5. Markowski D. K., Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 412, ISBN 978-3631829721. Link
 6. Chwalba A., Der Krieg der anderen. Die Polen und der Erste Weltkrieg 1914-1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, ss. 442, ISBN 978-3631831281. Link
 7. Chwalba A., The People of Poland at War: 1914-1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 426, ISBN 978-3631838457. Link
 8. Wolsza T., Encounter with Katyn: The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943, Janusz Kurtyka Foundation, Carolina Academic Press, Durham 2018, ss. 421, ISBN 978-1-5310-1537-4. Link

III. Publikacje, których wydanie wsparła Fundacja:

 1. Obudzić naród do wielkości. Wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 2005-2010, wybór C. Kuta, J. Tęsiorowski, wstęp i oprac. C. Kuta, IPN, Warszawa 2019, ss. 528, ISBN 978-83-8098-383-0. Link
 2. Wolsza T., Dotyk Katynia. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2018, ss. 349, ISBN 978-83-8116-361-3. Link
 3. Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Wydawnictwo TN Societas Vistulana, Kraków 2017, ss. 675, ISBN 978-83-65548-17-7. Link
 4. Kurtyka J., Podole w czasach jagiellońskich. Studia i materiały, oprac. M. Wilamowski, Societas Vistulana, Kraków 2011, ss. 639, ISBN 978-83-6-1033-44-8. Link

Do tego należy dodać liczne publikacje naukowe (monografie, artykuły w recenzowanych periodykach naukowych) lub popularnonaukowe (artykuły, komentarze, relacje), publikowane przez poszczególnych członków Zespołu Fundacji.