Koalicja
partnerów

Ważnym aspektem przy powstawaniu Kapitału żelaznego będzie równoległe powstawanie wokół niego Koalicji Partnerów. Budowa koalicji ma na celu uskutecznienie działań rozwijających Kapitał Żelazny, a przede wszystkim ma stanowić wsparcie wokół projektów Fundacji z modułu Think Tank.

Koalicja Partnerów będzie tworzona dwutoworowo.

  • W oparciu o pojęcie Racji stanu. Członkami Koalicji staną się organizacje uzupełniające Fundację na płaszczyznach, którymi nie zajmuje się ona bezpośrednio, jak na przykład energetyka, bezpieczeństwo, prawo.
  • W oparciu o wspólne Wartości. Zaproszone do współtworzenia Koalicji będą środowiska, które będą gromadzone i integrowane podczas corocznego cyklu wydarzeń Przeglądu Przeszłość/Przyszłość.

Fundamentalnym celem koalicji jest zebranie środowiska wokół polskiej racji stanu i wspólnych wartości, łącznie z promowaniem polskiej historii. Środowisko to wzmocni ideowy i merytoryczny komponent kapitału żelaznego, co przełoży się także na efekty finansowe zwiększając jego wartość, a co za tym idzie umożliwiając pełną realizację projektów z modułu think tank.